IUVENTA / Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Filtrujte školenia podľa programu alebo časového obdobia:

Označte program alebo zrušte označenie programu kliknutím na jeho ikonku.


január

"Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level"


25. 1. - 27. 1. 2018, Country salón Belá, Slovensko
Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou. Národné agentúry programu mládeže Erasmus + a ich partneri začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" a prebieha od júla 2016 do mája 2019. Absolventi získajú: základné vedomosti ometódach strategického plánovania na úrovni samosprávy, základné kompetencie v komunikácii smládežou, základy zoblasti participácie mladých na rozhodnutiach v samospráve, základné informácie olegislatíve, strategických dokumentoch o mládeži ao finančných nástrojoch pre prácu smládežou na miestnej, regionálnej, národnej aeurópskej úrovni, informácie odobrých príkladoch zpraxe miestnych samospráv voblasti práce s mládežou spätnú väzbu na svoje doterajšie aktivity vpráci smládežou . Témy prvej adruhej fázy školenia: 1. legislatíva omládeži, 2. mládežnícke politiky, 3. strategické plánovanie, 4. participácia mladých ľudí na rozhodnutiach v samospráve, 5. komunikácia smládežou, 6. zisťovanie potrieb mladých ľudí, 7. práca so znevýhodnenými skupinami mládeže, 8. finančné nástroje na podporu práce smládežou, možnosti získania externých zdrojov 9. orientácia vprojektovom manažmente vpráci smládežou BONUSY, ktoré môžu účastníci získať: ako zapojiť znevýhodnené skupiny mládeže ako zaktivizovať mladých príklady dobrej praxe informácie osociálnom podnikaní nové trendy vpráci smládežou zážitok zteambuildingu Postup: Miestna samospráva prihlási na bezplatné vzdelávanie svoj tím 3 až 5 osôb, ktorý bude medzisektorový. Kritériá na zloženie tímu: 1. povinné – minimálne jeden zástupca zkaždej ztýchto pozícií, teda spolu minimálne dvaja (a+b): a. osoba srozhodovacou právomocou voblasti práce smládežou (volený predstaviteľ alebo zamestnanec miestnej samosprávy) alebo pracovník smládežou, ktorý pôsobí vmiestnej samospráve b. mladý človek do 30 rokov, ktorý aktivizuje ďalších mladých ľudí vobci/meste, ideálne zrady mládeže, mládežníckeho parlamentu, žiackej rady atď., ale aj inej neformálnej skupiny 2. dobrovoľné: a. pracovníci smládežou zinštitúcií vobci/meste – centrá voľného času, školy, komunitné centrá, občianske združenia, neziskové organizácie atď., b. zástupca firemného sektora – napr. predstaviteľ živnostenského spoločenstva, rady riaditeľov, personálny manažér firmy, živnostník, so záujmom opodporu mládeže (pracovné skúsenosti, stáže, sponzoring práce smládežou atď.) Vprípade tímu 3 osôb je potrebné uviesť ďalšieho náhradníka, ak sa jeden nebude môcť zúčastniť prvej alebo druhej fázy školenia. Minimálny počet prítomných osôb na školenie za lokálny tím je 3, maximálny 5. Vprípade záujmu prevyšujúceho kapacity školenia si organizátor vyhradzuje právo výberu zprihlásených lokálnych tímov.

september

International Youth Reporter Training


1. 9. - 5. 9. 2018, Viedeň, Rakúsko

Developing Digital Youth Work Study Visit in Finland


17. 9. - 21. 9. 2018, Helsinki, Fínsko

Sports as a tool for education and inclusion


24. 9. - 29. 9. 2018, Navarra, Španielsko

Akreditačné Školenie


3. 10. 2018 16:00 - 6. 10. 2018 16:00, Liptov - miesto bude upresnené

Y.E.A.H.! Youth Engagement into Activism, How to?


4. 10. 2018 8:00 - 10. 10. 2018 16:00, Bulharsko

ToF – TRAINING OF FACILITATORS IN ERASMUS+ YOUTH III edition


16. 10. 2018 8:00 - 24. 10. 2018 16:00, Porto, Portugalsko

Step into Strategic Partnerships


22. 10. - 28. 10. 2018, Bonn, Nemecko

TYE - Tools for Youth Exchanges


27. 10. - 2. 11. 2018, Laugarvatn, Island
Školenie TYE stavia svoj program na skúsenostiach účastníkov a ponúka množstvo workshopov, prednášok a iných aktivít, ktoré sú zamerané na zlepšenie metód mládežníckych výmen. Školenie je určené pre dobrovoľných aj profesionálnych pracovníkov s mládežou, ktorí majú skúsenosti s programom Erasmus+: Mládež v akcii. Výsledkom školenia bude preskúmať, zdieľať a následne prispôsobovať nástroje, používané pri mládežníckych výmenách.

Democracy Reloaded Trio Training LTTC


5. 11. 2018 8:00 - 11. 11. 2018 16:00, Catania, Taliansko

BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


6. 11. - 10. 11. 2018, Turecko
Školenie BiTriMulti chce ponúknuť medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť pre odborníkov, pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Získané skúsenosti a zručnosti im majú pomôcť pri vytváraní kvalitných projektov v rámci mládežníckej výmeny. Kurz je vhodný pre dobrovoľných pracovníkov, ale aj pracujúcich na plný úväzok v oblasti medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

SOHO - European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activities


21. 11. - 25. 11. 2018, Luxemburg, Luxembursko
Školenie SOHO si kladie za úmysel zvýšiť kvalitu projektov EDS prostredníctvom rozvoja základných kompetencií pracovníkov s mládežou. Školenie chce tiež poskytnúť aktuálne informácie pre účastníkov o príležitostiach programu Erasmus+: Mládež v akcii. Kurz je určený pre tých, ktorí sú priamo zapojení do systému projektov EDS, napríklad mentori, či už hostiteľských, vysielajúcich alebo koordinujúcich organizácií.

The Power of Non Formal Education


26. 11. - 1. 12. 2018, Durbuy, Belgicko
Školenie The Power of Non Formal Education je zamerané na zlepšenie vplyvu neformálneho vzdelávania a zlepšenie princípov a metód pri vytváraní príležitostí pre posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti. Školenie chce experimentovať s novými metódami neformálneho vzdelávania, pre pochopenie jeho dôležitosti a užitočnosti.

Bridges for Trainers 2018


28. 11. - 30. 11. 2018, Praha, Česká republika

Výročné stretnutie pre organizácie 2018


29. 11. - 1. 12. 2018, Hotel Zerrenpach, Osrblie

december

Výročné stretnutie pre dobrovoľníkov 2018


6. 12. - 8. 12. 2018, Hotel Villa Siesta, Nový Smokovec
Dobrovoľnícka služba skončila, ale váš osobný a profesný život pokračuje ďalej. Čo robiť? Na čo mi je Youthpass? Ako "predať" získané skúsenosti pri pracovnom pohovore? Sú aj iné možnosti projektov, do ktorých sa teraz môžem zapojiť? O týchto (a mnohých iných veciach) sa budeme rozprávať na výročnom stretnutí 2018. Budete prezentovať projekty, ktorých ste sa zúčastnili, šťastné aj menej šťastné situácie a aj vaše ďalšie smerovanie v živote. Zoznámite sa a inšpirujete projektami a plánmi ostatných účastníkov. Spoločne zhodnotíme získané kompetencie a nájdeme pre nich využitie. Predstavíme vám ďalšie možnosti, ktoré vám poskytuje program Erasmus + a nový program EÚ s názvom Európsky zbor solidarity, či iné možnosti vzdelávacích projektov. Nájdeme spôsob, ako získané skúsenosti ponúknuť zamestnávateľom.

Kick-Start Your Career


9. 12. 2018 8:00 - 15. 12. 2018 16:00, Bratislava, Hotel Tatra****

APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work


10. 12. - 14. 12. 2018, Lotyšsko
Školenie Appetiser chce účastníkom ponúknuť silnú prvú skúsenosť z medzinárodných projektov pre mládež a motivovať pre využívanie programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie nechce zdĺhavo vysvetľovať nové znalosti a skúsenosti, ale chce dať priestor samotným účastníkom , aby skúmali výhody medzinárodných projektov sami.

január

Ľudské práva v práci s mládežou


18. 1. - 20. 1. 2019, Žilina (miesto upresnené v januári 2019)
Prezenčné školenie, ktoré ponúka základnú orientáciu v oblasti ľudských práv a výchove k ľudským právam prostredníctvom práce s mládežou. Spoločne budeme objavovať metodické prístupy avzdelávacie nástroje, ktoré obohatia vašu prácu a hľadať odpovede na aktuálne otázky, ktoré zaujímajú aj mladých ľudí, s ktorými pracujete. Pracujete s mládežou a chcete vniesť do svojej práce tému ľudských práv? Je pre vás oblasť ľudských práv málo prebádanou oblasťou ale cítite, že sa jej nemôžete vyhýbať? Chcete si byť istí, že Vaša každodenná prax má ľudskoprávny rozmer? Potom je toto školenie práve pre Vás!

Formela Teoprax V4


25. 1. - 29. 1. 2019, Slovensko, Terchová
Toto školenie je zamerané na preskúmanie rozdielov medzi formálnym aneformálnym vzdelávaním mládeže. Školenie chce účastníkov pripraviť na to, ako správne používať neformálne vzdelávanie vpraxi atiež ako ho integrovať do projektov programu Erasmus+.

"ONE 2 ONE" supporting learning face-to-face Training course


27. 1. 2019 8:00 - 2. 2. 2019 16:00, Budapešť, Maďarsko

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


28. 1. - 1. 2. 2019, Maďarsko
Školenie BiTriMulti chce ponúknuť vzdelávaciu skúsenosť na medzinárodnej úrovni pre odborníkov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Získané skúsenosti a zručnosti im majú pomôcť pri vytváraní kvalitných projektov v rámci mládežníckej výmeny. Kurz je vhodný pre dobrovoľných pracovníkov, ale aj pracujúcich na plný úväzok v oblasti medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

február

EuroPeers


7. 2. - 11. 2. 2019, Foresight Centre, 1 Brownlow St, Liverpool, L69 3GL, Veľká Británia
Školenie EuroPeers je zamerané na účastníkov projektov programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie chce ukázať pozitívne príklady bývalých účastníkov projektov a chce inšpirovať ostatných mladých ľudí zapojiť sa do európskych programov mobility. Počas medzinárodného školenia sa účastníci môžu dozvedieť viac ovzrušujúcich európskych príležitostiach.

The Power of Non Formal Education TC in Estonia


11. 2. - 17. 2. 2019, Tallinn, Estónsko
Školenie The Power of Non Formal Education je zamerané na zlepšenie vplyvu neformálneho vzdelávania a zlepšenie princípov a metód pri vytváraní príležitostí pre posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti. Školenie chce experimentovať s novými metódami neformálneho vzdelávania, pre pochopenie jeho dôležitosti a užitočnosti.

KA2 NOW - Innovation in Youth Work


20. 2. - 22. 2. 2019, Berlín, Nemecko
Konferencia KA2 NOW je prvou konferenciou v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii, ktorá spojí všetkých aktérov zastupujúcich projekty KA2. Základnou myšlienkou stretnutia budú inovácie v oblasti práce s mládežou. Výsledky predchádzajúcich projektov budú môcť účastníci hodnotiť, zdieľať a nakoniec hľadať zlepšenia do budúcnosti.

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action


25. 2. - 3. 3. 2019, Grécko
Školenie TIC TAC je zamerané na rozvoj zručností účastníkov pri vytváraní projektov prostredníctvom programu Erasmus+: Mládež vakcii, ako podporného nástroja. Školenie je určené pre profesionálnych, ale aj dobrovoľných pracovníkov s mládežou s využitím medzinárodnej spolupráce, ktorá pomôže rozvíjať jednotlivé lokálne stratégie účastníkov.

marec

Podpora mladých ľudí pri výbere povolania


1. 3. - 3. 3. 2019, Trenčiansky kraj
Akreditované dvojfázové vzdelávanie, pomocou ktorého účastníci rozšírením svojich vedomostí a kompetencií v oblasti kariérového poradenstva budú jedným z podporných subjektov pre mladých ľudí, ktorí majú problém s výberom povolania a plánovaním budúcnosti.

POWER - Project Factory for Empowerment of Young People in and after Imprisonment


3. 3. - 9. 3. 2019, Lotyšsko
Školenie POWER chce preskúmať neformálne vzdelávanie a projekty s ním súvisiace. Vítaní sú zamestnanci mládežníckych organizácií, ale tiež zamestnanci resocializačných zariadení, väzenských priestorov a podobne, ktorí prichádzajú do každodenného kontaktu s mladými ľuďmi. Vzájomná výmena skúseností a spolupráca medzi uvedenými skupinami pracovníkov s mládežou môže pomôcť posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti.

Podpora mladých ľudí pri výbere povolania


8. 3. 2019 16:00 - 10. 3. 2019 14:00, Žilinský kraj (presné miesto vzdelávania bude zverejnené po skončení verejného obstarávania)
Dvojfázové neformálne vzdelávanie, pomocou ktorého účastníci rozšírením svojich vedomostí a kompetencií v oblasti kariérového poradenstva budú jedným z podporných subjektov pre mladých ľudí, ktorí majú problém s výberom povolania a plánovaním budúcnosti.

COMETS – Cooperating successfully in teams


13. 3. - 19. 3. 2019, Grécko
Školenia pre školiteľov COMETS je zamerané na porozumenie a uľahčenie individuálnych a skupinových vzdelávacích procesov prostredníctvom modelu ETS (European Training Strategy). Tento model hovorí o kvalifikácii, ktorú by mali spĺňať školitelia pracujúci na medzinárodnej úrovni. Školenia vznikli s úmyslom podpory kvalifikácie školiteľov a preto je každý kurz zameraný na jednu z konkrétnych kompetencií, ktoré má ovládať kvalifikovaný školiteľ podľa modelu ETS. Patrí medzi ne aj vzdelávací proces a jeho špecifiká.

apríl

Tuning In - To Learning and Youthpass


8. 4. - 13. 4. 2019, Česká republika
Školenie Tuning In poskytne účastníkom počas piatich dní praktickú podporu pre prácu s mládežou. Chceme sa zamerať na zlepšovanie procesov vzhľadom na spoločenský vývoj, ktorý má zásadný vplyv na mladých ľudí a ich názor. Školenie sa zameria na rozvoj procesu vzdelávania mladých ľudí, tiež na pomenovanie úlohy pracovníkov s mládežou a formulovanie výsledkov práce s mládežou.

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


9. 4. - 13. 4. 2019, Poľsko
Školenie BiTriMulti chce ponúknuť vzdelávaciu skúsenosť na medzinárodnej úrovni pre odborníkov pôsobiacich voblasti práce s mládežou. Získané skúsenosti a zručnosti im majú pomôcť pri vytváraní kvalitných projektov v rámci mládežníckej výmeny. Kurz je vhodný pre dobrovoľných pracovníkov, ale aj pracujúcich na plný úväzok v oblasti medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

máj

YOCOMO 2


6. 5. - 12. 5. 2019, Bornheim-Walberberg, Nemecko
Školenie YOCOMO 2 chce účastníkom ponúknuť priestor na svoj vlastný rozvoj smerujúci k práci s mládežou. Školenie je príležitosť uvedomiť si, kde je potrebné sa najviac rozvíjať pri práci s mládežou. Vítaný je každý, kto sa aktívne angažuje v práci s mládežou. Dôležitou súčasťou školenia bude sebareflexia a vlastné hodnotenie.

Training Course "Inclusion & Diversity Taster"


27. 5. - 31. 5. 2019, Bukurešť, Rumunsko
Školenie Inclusion & Diversity Taster je zamerané na rozvoj myšlienky vytvárať inkluzívnejšie a rozmanitejšie projekty v rámci programu Erasmus+ Mládež v akcii. Školenie chce ukázať organizáciám, ako možno efektívnejšie zapájať mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do projektov.
Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.
#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030