IUVENTA / Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Filtrujte školenia podľa programu alebo časového obdobia:

Označte program alebo zrušte označenie programu kliknutím na jeho ikonku.


september

Sports for Peacebuilding and Inclusion of minorities


17. 9. - 23. 9. 2017, Pamplona (Navarra), Španielsko
Školenie jezamerané na rozmanitosť, začleňovanie a medzi-kultúrne vzdelávanie prostredníctvom využitia športu ako nástroja pre dosiahnutie inklúzie v spoločnosti a vzniku pokojnejšieho prostredia pre budúce generácie. Napriek tomu, že svet čelí vojnám a násiliu je šport prostriedkom pre stretávanie sa ľudí a ich spoločným jazykom. Toto školenie sa zaoberá motiváciou, osobným rozvojom, posilnením postavenia mládeže a všetkého, čo sa týka športu.

The Incubator - LESS work for MORE impact


26. 9. - 29. 9. 2017, Dánsko
ŠkolenieIncubator je zamerané napodporu rôznych zainteresovaných skupín v oblasti mládeže s cieľom identifikovať, pochopiť a navrhnúť, ktoré konkrétne kroky sú najlepšími nástrojmi na dosiahnutie požadovanej lokálnej sociálnej zmeny alebo transformácie.

Česko-slovenské školenie "Inkubátor nápadů"


27. 9. 2017 17:00 - 1. 10. 2017 13:00, Olomouc, Česko
Máte nápad, ale neviete, ako ho zrealizovať ? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých ľudí, ale neviete, ako nato ? Chcete si vyskúšať prácu v rámci medzinárodnej skupiny a uskutočniť tak napríklad výmenu mládeže ? „Inkubátor nápadů“ je „ochutnávkou“ možností programu Erasmus+ pre mladých ľudí, ktorí by chceli zrealizovať svoj vlastný projekt. Školenie sa bude zameriavať na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

október

FITA 4 - From Idea To Action


2. 10. - 8. 10. 2017, Cercedilla (Madrid), Španielsko
Školenie jezamerané na posilnenie postavenia zúčastnených pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov. Rozvíjať ich kompetencie v rôznych oblastiach, najmä v oblasti sociálneho podnikania. Školenie chce naučiť účastníkov ako implementovať nápad do reálnej praxe pomocou rôznych nástrojov marketingu a financovania.

Step into Strategic Partnerships


9. 10. - 15. 10. 2017, Berlín, Nemecko
Školenie jezamerané na podporu prvých krokov potencionálnych žiadateľov o stredné a väčšie partnerstvá, ktoré sa sústredia na inovácie v oblasti práce s mládežou. Step into Strategic Partnerships chce ukázať možnosti programu Erasmus+: Mládež v akcii v oblasti medzinárodných projektov strategického partnerstva. Toto školenie chce tiež zvýšiť kompetencie účastníkov v rozvoji kvality projektov strategického partnerstva.

All 4 Inclusion (fáza 1.)


9. 10. - 13. 10. 2017, Slovensko
Školenie sa zameriava na propagáciu Programu Erasmus+ s cieľom podporiť účasť znevýhodnených účastníkov na projektoch EDS, povzbudiť a posilniť pracovníkov s mládežou a sociálnych pracovníkov, aby začali inkluzívne projekty EDS. Naším cieľom je urobiť program Erasmus + inkluzívnejším a prístupnejším pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action


22. 10. - 28. 10. 2017, Bulharsko
Školenie TIC TAC je zamerané na rozvoj zručností účastníkov pri vytváraní projektov prostredníctvom programu Erasmus+ : Mládež v akcii, ako podporného nástroja. Školenie je určené pre profesionálnych ale aj dobrovoľných pracovníkov s mládežou s využitím medzinárodnej spolupráce, ktorá pomôže rozvíjať jednotlivé lokálne stratégie účastníkov.

november

Aktívne občianstvo - 2. víkend


3. 11. - 5. 11. 2017, Žilinský samosprávny kraj
Školenie nadväzuje na prvý modul, na ktorom sa účastníci oboznámili s problematikou aktívneho občianstva a naučili sa pripraviť krátky projektový zámer. Absolventi II. modulu školenia projektové zámery prekonzultujú. Naučia sa prezentovať projektové zámery a vyhodnotiť ich.

TOOL FAIR XII - Waves of Innovation


6. 11. - 10. 11. 2017, Varna (Golden Sands Resort), Bulharsko
Konferencia je zameraná nazlepšenie kritického myslenia účastníkov, aby mohli inovatívne pristupovať k práci s mládežou. Je to príležitosť pre účastníkov formovať svoje vzdelanie atiež zdieľať skúsenosti s kolegami v medzinárodnom kontexte. Súčasťou konferencie sú aj rôzne workshopy. Konferencia chce podporiť kvalitu práce s mládežou a tiež budovať kapacity v oblasti práce s mládežou.

Slovensko ako interkultúrna spoločnosť


10. 11. - 12. 11. 2017, Žilinský samosprávny kraj
Absolventi budú mať základné poznatky o kultúrnej rozmanitosti Slovenska a o interkultúrnom rozmere dnešnej slovenskej spoločnosti. Budú schopní identifikovať spoločné prvky kultúr existujúcich v ich lokalite, prvky podnetné pre iné kultúry a budú schopní zadefinovať výzvy pre zlepšenie interkultúrnej tolerancie.

Kompasito - výchova detí k tolerancii a ľudských právam


10. 11. - 12. 11. 2017, Banskobystrický samosprávny kraj

Mládež a rovesnícke programy (Rozvoj Soft skills u mladých)


10. 11. - 12. 11. 2017, Trenčiansky samosprávny kraj

Raise your voice for tomorrow’s Europe


13. 11. - 16. 11. 2017, Ľubľana, Slovinsko
Konferencia jezameraná napodporu mládeže v oblasti vzdelávania k demokratickému občianstvu na európskej úrovni. Konferencia zoskupí rôznych odborníkov vtejto oblasti (pracovníkov s mládežou, tvorcov mládežníckej politiky, učiteľov a iné zainteresované skupiny) z krajín zapojených do programu Erasmus+ a tiež partnerských krajín západného Balkánu. Všetci spolu preskúmame postupy konkrétnych krajín a vytvoríme inšpiratívneprostredie.

Vstupný vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich - Štartér


17. 11. - 19. 11. 2017, Košický samosprávny kraj

Young people and extremism: Building resilience through youth empowerment


20. 11. - 25. 11. 2017, Birmingham a Belfast, Veľká Británia
Študijná návšteva je zameraná na dôležitosť práce s mládežou v spoločnosti a tiež dôležitosť neformálneho vzdelávania mladých ľudí s cieľom naučiť ich odolnosti voči extrémizmu a radikalizácii. Táto udalosť nadväzuje na dve školenia zorganizované v roku 2016 (zamerané na prevenciu proti extrémizmu mládeže).

Strategic Partnerships Plus - Innovation in education


21. 11. - 25. 11. 2017, Bukurešť, Rumunsko
Školenie je zamerané na vytvorenie kvalitných medzi-sektorových strategických partnerstiev v rámci KA2. Tematické zameranie pre tento rok sú inovácie vo vzdelávaní. Program Erasmus+ ponúka príležitosť aj príslušné nástroje pre vytvorenie inovácií a zmien vo vzdelávacom procese.

Graphic Harvesting Trainer Skills Workshop


21. 11. - 24. 11. 2017, Dublin, Írsko
Školenie je zamerané na rozširovanie nástrojov pre školiteľov pomocou rôznych metód na rozširovanie ich praxe. Tento workshop je organizovaný dvakrát ročne ako súčasť dlhodobej strategickej spolupráce medzi národnými agentúrami a SALTO. Cieľovou skupinou sú pokročilejší školitelia, ktorí skúmajú určitú oblasť školiteľskej práce.

Destination Youth Participation


21. 11. - 27. 11. 2017, Atény, Grécko
Školenie je zamerané na praktické vybavenie účastníkov takými nástrojmi a kompetenciami, ktoré im v budúcnosti pomôžu zapájať mladých ľudí do spoločnosti. Školenie je určené aj pre skúsených odborníkov v oblasti práce s mládežou, ale tiež aj pre tých, ktorí majú záujem prvýkrát sa zapojiť do projektov zameraných na mládež. Školenie pozostáva z konkrétnych simulácií a workshopov, ktoré majú za účel rozvíjať jednotlivé kompetencie účastníkov.

Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou


24. 11. - 26. 11. 2017, Banskobystrický samosprávny kraj

Vstupný vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich - Štartér


24. 11. - 26. 11. 2017, Banskobystrický samosprávny kraj

Rómski lídri v oblasti mládeže


24. 11. - 26. 11. 2017, Košický samosprávny kraj

Kompasito - výchova detí k tolerancii a ľudských právam


24. 11. - 26. 11. 2017, Žilinský samosprávny kraj

Vzdelávanie pre potreby mládeže na trhu práce


24. 11. - 26. 11. 2017, Banskobystrický samosprávny kraj

Aktívne občianstvo - 2. víkend


24. 11. - 26. 11. 2017, Trnavský samosprávny kraj

Peer Learning - From Innovation to Strengthening Life Skills


29. 11. - 2. 12. 2017, Bratislava, Slovensko

december

Kompasito - výchova detí k tolerancii a ľudských právam


1. 12. - 3. 12. 2017, Košický samosprávny kraj

Vstupný vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich - Štartér


1. 12. - 3. 12. 2017, Žilinský samosprávny kraj

Annual EVS event 2017


1. 12. - 3. 12. 2017, Liptovský Ján
Školenie je určené pre absolventov Európskej dobrovoľníckej služby. Dobrovoľníci, ktorí sa vrátia z dlhodobej mobility majú niekedy problém znova sa vrátiť do bežného pracovného prostredia vo svojej krajine, prípadne hľadajú spôsob, ako využiť viac možností, ktoré Európska únia mladým ľuďom poskytuje. Na školení sa preberajú možnosti iných projektov, realizovateľných cez Erasmus+ program a iné vzdelávacie programy, budú sa rozoberať vzdelávacie kompetencie a možnosť ich využitia v budúcom zamestnaní. Na školení budú prebiehať diskusie ohľadom soft skills, projektov, štatistík, bývalí dobrovoľníci budú mať možnosť prezentovať svoje vlastné skúsenosti a možnosť usporiadať vlastný malý workshop. Školenie bude tiež spojené s prezentáciou programu pre žiakov stredných škôl z okolia.

Vzdelávanie žiackych školských rád


4. 12. - 6. 12. 2017, Žilinský samosprávny kraj

Vzdelávanie reflektujúce potreby mládeže so zdravotným postihnutím


8. 12. - 10. 12. 2017, Banskobystrický samosprávny kraj

január

Vzdelávanie žiackych školských rád SŠ


8. 1. - 10. 1. 2018, Penzión pod Oblazom, Terchová

Akreditačné školenie


13. 1. - 16. 1. 2018, Trnava, Slovensko
Školenie je určené pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi Európskej dobrovoľníckej služby, pre novo akreditované organizácie a organizácie, ktoré zvažujú požiadanie o pridelenie akreditácie v budúcnosti. Jeden z bodov školenia bude aj blok o Európskom zbore solidarity (EZS), novej iniciatíve Európskej komisie, ktorá budúci rok preberie istú časť dobrovoľníckych aktivít a ovplyvní aj akreditačný proces. Pre získanie komplexného prehľadu v téme dobrovoľníckych aktivít a EZS je dôležitá účasť na celom trvaní školenia.

Projektový manažment v práci s mládežou - II. modul


19. 1. 2018 8:00 - 19. 1. 2018 16:00, Trenčiansky kraj

"Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level"


25. 1. - 27. 1. 2018, Country salón Belá, Slovensko
Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou. Národné agentúry programu mládeže Erasmus + a ich partneri začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" a prebieha od júla 2016 do mája 2019. Absolventi získajú: základné vedomosti ometódach strategického plánovania na úrovni samosprávy, základné kompetencie v komunikácii smládežou, základy zoblasti participácie mladých na rozhodnutiach v samospráve, základné informácie olegislatíve, strategických dokumentoch o mládeži ao finančných nástrojoch pre prácu smládežou na miestnej, regionálnej, národnej aeurópskej úrovni, informácie odobrých príkladoch zpraxe miestnych samospráv voblasti práce s mládežou spätnú väzbu na svoje doterajšie aktivity vpráci smládežou . Témy prvej adruhej fázy školenia: 1. legislatíva omládeži, 2. mládežnícke politiky, 3. strategické plánovanie, 4. participácia mladých ľudí na rozhodnutiach v samospráve, 5. komunikácia smládežou, 6. zisťovanie potrieb mladých ľudí, 7. práca so znevýhodnenými skupinami mládeže, 8. finančné nástroje na podporu práce smládežou, možnosti získania externých zdrojov 9. orientácia vprojektovom manažmente vpráci smládežou BONUSY, ktoré môžu účastníci získať: ako zapojiť znevýhodnené skupiny mládeže ako zaktivizovať mladých príklady dobrej praxe informácie osociálnom podnikaní nové trendy vpráci smládežou zážitok zteambuildingu Postup: Miestna samospráva prihlási na bezplatné vzdelávanie svoj tím 3 až 5 osôb, ktorý bude medzisektorový. Kritériá na zloženie tímu: 1. povinné – minimálne jeden zástupca zkaždej ztýchto pozícií, teda spolu minimálne dvaja (a+b): a. osoba srozhodovacou právomocou voblasti práce smládežou (volený predstaviteľ alebo zamestnanec miestnej samosprávy) alebo pracovník smládežou, ktorý pôsobí vmiestnej samospráve b. mladý človek do 30 rokov, ktorý aktivizuje ďalších mladých ľudí vobci/meste, ideálne zrady mládeže, mládežníckeho parlamentu, žiackej rady atď., ale aj inej neformálnej skupiny 2. dobrovoľné: a. pracovníci smládežou zinštitúcií vobci/meste – centrá voľného času, školy, komunitné centrá, občianske združenia, neziskové organizácie atď., b. zástupca firemného sektora – napr. predstaviteľ živnostenského spoločenstva, rady riaditeľov, personálny manažér firmy, živnostník, so záujmom opodporu mládeže (pracovné skúsenosti, stáže, sponzoring práce smládežou atď.) Vprípade tímu 3 osôb je potrebné uviesť ďalšieho náhradníka, ak sa jeden nebude môcť zúčastniť prvej alebo druhej fázy školenia. Minimálny počet prítomných osôb na školenie za lokálny tím je 3, maximálny 5. Vprípade záujmu prevyšujúceho kapacity školenia si organizátor vyhradzuje právo výberu zprihlásených lokálnych tímov.

Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou


25. 1. - 27. 1. 2018, Nitra, Agroinštitút

Mobility Taster for Inclusion Organisations - Hungary


29. 1. - 2. 2. 2018, Budapešť, Maďarsko
Školenie sa zaoberá možnosťami programu Erasmus+: Mládež v akcii pre mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia. Medzinárodný mládežnícky projekt (výmena alebo EDS) je tou správnou príležitosťou pre mladých ľudí, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia (napríklad mladí ľudia pochádzajúci z menšín, ľudia so špeciálnymi potrebami, so sociálno-ekonomickými ťažkosťami alebo diskriminované skupiny spoločnosti).

február

RABAKA I.


2. 2. - 4. 2. 2018, Žilinský kraj

Projekt je zmena


8. 2. - 10. 2. 2018, Žilinský kraj

Star of Europe


13. 2. - 17. 2. 2018, Kayseri, Turecko
Školenie Star of Europe sa zaoberá všetkými časťami tvorby mládežníckych projektov a výmen. Snaží sa poskytnúť účastníkom komplexné pochopenie mládežníckych výmen. Jednotlivé prvky a princípy výmeny sú postupne preberané detailne. Školenie predostrie niekoľko vzorových projektov, ktoré účastníkom pomôžu pochopiť kvalitatívne prvky mládežníckych výmen. Na týchto príkladoch budú tiež vysvetlené pravidlá programu, osvedčené postupy či úskalia.

RABAKA I.


16. 2. - 18. 2. 2018, Košický kraj

RABAKA I.


16. 2. - 18. 2. 2018, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj

Projekt je zmena


16. 2. - 18. 2. 2018, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj

Projektový manažment v práci s mládežou- I. modul


16. 2. - 18. 2. 2018, Trenčiansky kraj

Projekt je zmena


16. 2. - 18. 2. 2018, Košický kraj

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


20. 2. - 24. 2. 2018, Írsko
Školenie BiTriMulti (BTM) chce ponúknuť vzdelávaciu skúsenosť na medzinárodnej úrovni pre odborníkov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Získané skúsenosti a zručnosti im majú pomôcť pri vytváraní kvalitných projektov v rámci mládežníckej výmeny. Kurz je vhodný pre dobrovoľných pracovníkov ale aj pracujúcich na plný úväzok v oblasti medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


20. 2. - 24. 2. 2018, Írsko
Školenie BiTriMulti (BTM) chce ponúknuť vzdelávaciu skúsenosť na medzinárodnej úrovni pre odborníkov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Získané skúsenosti a zručnosti im majú pomôcť pri vytváraní kvalitných projektov v rámci mládežníckej výmeny. Kurz je vhodný pre dobrovoľných pracovníkov ale aj pracujúcich na plný úväzok v oblasti medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

SOHO - European Training Course for EVS Support People


21. 2. - 25. 2. 2018, Veľká Británia
Školenie SOHO si kladie za úmysel zvýšiť kvalitu projektov EDS prostredníctvom rozvoja základných kompetencií pracovníkov s mládežou. Školenie chce tiež poskytnúť aktuálne informácie pre účastníkov o príležitostiach programu Erasmus+: Mládež v akcii. Kurz je určený pre tých, ktorí sú priamo zapojení do systému projektov EDS, napríklad mentori, či už hostiteľských, vysielajúcich alebo koordinujúcich organizácií.

Democracy Reloaded Study Visit


25. 2. - 2. 3. 2018, Lisabon, Portugalsko
Študijná návštevajezameraná na existujúce možnosti účasti mládeže na rozhodovacom procese na lokálnej úrovni s cieľom zlepšiť ich kvalitu a efektivitu. Táto udalosť taktiež prispeje k rozvoju potrebných kompetencií účastníkov, ako napríklad efektívne plánovanie, realizácia a udržanie lokálnych štruktúr.

marec

RABAKA II.


2. 3. - 4. 3. 2018, Žilinský kraj

APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work


5. 3. - 9. 3. 2018, Litva
Školenie Appetiser chce účastníkom poskytnúť silnú prvú skúsenosť z medzinárodných projektov pre mládež a motivovať pre využívanie programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie nechce zdĺhavo vysvetľovať nové znalosti a skúsenosti, ale chce dať priestor samotným účastníkom, aby skúmali výhody medzinárodných projektov sami.

Conference: "On track - Different youth work approaches for different NEET situations"


6. 3. - 10. 3. 2018, Istanbul, Turecko
Konferencia On track sa zaoberá otázkami, ktoré sa týkajú mladých ľudí v NEET (Not in Education, Employmentor Training) situácii. Konferencia bude prezentovať osvedčené postupy s dôrazom na spoluprácu medzi mládežou a ostatnými sektormi, ktoré na mládež majú vplyv.

Projekt je zmena


9. 3. - 11. 3. 2018, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj - Agroinštitút Nitra, Akademická 95

Projekt je zmena


16. 3. - 18. 3. 2018, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj - Agroinštitút Nitra, Akademická 95

RABAKA II.


16. 3. - 18. 3. 2018, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj

KOMPASITO


16. 3. - 18. 3. 2018, Košický kraj

RABAKA II.


16. 3. - 18. 3. 2018, Košický kraj

Projekt je zmena


23. 3. - 25. 3. 2018, Trenčiansky kraj

apríl

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


24. 4. - 28. 4. 2018, Nemecko
Školenie BiTriMulti (BTM) chce ponúknuť vzdelávaciu skúsenosť na medzinárodnej úrovni pre odborníkov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Získané skúsenosti a zručnosti im majú pomôcť pri vytváraní kvalitných projektov v rámci mládežníckej výmeny. Kurz je vhodný pre dobrovoľných pracovníkov ale aj pracujúcich na plný úväzok v oblasti medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

máj

COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes


2. 5. - 8. 5. 2018, Viedeň, Rakúsko
: Štvrté školenie pre školiteľov COMETS je zamerané na porozumenie a uľahčenie individuálnych a skupinových vzdelávacích procesov prostredníctvom modelu ETS (European Training Strategy). Tento model hovorí o kvalifikácii, ktorú by mali spĺňať školitelia pracujúci na medzinárodnej úrovni. Školenia vznikli s úmyslom podpory kvalifikácie školiteľov a preto je každý kurz zameraný na jednu z konkrétnych kompetencií, ktoré má ovládať kvalifikovaný školiteľ podľa modelu ETS. Patrí medzi ne aj vzdelávací proces a jeho špecifiká.
Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.
#
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030