IUVENTA / Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Filtrujte školenia podľa programu alebo časového obdobia:

Označte program alebo zrušte označenie programu kliknutím na jeho ikonku.


november

Česko-slovenské školenie “Inkubátor nápadov”


9. 11. 2016 0:00 - 13. 11. 2016 0:00, Hotel Aurum, Černý Dvůr, Krkonoše
Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých ľudí, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad mládežnícku výmenu. Česko-slovenské školenie “Inkubátor nápadov” je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v Akcii pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Školenie je zamerané na mládežnícke výmeny a mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

Mobility Academy for Local Leaders – from Local to International. 1st module training course.


21. 11. - 25. 11. 2016, Poľsko
Školenie (zložené z 3 modulov) je zamerané na podporu mládežníckych lídrov alebo aj začínajúcich mládežníckych pracovníkov, ktorí majú záujem rozvíjať sa z národnej úrovne až po medzinárodnú z hľadiska implementácie projektov. Pozvaní sú všetci záujemcovia z Poľska, Slovenska, ako aj z Českej republiky. Školenie sa skladá z 3 modulov, ktoré budú prebiehať v nasledovných termínoch: 1. 21. – 25.11.2016, Poľsko 2. 10. – 14.01.2017, Česká republika 3. 20. – 24.06.2017, Slovenská republika

Akreditačné školenie


22. 11. 2016 0:00 - 26. 11. 2016 0:00, Slovensko (o presnom mieste budeme informovať vybraných účastníkov)
Európska dobrovoľnícka služba (EDS) patrí k jedným zo zaujímavých projektov, ktoré môžu mladí ľudia absolvovať v zahraničí. Vytvára príležitosť, pre ľudí od 17 do 30 rokov, získať nové skúsenosti, vedomosti, postoje a zručnosti, spoznať novú kultúru a jazyk. Na tomto školení, ktoré je určené organizáciám a pracovníkom, ktorí majú záujem o prijímanie alebo vysielanie EDS dobrovoľníkov, budeme hovoriť o tom ako sa pripraviť na ich hosťovanie, ako ich kvalitne pripraviť pred vycestovaním do zahraničia. Účastníci o.i. spoznajú ciele a filozofiu programu ERASMUS+. Školenie vytvára priestor aj na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami Európskej dobrovoľníckej služby. Školenie je zamerané na podporu kvality projektov EDS a pripravenosť pracovníkov organizácii na prácu s dobrovoľníkmi.

január

Mobility Academy for Local Leaders – from Local to International. 2nd module training course.


10. 1. - 14. 1. 2017, Česká republika
Školenie (zložené z 3 modulov) je zamerané na podporu mládežníckych lídrov alebo aj začínajúcich mládežníckych pracovníkov, ktorí majú záujem rozvíjať sa z národnej úrovne až po medzinárodnú z hľadiska implementácie projektov. Pozvaní sú všetci záujemcovia z Poľska, Slovenska, ako aj z Českej republiky. Školenie sa skladá z 3 modulov, ktoré budú prebiehať v nasledovných termínoch: 1. 21.-25.11. 2016, Česká republika 2. 10.-14.1. 2017, Poľsko 3. 20. – 24.6. 2017, Slovenská republika

február

APPETISER – An introduction on how to use the “Erasmus+ Youth in Action” Programme for international youth work


14. 2. - 18. 2. 2017, Nemecko
Školenie Appetiser sa usiluje o poskytnutie pozitívneho prvého dojmu o medzinárodnej práci s mládežou a motivovanie účastníkov, aby využili program Erasmus+: Mládež v akcii.

BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


15. 2. - 19. 2. 2017, Grécko
Cieľom školenia BiTriMulti je ponúknuť aktívnym pracovníkom z oblasti mládeže medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť, ktorá im umožní rozvinúť svoje kompetencie pri vytváraní kvalitných projektov v oblasti mládežníckych výmen.

SOHO - European Training Course for EVS Support People


22. 2. - 26. 2. 2017, Manchester , Veľká Británia
Školenie SOHO si kladie za úmysel zvýšiť kvalitu projektov EDS prostredníctvom rozvoja základných kompetencií pracovníkov s mládežou. Školenie chce tiež poskytnúť aktuálne informácie pre účastníkov o príležitostiach programu Erasmus+: Mládež v akcii. Kurz je určený pre tých, ktorí sú priamo zapojení do systému projektov EDS, napríklad mentori, či už hostiteľských, vysielajúcich alebo koordinujúcich organizácií.

iLOOP 2 - including Learning Outcomes in Our Projects


28. 2. - 5. 3. 2017, Molina, Malaga, Španielsko
iLOOP 2 je druhé pokračovanie školenia pre pracovníkov s mládežou, ktorého hlavnou myšlienkou je dosiahnuť vzdelávanie počas celého projektového cyklu. To zahrňuje prípravu projektu, proces podania žiadosti, vývoj projektu a jeho vyhodnotenie. Vzdelávania je kľúčovou podstatou projektov a je nutné doň zapojiť všetkých účastníkov.

marec

TYE - Tools for Youth Exchanges


6. 3. - 12. 3. 2017, Mládežnícke centrum Marttinen, Virrat, Fínsko
Školenia TYE pomôže účastníkom preskúmať nástroje, ktoré súvisia s mládežníckymi výmenami. Medzi tieto nástroje patria skupinové stretnutia, interkultúrne vzdelávanie, zapojenie mladých ľudí do rôznych aktivít. Školenie je určené pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov. Školenie je zamerané na preskúmanie daných nástrojov a ich prispôsobenie na konkrétne mládežnícke výmeny.

Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“


8. 3. - 12. 3. 2017, Slovenská republika (miesto bude upresnené)
Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v akcii pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Je zamerané na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

Akreditačné školenie Európskej dobrovoľníckej služby


20. 3. - 24. 3. 2017, Česká republika
Európska dobrovoľnícka služba (EDS) patrí k jedným zo zaujímavých medzinárodných projektov určených pre mladých ľudí. Je to príležitosť pre ľudí od 17 do 30 rokov získať nové skúsenosti, vedomosti, postoje a zručnosti, spoznať novú kultúru a jazyk. Na tomto školení, ktoré je určené organizáciám a pracovníkom, ktorí majú záujem o prijímanie alebo vysielanie EDS dobrovoľníkov, budeme hovoriť o tom, ako sa pripraviť na ich hosťovanie, ako ich kvalitne pripraviť pred vycestovaním do zahraničia. Účastníci spoznajú ciele a filozofiu programu ERASMUS+. Školenie vytvára priestor aj na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami Európskej dobrovoľníckej služby. Školenie je zamerané na podporu kvality projektov EDS a pripravenosť pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi.

Learning programme “Youthful Europe” - EECA edition


27. 3. - 1. 4. 2017, Tbilisi, Gruzínsko
Školenia Learning programme “Youthful Europe” - EECA edition poskytuje pracovníkom s mládežou možnosť kriticky preskúmať rôzne prístupy k Európe, prostredníctvom svojej identity, hodnôt a aktívnej účasti. Cieľom je podporiť myšlienku Európy ako príležitosti. Toto školenie je výsledkom iniciatívy niekoľkých európskych národných agentúr a regionálnych centier SALTO. Reagujú na potrebu riešiť prácu s mládežou v celoeurópskom rozmere a ich cieľom je zlepšiť postavenie mladých ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na budúcnosti Európy.

europe@DJHT - Creating a social and fair Europe for all young people


27. 3. - 30. 3. 2017, Düsseldorf, Nemecko
Konferencia europe@DJHT patrí medzi najväčšie udalosti v oblasti práce s deťmi a mládežou svojho druhu, ktorá ponúka bohatý štvordňový program v Düsseldorfe. Ročne ju navštívi okolo 30 000 návštevníkov. Počas tejto akcie máte možnosť stretnúť odborníkov z celej Európy a získať rôzne pohľady na rôzne oblasti starostlivosti o deti a mládež. Skratka DJHT znamená každoročne organizovaný Nemecký kongres sociálnej starostlivosti o deti a mládež.

apríl

COMETS – Integrating a political dimension into the trainers’ work


26. 4. - 2. 5. 2017, Drážďany, Nemecko
Školenia pre školiteľov COMETS je zamerané na prepojenie politického rozmeru s ich prácou, ktorý vychádza z modelu ETS (European Training Strategy). Tento model hovorí o kvalifikácii, ktorú by mali spĺňať školitelia pracujúci na medzinárodnej úrovni. Školenia vznikli s úmyslom podpory kvalifikácie školiteľov, a preto je každý kurz zameraný na jednu z konkrétnych kompetencií, ktoré má ovládať kvalifikovaný školiteľ podľa modelu ETS. Patrí medzi ne prepojenie mládežníckej politiky so vzdelávacím programom. Prepojenie politických hodnôt s nápadmi v kontexte práce školiteľa. Podpora mladých v rozvoji politického myslenia. Aplikovať pravidlá demokratickej spoločnosti do praxe.

The Power of Non Formal Education


27. 4. - 2. 5. 2017, Varna, Bulharsko
Školenie The Power of Non Formal Education je zamerané na zlepšenie vplyvu neformálneho vzdelávania a zlepšenie princípov a metód pri vytváraní príležitostí pre posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti. Školenie chce experimentovať s novými metódami neformálneho vzdelávania, pre pochopenie jeho dôležitosti a užitočnosti.

máj

The Impact of Youth Work Training


8. 5. - 12. 5. 2017, Tampere, Fínsko
Školenia The Impact of Youth Work Training je zamerané na pochopenie prečo je dôležité skúmať vplyvy práce s mládežou v projektoch Erasmus+. Vplyv práce s mládežou V EÚ zohráva stále dôležitejšiu úlohu. Školenie chce definovať o aký vplyv ide a popisuje dôvody prečo je tento dopad dôležitý. Školenie chce vyvolať diskusiu o účinnosti práce s mládežou a jej kvalite.
Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
„Roming“ – rozvoj rómskej mládeže prostredníctvom programu Mládež v akcii 11. 5. 2012.

V prípade otázok nás kontaktujte na lucia.kiralycsajka@iuventa.sk, alena.tomanova@iuventa.sk

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030