IUVENTA / Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Filtrujte školenia podľa programu alebo časového obdobia:

Označte program alebo zrušte označenie programu kliknutím na jeho ikonku.


september

ATOQ SK – Advanced Training on Quality in Slovakia


6. 9. - 11. 9. 2016, Slovenská republika (miesto bude upresnené)
Školenie ATOQ sa zameriava na zvyšovanie kvality „mládežníckych výmen“. Na základe predchádzajúcich skúseností sa medzinárodná skupina pracovníkov s mládežou bude sústrediť na kvalitatívne aspekty a zlepšovanie manažérskych kompetencií s cieľom zvýšiť kvalitu budúcich mládežníckych výmen.

BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


19. 9. - 23. 9. 2016, Turku, Fínsko
Školenie BiTriMulti ponúka medzinárodné skúsenosti v oblasti vzdelávania pre jednotlivcov pracujúcich s mládežou. Tieto skúsenosti im umožnia rozvinúť svoje schopnosti a zvýšiť kvalitu v budúcnosti vytváraných Youth Exchange projektov.

Mobility Taster for Inclusion Organisations – Denmark


21. 9. - 25. 9. 2016, Hoje Taastrup, Dánsko
Školenie Mobility Taster poskytne účastníkom konkrétne príklady toho, čo je možné realizovať v rámci programu Erasmus+; spojí ich s ďalšími mládežníckymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú témou inklúzie; ukáže im aké financovanie je dostupné špecificky pre projekty mládežníckej inklúzie a prevedie ich krok za krokom celým procesom. V priebehu iba 3 pracovných dní sa účastníci oboznámia s možnosťami, ktoré ponúka program Erasmus+ mladým ľuďom so znevýhodneného prostredia.

október

SOHO – European Training Course for EVS Support People


18. 10. - 22. 10. 2016, Taliansko

Time to show off! MIND-SETS of youth workers in supporting learning through youth mobility’s


30. 10. - 5. 11. 2016, Budapešť, Maďarsko
Päťdňové školenie Time to show off! poskytuje ideálne prostredie na vzdelávanie mladých ľudí pracujúcich s mládežou a rozvoj ich myslenia. Úmyslom je ponúknuť účastníkom možnosť spoločne premýšľať a podeliť sa so svojimi postojmi a názormi, ktoré si účastníci formovali predošlými skúsenosťami s prácou s mládežou.

november

Česko-slovenské školenie “Inkubátor nápadov”


9. 11. 2016 0:00 - 13. 11. 2016 0:00, Hotel Aurum, Černý Dvůr, Krkonoše
Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých ľudí, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad mládežnícku výmenu. Česko-slovenské školenie “Inkubátor nápadov” je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v Akcii pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Školenie je zamerané na mládežnícke výmeny a mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

Mobility Academy for Local Leaders – from Local to International. 1st module training course.


21. 11. - 25. 11. 2016, Poľsko
Školenie (zložené z 3 modulov) je zamerané na podporu mládežníckych lídrov alebo aj začínajúcich mládežníckych pracovníkov, ktorí majú záujem rozvíjať sa z národnej úrovne až po medzinárodnú z hľadiska implementácie projektov. Pozvaní sú všetci záujemcovia z Poľska, Slovenska, ako aj z Českej republiky. Školenie sa skladá z 3 modulov, ktoré budú prebiehať v nasledovných termínoch: 1. 21. – 25.11.2016, Poľsko 2. 10. – 14.01.2017, Česká republika 3. 20. – 24.06.2017, Slovenská republika

Akreditačné školenie


22. 11. 2016 0:00 - 26. 11. 2016 0:00, Slovensko (o presnom mieste budeme informovať vybraných účastníkov)
Európska dobrovoľnícka služba (EDS) patrí k jedným zo zaujímavých projektov, ktoré môžu mladí ľudia absolvovať v zahraničí. Vytvára príležitosť, pre ľudí od 17 do 30 rokov, získať nové skúsenosti, vedomosti, postoje a zručnosti, spoznať novú kultúru a jazyk. Na tomto školení, ktoré je určené organizáciám a pracovníkom, ktorí majú záujem o prijímanie alebo vysielanie EDS dobrovoľníkov, budeme hovoriť o tom ako sa pripraviť na ich hosťovanie, ako ich kvalitne pripraviť pred vycestovaním do zahraničia. Účastníci o.i. spoznajú ciele a filozofiu programu ERASMUS+. Školenie vytvára priestor aj na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami Európskej dobrovoľníckej služby. Školenie je zamerané na podporu kvality projektov EDS a pripravenosť pracovníkov organizácii na prácu s dobrovoľníkmi.

december

ATOQ NL- Advanced Training on Quality in the Netherlands


16. 12. - 21. 12. 2016, Holandsko
Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Demokracia LOG IN 24. 5. 2012.

V prípade otázok nás kontaktujte na alena.tomanova@iuventa.sk

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030