IUVENTA / Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Filtrujte školenia podľa programu alebo časového obdobia:

Označte program alebo zrušte označenie programu kliknutím na jeho ikonku.


jún

Akreditačné školenie aneb: první kroky v EDS


7. 6. - 11. 6. 2016, Česká republika
Európska dobrovoľnícka služba (EDS) patrí k jedným zo zaujímavých medzinárodných projektov určených pre mladých ľudí. Je to príležitosť pre ľudí od 17 do 30 rokov získať nové skúsenosti, vedomosti, postoje a zručnosti, spoznať novú kultúru a jazyk. Na tomto školení, ktoré je určené organizáciám a pracovníkom, ktorí majú záujem o prijímanie alebo vysielanie EDS dobrovoľníkov, budeme hovoriť o tom, ako sa pripraviť na ich hosťovanie, ako ich kvalitne pripraviť pred vycestovaním do zahraničia. Účastníci spoznajú ciele a filozofiu programu ERASMUS+. Školenie vytvára priestor aj na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami Európskej dobrovoľníckej služby. Školenie je zamerané na podporu kvality projektov EDS a pripravenosť pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi.

impACT


15. 6. - 19. 6. 2016, Bratislava, Slovenská republika
Zámerom semináru je zdielať prístupy, nástroje a metódy súvisiace s meraním kvalitatívneho dopadu projektov Erasmus+ a mládežníckej práce vo všeobecnosti a ako úspešne komunikovať s ostatnými.

GET TRANSNATIONAL! International Training Course on Transnational Youth Initiatives, entrepreneurship and youth participation


20. 6. - 25. 6. 2016, Cercedilla (Madrid), Španielsko
Get Transnational je 5 dňové školenie, zamerané na prípravu, riadenie a zvýšenie kvality nadnárodnej mládežníckej iniciatívy pre mladých v rámci programu Erasmus+. Základom školenia je podporiť rozvoj európskych projektov a povzbudiť podnikateľského ducha mladých, rovnako ako ich tvorivosť prostredníctvom projektov Erasmus+.

GET TRANSNATIONAL! International Training Course on Transnational Youth Initiatives, entrepreneurship and youth participation


20. 6. 2016 8:00 - 25. 6. 2016 16:00, Cercedilla (Madrid), Španielsko
Get Transnational je 5 dňové školenie, zamerané na prípravu, riadenie a zvýšenie kvality nadnárodnej mládežníckej iniciatívy pre mladých v rámci programu Erasmus+. Základom školenia je podporiť rozvoj európskych projektov a povzbudiť podnikateľského ducha mladých, rovnako ako ich tvorivosť prostredníctvom projektov Erasmus+.

september

ATOQ SK – Advanced Training on Quality in Slovakia


6. 9. - 11. 9. 2016, Slovenská republika (miesto bude upresnené)
Školenie ATOQ sa zameriava na zvyšovanie kvality „mládežníckych výmen“. Na základe predchádzajúcich skúseností sa medzinárodná skupina pracovníkov s mládežou bude sústrediť na kvalitatívne aspekty a zlepšovanie manažérskych kompetencií s cieľom zvýšiť kvalitu budúcich mládežníckych výmen.

BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


19. 9. - 23. 9. 2016, Turku, Fínsko
Školenie BiTriMulti ponúka medzinárodné skúsenosti v oblasti vzdelávania pre jednotlivcov pracujúcich s mládežou. Tieto skúsenosti im umožnia rozvinúť svoje schopnosti a zvýšiť kvalitu v budúcnosti vytváraných Youth Exchange projektov.

Mobility Taster for Inclusion Organisations – Denmark


21. 9. - 25. 9. 2016, Hoje Taastrup, Dánsko
Školenie Mobility Taster poskytne účastníkom konkrétne príklady toho, čo je možné realizovať v rámci programu Erasmus+; spojí ich s ďalšími mládežníckymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú témou inklúzie; ukáže im aké financovanie je dostupné špecificky pre projekty mládežníckej inklúzie a prevedie ich krok za krokom celým procesom. V priebehu iba 3 pracovných dní sa účastníci oboznámia s možnosťami, ktoré ponúka program Erasmus+ mladým ľuďom so znevýhodneného prostredia.

október

SOHO – European Training Course for EVS Support People


18. 10. - 22. 10. 2016, Taliansko

Time to show off! MIND-SETS of youth workers in supporting learning through youth mobility’s


30. 10. - 5. 11. 2016, Budapešť, Maďarsko
Päťdňové školenie Time to show off! poskytuje ideálne prostredie na vzdelávanie mladých ľudí pracujúcich s mládežou a rozvoj ich myslenia. Úmyslom je ponúknuť účastníkom možnosť spoločne premýšľať a podeliť sa so svojimi postojmi a názormi, ktoré si účastníci formovali predošlými skúsenosťami s prácou s mládežou.

december

ATOQ NL- Advanced Training on Quality in the Netherlands


16. 12. - 21. 12. 2016, Holandsko
Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Inkubátor nápadov 23. 4. 2015.

V prípade otázok nás kontaktujte na alena.omanova@iuventa.sk

Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf