IUVENTA / Eurodesk / Dôležité linky

Dôležité linky

 

Zaujímavé zdroje

publikácie a dokumenty, obsahujúce užitočné a relevantné informácie pre mladých ľudí, mládežníckych pracovníkov a profesionálov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou, ako aj školiace materiály.


Programy

V rámci týchto programov majú možnosť získavať financie pre svoje plánované aktivity mladí ľudia, mládežnícki pracovníci, mládežnícke organizácie a inštitúcie vzdelávania zo Slovenska:
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures