IUVENTA / Eurodesk / Dôležité linky / Zaujímavé zdroje / Ľudské práva

Ľudské práva

  • Domino (AJ, zdroj:Rada Európy, kampaň "Každý iný. Všetci rovní.") - návod na využívanie vzdelávanie mladých ľudí ako nástroja boji proti rasizmu, xenof´bii, antisemitizmu a intolerancie.

Programy

V rámci týchto programov majú možnosť získavať financie pre svoje plánované aktivity mladí ľudia, mládežnícki pracovníci, mládežnícke organizácie a inštitúcie vzdelávania zo Slovenska:
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures