IUVENTA / Eurodesk / Dôležité linky / Zaujímavé zdroje / Participácia

Participácia

SALTO RC Participation (zdroj:http://www.salto-youth.net/participation/)

Programy

V rámci týchto programov majú možnosť získavať financie pre svoje plánované aktivity mladí ľudia, mládežnícki pracovníci, mládežnícke organizácie a inštitúcie vzdelávania zo Slovenska:
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures