IUVENTA / Eurodesk / Home

Novinky

5 TIPOV NA BEZPLATNÉ VZDELÁVACIE WEBY

25. 11. 2014

Máš chuť dozvedieť sa niečo z dejín filmu? Alebo študovať psychológiu či programovanie na najlepších univerzitách sveta? V dnešnej dobe sa môžeš vzdelávať z pohodlia tvojej izby a navyše zadarmo. Prinášame 5 tipov, kde nájdeš on-line kurzy.

EURODESK PONUKY PRE TEBA

21. 11. 2014

V Infomesačníkoch Eurodesku nájdete aktuálne ponuky ohľadom stáží, súťaží, projektov a noviniek, ktoré Európska únia ponúka mladým ľuďom preložené do slovenčiny. V sekcii nájdeš aj aktuálne termíny rôznych grantov, súťaží, stáží a iných užitočných vecí, ktoré sú aktuálne na euróspkej úrovni ako napríklad štipendium v Japonsku či miesto pre stážistu v Európskom parlamente.

FREE FROM FEAR, FREE FROM PAIN: ELIMINÁCIA ŽENSKEJ OBRIEZKY V EURÓPE

20. 10. 2014

Podľa odhadov Európskeho parlamentu, bolo 500.000 dievčat a žien žijúcich v Európskej únii podrobených mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (FGM), zatiaľ čo každý ďalší rok je 180000 v ohrození. Toto sympózium poskytuje vhodný priestor na získanie cenných vedomostí o súčasnom právnom rámci a ďalších potrebách EÚ, ktoré sú ešte potrebné spraviť pre odstránenie fenoménu mrzačenia ženských pohlavných orgánov.

všetky Novinky

Video

1. janára 2014 sa začal nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, Erasmus+. Sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR – o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti.

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu.

Kontaktnými miestami pre Program Erasmus+ na Slovensku sú:

  1. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA, Búdková 2, Bratislava
  2. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, Svoradova 1, Bratislava

Pre ďalšie informácie klikajte tu

Eurodesk

predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady týkajúce sa mladých ľudí a všetkých tých, ktorí s nimi pracujú. Tam, kde nie sú predošlé skúsenosti s využívaním európskych, resp. medzinárodných finančných zdrojov, vzniká zákonite potreba dodatočných podporných informácií s cieľom maximalizovať ich informačnú hodnotu a efektivitu.

Eurodesk sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozumiteľnejšie pre určené skupiny. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo emailovej žiadosti, pričom časť z poskytovaných informácií sa nachádzajú práve na tejto stránke.

Viac o Eurodesku.

Registrácia
baner_registracia_komprax

banner Mládež 2030

Konferencia o mládeži

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures