IUVENTA / Eurodesk / Home

Novinky

MEDZINÁRODNÝ MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR "DIALÓG 2015" - VÝZVA PRE ÚČASTNÍKOV

15. 5. 2015

Medzinárodný mládežnícky tábor “Dialóg 2015”, ktorý sa bude konať v termíne 17.–21. júla 2015 v regióne Kaluga (Ruská Federácia) v kultúrno-vzdelávacom turistickom centre “Etnomir“,  je organizovaný v spolupráci medzi Národnou Radou mládeže Ruska a Oddelením mládeže Rady Európy s podporou Ministerstva školstva a vedy Ruskej Federácie a Federálnej agentúry pre mládež.

"I SEE YOU" - PODNIKATEĽSKÉ PRÍLEŽITOSTI PRE MLADÝCH ĽUDÍ

11. 5. 2015

Je tu skvelá príležitosť pre mladých Európanov, ktorí chcú začať podnikať vo svojom profesionálnom živote. “I SEE YOU” je projekt zameriavajúci sa na rozvíjanie podnikateľských schopností a kompetencií nezamestnaných mladých ľudí (18-24 rokov) zo siedmich európskych krajín, ktorí majú záujem vytvoriť vlastné sociálne podnikanie a majú radi informačné technológie – jedno z najdôležitejších podnikateľských odvetví z EÚ.

EASTERN EXPRESS 2015

6. 5. 2015

EASTERN EXPRESS je školenie ohľadom mládežníckych výmen v rámci programu Erasmus+:mládež v akcii, pričom sa zameriava najmä na partnerstvá medzi krajinami V4 a krajinami východného partnerstva.
všetky Novinky

Video

1. janára 2014 sa začal nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, Erasmus+. Sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR – o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti.

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu.

Kontaktnými miestami pre Program Erasmus+ na Slovensku sú:

  1. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA, Búdková 2, Bratislava
  2. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, Svoradova 1, Bratislava

Pre ďalšie informácie klikajte tu

Eurodesk

predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady týkajúce sa mladých ľudí a všetkých tých, ktorí s nimi pracujú. Tam, kde nie sú predošlé skúsenosti s využívaním európskych, resp. medzinárodných finančných zdrojov, vzniká zákonite potreba dodatočných podporných informácií s cieľom maximalizovať ich informačnú hodnotu a efektivitu.

Eurodesk sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozumiteľnejšie pre určené skupiny. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo emailovej žiadosti, pričom časť z poskytovaných informácií sa nachádzajú práve na tejto stránke.

Viac o Eurodesku.

Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf

Konferencia o mládeži

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures