IUVENTA / Eurodesk / Home

Novinky

VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV O WORKSHOP ZAMERANÝ NA TÉMU BOJA PROTI INTOLERANCII VOČI RÓMOM

26. 2. 2015

Oddelenie mládeže v rámci Akčného plánu pre Rómsku mládež zverejnilo výzvu pre záujemcov o účasť na školiacom workshope zameranom na tému boja proti intolerancii voči Rómom prostredníctvom vzdelávania, ktorý sa bude konať v Európskom centre pre mládež v Štrasburgu v termíne 20.-24. apríla 2015.

PROJEKT VIŠEGRÁDSKA ŠKOLA POLITICKÝCH ŠTÚDIÍ - VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV

18. 2. 2015

Mimovládna organizácia Slovenská atlantická komisia v spolupráci s Európskou akadémiou diplomacie hľadajú mladých lídrov – politikov, úradníkov, novinárov a zástupcov občianskej spoločnosti, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu „Višegrádska škola politických štúdií“ v roku 2015. Kandidáti z krajín V4 sa zúčastnia štyroch stretnutí, ktoré sa budú konať postupne vo Varšave, v Prahe, v Bratislave a v Budapešti, ako aj záverečného podujatia v Štrasburgu, s cieľom diskutovať o výzvach, ktorým čelia moderné demokracie.

5 TIPOV NA BEZPLATNÉ VZDELÁVACIE WEBY

25. 11. 2014

Máš chuť dozvedieť sa niečo z dejín filmu? Alebo študovať psychológiu či programovanie na najlepších univerzitách sveta? V dnešnej dobe sa môžeš vzdelávať z pohodlia tvojej izby a navyše zadarmo. Prinášame 5 tipov, kde nájdeš on-line kurzy.

všetky Novinky

Video

1. janára 2014 sa začal nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, Erasmus+. Sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR – o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti.

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu.

Kontaktnými miestami pre Program Erasmus+ na Slovensku sú:

  1. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA, Búdková 2, Bratislava
  2. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, Svoradova 1, Bratislava

Pre ďalšie informácie klikajte tu

Eurodesk

predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady týkajúce sa mladých ľudí a všetkých tých, ktorí s nimi pracujú. Tam, kde nie sú predošlé skúsenosti s využívaním európskych, resp. medzinárodných finančných zdrojov, vzniká zákonite potreba dodatočných podporných informácií s cieľom maximalizovať ich informačnú hodnotu a efektivitu.

Eurodesk sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozumiteľnejšie pre určené skupiny. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo emailovej žiadosti, pričom časť z poskytovaných informácií sa nachádzajú práve na tejto stránke.

Viac o Eurodesku.

Programy

V rámci týchto programov majú možnosť získavať financie pre svoje plánované aktivity mladí ľudia, mládežnícki pracovníci, mládežnícke organizácie a inštitúcie vzdelávania zo Slovenska:
Registrácia
baner_registracia_komprax

banner caf

Konferencia o mládeži

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures