IUVENTA / Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020

Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020

Programy PRE MLÁDEŽ nadväzujú priamo na Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Programy PRE MLÁDEŽ  nadväzujú tiež na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež 2014 – 2020, ktorá zdôrazňuje podporu väčšej investície do oblastí života mladých ľudí, ktoré sa ich týkajú. Programy sú priamym nástrojom na podporu napĺňania cieľov Stratégie.

V rámci politického rámca pre spoluprácu v oblasti mládeže v EÚ podporujú programy tiež Stratégiu EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže

Od 15. októbra 2014 je zverejnená výzva na nový program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií, v oblasti práce s mládežou.

Zoznam registrovaných OZ – žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v rokoch 2015 – 2017 nájdete tu. (Zoznam bude doplnený.)

Výzva je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež, ktorých celkovým cieľom je zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život. Výzva je určená pre registrovaných žiadateľov v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií, ktorí získali potvrdenie o registrácii od vyhlasovateľa tejto výzvy.

financovanie_podpora_grafika 

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030