IUVENTA / Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 / Výzvy a formuláre

Výzvy a formuláre

Program KOMUNITA mladých

       

Program SLUŽBY pre mladých

 

Program HLAS mladých 

 

Program PRIORITY mládežníckej politiky

 

Program PODPORA mládežníckych organizácií

 

Program Dôkazy o mladých


V prípade uzatvorenia partnerstva priložte túto partnerskú zmluvu ku žiadosti a nahrajte ju do systému NELSON.

 

Ďalšie potrebné informácie:

  • Žiadosti k Programom PRE MLÁDEŽ sa nachádzajú výlučne na internetovej aplikácii NELSON - registrácia.
  • Prílohy k žiadosti sú definované v zákone č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou, ktorý nájdete v časti Legislatíva.
  • Povinné prílohy k žiadosti (vystavené potvrdenia) nesmú byť staršie ako 3 mesiace.
  • Žiadosť s povinnými prílohami musí byť odoslaná resp. osobne odovzdaná v pevnej väzbe.


Často kladené otázky:

Metodika hodnotenia projektov

Často kladené otázky (odzneli na informačnom seminári, ktorý sa konal dňa 30. 11. 2015 v organizácii IUVENTA – slovenský inštitút mládeže)

Konzultácie k výzve poskytne:

Mgr. Rastislav Haľko
mobil. +421 917 40 25 22
email: rastislav.halko@iuventa.sk


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030