IUVENTA / Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 / Výzvy a formuláre

Výzvy a formuláre

 Program SLUŽBY mladým

 

Program HLAS mladých 

 

Program PRIORITY mládežickej politiky

 

Program PODPORA mládežníckych organizáciíV prípade uzatvorenia partnerstva priložte túto partnerskú zmluvu ku žiadosti a nahrajte ju do systému NELSON.

 

Ďalšie potrebné informácie:

  • Žiadosti k Programom PRE MLÁDEŽ sa nachádzajú výlučne na internetovej aplikácii NELSON - registrácia.
  • Momentálne je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 -2020 programy SLUŽBY mladým, HLAS mladých a  PRIORITY mládežníckej politiky.
  • Prílohy k žiadosti sú definované v zákone č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou, ktorý nájdete v časti Legislatíva.
  • Povinné prílohy k žiadosti (vystavené potvrdenia) nesmú byť staršie ako 3 mesiace.
  • Žiadosť s povinnými prílohami musí byť odoslaná resp. osobne odovzdaná v pevnej väzbe.


Často kladené otázky:

často kladené otázky (odzneli na informačnom seminári, ktorý sa konal dňa 30. 11. 2015 v organizácii IUVENTA – slovenský inštitút mládeže)

Konzultácie k výzve poskytne:

Obsahové konzultácie
Mgr. Rastislav Haľko
mobil. +421 917 40 25 22
email: rastislav.halko@iuventa.sk

Technické konzultácie
Mgr. Peter Kupec
tel. +421 2 59 29 62 55
mobil: +421 908 67 88 16
email: peter.kupec@iuventa.sk

Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf