IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

ZVEREJŇUJEME NOVÚ VÝZVU V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020

19. 12. 2014

Od 19. decembra 2014 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí  v rámci Programov pre mládež 2014 – 2010 programu SLUŽBY mladým a programu HLAS mladých.

INFORMAČNO-KONZULTAČNÉ STRETNUTIA ERASMUS+

16. 12. 2014

IUVENTA si Vás dovoľuje pozvať na informačno-konzultačné stretnutia k predkladaniu návrhov projektov v grantovom programe EÚ Erasmus+ za oblasť MLÁDEŽ A ŠPORT na rok 2015. Stretnutia sa uskutočnia v januári 2015 v Trnave, Žiline, Nitre a v Prešove.

CENY PRE NAJAKTÍVNEJŠÍCH DOBROVOĽNÍKOV ODOVZDANÉ

16. 12. 2014

Doma sme zapálili tretiu sviečku a v Kine Hviezda v Trnave sa už po ôsmykrát odovzdali ceny najaktívnejším dobrovoľníkom a obciam s najpriateľskejším vzťahom k mládeži v Trnavskom kraji. Za Animátora roka 2014 bol vyhlásený rodený Trnavčan.

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 1. 10. 2014

5. 12. 2014

Na základe odporúčania Výberovej komisie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže zverejňujeme výsledky výberového procesu projektových žiadostí predložených k 1. októbru 2014. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

všetky Novinky

Video

 

Krátke video natočené počas zážitkového tábora Zaži-to v Bojniciach. Video je zamerané na propagáciu Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, ktorý zabezpečuje IUVENTA a je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Vzdelávanie.

Dva milióny budúcností

Slovensko je jednou z najmladších krajín Európskej únie s takmer 2 miliónmi mladých ľudí do 30 rokov. Aké sú špecifické potreby mládeže na Slovensku? A akými problémami a prekážkami bojujú? Hľadajú sa možnosti ako využiť ich cenný potenciál pre rozvoj našej spoločnosti?

Odpoveďami na tieto otázky sa zaoberá Správa o mládeži 2014 a dlhodobou víziou mládežníckej politiky Stratégia štátnej politiky pre mládež v SR na roky 2014 – 2020.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Viac o IUVENTE.

Registrácia
baner_registracia_komprax

banner Mládež 2030

Konferencia o mládeži

Plaváreň a sauna Prenájmy priestorov Obrázok Európsky portál pre mládež  baner_za_jedno_lanoMládež 2030banner caf