IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

ZVEREJŇUJEME NOVÚ VÝZVU PROGRAMU PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020

31. 7. 2015

Výzva je zverejnená na našej stránke v časti Granty / Nová generácia Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 / Výzvy a formuláre, alebo klikajte tu

SLOVENSKÍ GYMNAZISTI PRINIESLI Z BAKU DRAHÉ KOVY

31. 7. 2015

Zlato, striebro, ale aj bronz – naši gymnazisti bodovali na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Azerbajdžane. Vynikajúce umiestnenia si vybojovali v tvrdej konkurencii takmer 300 súťažiacich zo 70 krajín.

STRETNUTIE K PROGRAMU PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

28. 7. 2015

Radi by sme vás informovali o stretnutí v súvislosti s pripravovanou výzvou programu PRIORITY mládežníckej politiky PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ 2014 – 2020. Obsahom stretnutia budú konzultácie projektových zámerov v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky.

IUVENTA V LETE OTVÁRA BRÁNY, CHYSTÁ ROZPRÁVKY AJ DIVADLO

13. 7. 2015

AKTUALIZOVANÉ Každý štvrtok a piatok bude návštevníkov lákať do areálu na Búdkovej ulici zaujímavý program. Od 16. júla štartuje Letná literárna univerzita pre deti – čítanie s pánom Mrkvičkom a počas piatkov, od 17. júla, pravidelné divadelné predstavenia.
všetky Novinky

Video

 

Projekt Za jedno lano má ambíciu zvýšiť záujem mladých ľudí o aktívnu účasť v tvorbe politík na všetkých úrovniach. Vytvára priestor, kde môžu tvorcovia politík s mladými ľuďmi komunikovať ich jazykom a spôsobom, aký je blízky ich veku, očakávaniam a potrebám. Reprezentujú ho rôzne tváre, členovia viacerých politických strán, nezávislí politici, zástupcovia štátnych inštitúcií aj súkromného sektora, vedeckí pracovníci či ľudia z tretieho sektora.

PRÁCA S MLÁDEŽOU V 2021

Príprava Koncepcie rozvoja práce s mládežou pokračuje podľa plánu. Na konci bude jasné, kam sa má práca s mládežou na Slovensku posunúť, aké sú priority, kam sa prikláňa názor odbornej verejnosti, aké nové opatrenia a systémy je potrebné zaviesť. V súčasnosti sa konzultujú ciele koncepcie. Ďalšie informácie a dokumenty sú k dispozícii  tu.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.