IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

ŠVAJČIARSKO NIE JE V ROKU 2015 PROGRAMOVOU KRAJINOU PRE ERASMUS+

25. 3. 2015

Švajčiarsko nie je programovou krajinou pre výzvu programu Erasmus+ na rok 2015. Švajčiarska vláda schválila rozpočet v snahe zachovať aspoň niektoré aktivity v oblasti mobility a navrhla prechodné riešenie pre program Erasmus+ pre roky 2015 a 2016.

ANGLICKÝ JAZYKOVÝ KURZ PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

23. 3. 2015

Si pracovník s mládežou a chceš si zlepšiť svoje komunikačné zručnosti v angličtine, rovnako ako IT zručnosti potrebné pre realizáciu medzinárodných projektov najmä v rámci programu Erasmus+: programu Mládež v akcii? Potom neprehliadni školenie English language training course for youth workers / Anglický jazykový kurz pre pracovníkov s mládežou.

MÁME PRÁVO NA VZDELANIE, VYUŽIME HO

18. 3. 2015

Olympiáda ľudských práv nám i tento rok pripomenie význam vzdelania a jeho hodnotu. Na Slovensku sa organizuje už takmer dve desiatky rokov a jedným z jej spoluorganizátorov je aj IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Témou tohoročného, sedemnásteho, ročníka je „Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty“.

KEDY A KDE SA KONAJÚ CELOŠTÁTNE KOLÁ OLYMPIÁD

18. 3. 2015

Od marca do júna 2015 sa konajú celoštátne kolá predmetových súťaží a olympiád.

všetky Novinky

Video

 

Pozri, čo všetko sa dá zažiť vďaka programu Erasmus+.

Dva milióny budúcností

Slovensko je jednou z najmladších krajín Európskej únie s takmer 2 miliónmi mladých ľudí do 30 rokov. Aké sú špecifické potreby mládeže na Slovensku? A s akými problémami a prekážkami bojujú? Hľadajú sa možnosti ako využiť ich cenný potenciál pre rozvoj našej spoločnosti?

Odpoveďami na tieto otázky sa zaoberá Správa o mládeži 2014 a dlhodobou víziou mládežníckej politiky Stratégia štátnej politiky pre mládež v SR na roky 2014 – 2020.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.

Registrácia
baner_registracia_komprax

banner caf

Konferencia o mládeži

Plaváreň a saunaPrenájmy priestorovObrázok Európsky portál pre mládežbaner_za_jedno_lanoMládež 2030banner Mládež 2030