IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

NOVÁ PRACOVNÁ VÝZVA

15. 7. 2014

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vypisuje konkurz na pracovnú pozíciu do Nitry.

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE Z KA1 A KA3 K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 30. 4. 2014

7. 7. 2014

Na základe odporúčania Výberovej komisie programu EÚ Erasmus+ zverejňujeme výsledky výberového procesu pre projekty KA1 a KA3 predložené k 30. aprílu 2014. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

SPOLUPRÁCA V OBLASTI MLÁDEŽE S KRAJINAMI VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA – PRIORITA SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA VO V4

4. 7. 2014

V dňoch 1. – 3. júla 2014 sa konala v Tbilisi, v Gruzínskej republike, konferencia krajín Východného partnerstva (ďalej len „EaP“) v oblasti mládeže, pod názvom „Podpora spolupráce v oblasti mládeže“, ktorá sa niesla v duchu práve podpísanej prístupovej zmluvy medzi EÚ a Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou.

MLÁDEŽ V POHYBE 2014 NA FESTIVALE BAŽANT POHODA

30. 6. 2014

 Aj tento rok budú mať návštevníci festivalu Bažant Pohoda možnosť navštíviť stan iniciatívy Mládež v pohybe.

všetky Novinky

Video

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Úniou miest Slovenska zorganizovali v dňoch 18. – 19. 3. 2014 v Bratislave Konferenciu o mládeži. Jej cieľom bolo predstaviť zistenia zo Správy o mládeži, ako aj oboznámenie sa so Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Prepojenie Správy a Stratégie bolo počas prezentácie ukázané aj na príkladoch dobrej praxe prostredníctvom videoprezentácii k jednotlivým témam (pozri 8 nasledujúcich videí).

Na konferencii sa zúčastnilo 150 účastníkov – zástupcov samosprávy, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí a zástupcov rezortov, ktorých sa agenda mládeže dotýka. Účastníci počas workshopov urobili prvé kroky k realizácii Stratégie na regionálnej úrovni a pozbierali nápady na indikátory v jednotlivých témach Stratégie. Pre viac informácii klikajte na Záverečnú správu.

Dva milióny budúcností

Slovensko je jednou z najmladších krajín Európskej únie s takmer 2 miliónmi mladých ľudí do 30 rokov. Aké sú špecifické potreby mládeže na Slovensku? A akými problémami a prekážkami bojujú? Hľadajú sa možnosti ako využiť ich cenný potenciál pre rozvoj našej spoločnosti?

Odpoveďami na tieto otázky sa zaoberá Správa o mládeži 2014 a dlhodobou víziou mládežníckej politiky Stratégia štátnej politiky pre mládež v SR na roky 2014 – 2020.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Viac o IUVENTE.

Registrácia
baner_registracia_komprax

Sutaz

banner Mládež 2030

Konferencia o mládeži

Plaváreň a sauna Prenájmy priestorov Obrázok Európsky portál pre mládež mepMládež 2030banner caf