IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

NA KONFERENCII KOMPRAX BOLI OCENENÉ TRI SLOVENSKÉ GYMNÁZIÁ

28. 5. 2015

Za aktívnu podporu pri rozvoji kompetencií mladého človeka bolo udelené ocenenie v rámci Konferencie KomPrax pre tri slovenské školy: Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku. Ocenenie bolo udelené v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl.

PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI CEZ KOMPRAX ZÍSKALO TAKMER 12 000 MLADÝCH ĽUDÍ

28. 5. 2015

Vzdelávanie cez Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax absolvovalo na Slovensku takmer 12 000 mladých ľudí, ktorí nadobudli praktické zručnosti využiteľné v ich ďalšom kariérnom raste. Od roku 2011 ho realizovala organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. O prínosoch a úspešných absolventoch neformálneho vzdelávania sa hovorilo na Konferencii KomPrax, ktorá sa uskutočnila 28. mája 2015 v Kongres Hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Program pokračuje v nasledujúci deň veľtrhom príležitostí pre mladých ľudí pod názvom KomPrax Day.

KONFERENCIA KOMPRAX ZAČÍNA 28. MÁJA O DESIATEJ

28. 5. 2015

Konferencia KomPrax je vyvrcholením Národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý realizovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže od roku 2011. Do dnešného dňa absolvovalo vzdelávanie cez tento projekt takmer 12 000 mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí vďaka nemu získali praktické zručnosti využiteľné v ich ďalšom kariérnom raste.

EURÓPSKA LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 - INFORMAČNÁ KAMPAŇ

28. 5. 2015

Cieľom kampane je, aby tí, ktorí cestujú po Európe, aktívne poznali číslo európskej tiesňovej linky 112, ktoré je v mnohých krajinách Európy a vo všetkých členských štátoch Európskej únie nepretržite a bezplatne k dispozícii pre okamžité spojenie s rýchlou zdravotnou pomocou, políciou a/alebo hasičmi.
všetky Novinky

Video

 

Projekt Za jedno lano má ambíciu zvýšiť záujem mladých ľudí o aktívnu účasť v tvorbe politík na všetkých úrovniach. Vytvára priestor, kde môžu tvorcovia politík s mladými ľuďmi komunikovať ich jazykom a spôsobom, aký je blízky ich veku, očakávaniam a potrebám. Reprezentujú ho rôzne tváre, členovia viacerých politických strán, nezávislí politici, zástupcovia štátnych inštitúcií aj súkromného sektora, vedeckí pracovníci či ľudia z tretieho sektora.

PRÁCA S MLÁDEŽOU V 2021

Ako bude vyzerať práca s mládežou v roku 2021? Kto ju bude zabezpečovať? S akou podporou? S akými cieľmi? S akými partnermi? Na tieto otázky odpovie dokument s názvom Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 2021. Dokument bude pripravovaný v širokých regionálnych aj národných konzultáciách. Ďalšie informácie a dokumenty nájdu účastníci aj záujemcovia tu.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.

Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf

Konferencia o mládeži

Plaváreň a saunaPrenájmy priestorovObrázok Európsky portál pre mládežbaner_za_jedno_lanoMládež 2030banner Mládež 2030