IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

K ĎALŠIEMU SMEROVANIU PRÁCE S MLÁDEŽOU V EURÓPE PRISPEJE AJ SLOVENSKO

17. 4. 2015

27. – 30. apríla 2015 bude v Bruseli v poradí druhý Európsky konvent k práci s mládežou. Chce priniesť na jedno miesto aktuálne poznatky, vízie a skúsenosti z členských krajín a nájsť spoločné východisko a ďalšie smerovanie práce s mládežou v Európe. Predchádzal mu prvý konvent pred piatimi rokmi v belgickom Gente, ktorý organizátori zamerali na rôznorodosť práce s mládežou.

MLADÍ FYZICI ZO SLOVENSKA POCESTUJÚ NA MEDZINÁRODNÝ TURNAJ DO THAJSKA

16. 4. 2015

Už 23. ročník celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov (TMF) sa uskutočnil počas uplynulého týždňa (7. – 10. apríla 2015) v Bratislave. Víťazom sa stalo družstvo 1. súkromného gymnázia z Bratislavy pred družstvom Gymnázia Jura Hronca z Bratislavy a Gymnázia Pavla Horova z Michaloviec.

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 4. 2. 2015

14. 4. 2015

Na základe odporúčania Výberovej komisie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže zverejňujeme výsledky výberového procesu projektových žiadostí predložených k 4. februáru 2015. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

AKREDITAČNÉ ŠKOLENIE ANEB PRVNÍ KROKY V EDS

10. 4. 2015

„Akreditačné školenie aneb první kroky v EDS“, ktoré sa uskutoční v termíne 5. – 9. mája 2015, vytvára priestor na výmenu skúsenosti, získanie vedomosti, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami Európskej dobrovoľníckej služby. Je zamerané na kvalitu projektov Európskej dobrovoľníckej služby a pripravenosť pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi.
všetky Novinky

Video

 

Pozri, čo všetko sa dá zažiť vďaka programu Erasmus+.

PRÁCA S MLÁDEŽOU V 2021

Ako bude vyzerať práca s mládežou v roku 2021? Kto ju bude zabezpečovať? S akou podporou? S akými cieľmi? S akými partnermi? Na tieto otázky odpovie dokument s názvom Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015–2021. Dokument bude pripravovaný v širokých regionálnych aj národných konzultáciách. Ďalšie informácie a dokumenty nájdu účastníci aj záujemcovia TU.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.

Registrácia
baner_registracia_komprax

banner caf

Konferencia o mládeži

Plaváreň a saunaPrenájmy priestorovObrázok Európsky portál pre mládežbaner_za_jedno_lanoMládež 2030banner Mládež 2030