IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA IUVENTY

18. 2. 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa IUVENTY v Bratislave.

VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV O ŠKOLENIE ŠKOLITEĽOV PRE OBLASŤ MLÁDEŽE V RADE EURÓPY

17. 2. 2015

Oddelenie mládeže Rady Európy vyhlasuje výzvu pre záujemcov o dlhodobé školenie školiteľov pre oblasť mládeže v Rade Európy zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí. Cieľom školenia je podpora zvyšovania kvality aktivít neformálneho vzdelávania v Rade Európy prostredníctvom rozvíjania kompetencií školiteľov aktívne pôsobiacich v oblasti mládeže. 

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMU PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

16. 2. 2015

Zverejnili sme zoznam registrovaných žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015. Od 16. februára 2015 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií na rok 2015.

SLOVENSKÝ INŠTITÚT MLÁDEŽE OFICIÁLNE V NAŠOM NÁZVE

12. 2. 2015

Dňa 21. 1. 2015 bol ministrom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podpísaný Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine zo dňa 23. 9. 1988, ktorým sa k uvedenému dátumu zmenil oficiálny názov organizácie na: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

všetky Novinky

Video

 

Pozri, čo všetko sa dá zažiť vďaka programu Erasmus+.

Dva milióny budúcností

Slovensko je jednou z najmladších krajín Európskej únie s takmer 2 miliónmi mladých ľudí do 30 rokov. Aké sú špecifické potreby mládeže na Slovensku? A akými problémami a prekážkami bojujú? Hľadajú sa možnosti ako využiť ich cenný potenciál pre rozvoj našej spoločnosti?

Odpoveďami na tieto otázky sa zaoberá Správa o mládeži 2014 a dlhodobou víziou mládežníckej politiky Stratégia štátnej politiky pre mládež v SR na roky 2014 – 2020.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.

Registrácia
baner_registracia_komprax

banner caf

Konferencia o mládeži

Plaváreň a saunaPrenájmy priestorovObrázok Európsky portál pre mládežbaner_za_jedno_lanoMládež 2030banner Mládež 2030