IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

ČESKO-SLOVENSKÉ ŠKOLENIE „INKUBÁTOR NÁPADOV“

25. 11. 2015

Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v akcii pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Je zamerané na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1). Viac informácií nájdete TU.

ODBORNÝ SEMINÁR: KVALITA PRÁCE S MLÁDEŽOU

20. 11. 2015

Pozývame vás na odborný seminár venujúci sa téme kvality práce s mládežou, ktorý sa uskutoční 9. decembra 2015 v Bratislave, v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

CEZ PROJEKT PRAKTIK SA VZDELALO 495 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

19. 11. 2015

Celkovo 495 pracovníkov s mládežou a 3 252 detí a mladých ľudí sa zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v táboroch Zaži-to.

IUVENTA OBHÁJILA TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

19. 11. 2015

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže aj tento rok obhájila titul Efektívny používateľ a to ako prvá inštitúcia verejnej správy. Témou kvality sa však zaoberá od roku 2011. Počas tohto obdobia uskutočnila dve samohodnotenia, zapojila sa do Národnej ceny za kvalitu a získala medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. 

všetky Novinky

Video

 

Projekt Za jedno lano má ambíciu zvýšiť záujem mladých ľudí o aktívnu účasť v tvorbe politík na všetkých úrovniach. Vytvára priestor, kde môžu tvorcovia politík s mladými ľuďmi komunikovať ich jazykom a spôsobom, aký je blízky ich veku, očakávaniam a potrebám. Reprezentujú ho rôzne tváre, členovia viacerých politických strán, nezávislí politici, zástupcovia štátnych inštitúcií aj súkromného sektora, vedeckí pracovníci či ľudia z tretieho sektora.

PRÁCA S MLÁDEŽOU V 2021

Príprava Koncepcie rozvoja práce s mládežou sa blíži ku koncu. V septembri 2015 bude predložená MŠVVaŠ SR na schválenie. Dokument sa pripravoval participatívnym spôsobom počas verejných konzultácií, do ktorých sa zapojilo 234 ľudí, z toho 70 samotných mladých ľudí. Na troch nadregionálnych konzultáciách sa analyzovala aktuálna situácia a definovala štruktúra koncepcie, na ôsmich regionálnych konzultáciách sa tvoril samotný dokument. Expertná skupina zapracovávala podnety z konzultácií a zabezpečovala informovanie verejnosti. Ďalšie informácie a dokumenty sú k dispozícii  tu.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.

Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf