IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

NOVÉ CERTIFIKÁTY YOUTHPASS PRE ERASMUS+ SÚ SPUSTENÉ

18. 9. 2014

Youthpass ako dôležitý nástroj neformálneho a informálneho vzdelávania v práci s mládežou zostáva i naďalej neodlúčiteľnou súčasťou projektov podporených programom Erasmus+: Mládež v Akcii. Nové certifikáty je možné už vystavovať. Zatiaľ sú dostupné pre Kľúčovú akciu 1.

ODBORNÉ ŠKOLENIE – PRÁCA S TALENTOVANOU MLÁDEŽOU

17. 9. 2014

Čo znamená mať talent? Aký je talentovaný človek? Je niečím zvláštny? Ako s ním pracovat? Ako zistiť, čo potrebuje?

ŠTRUKTÚROVANÝ DIALÓG: MLADÍ MÔŽU MENIŤ POLITIKU – ON-LINE KONZULTÁCIE

11. 9. 2014

Ak máš pocit, že nie si rešpektovaný a tvoje názory nie sú dospelými brané dostatočne vážne, nájdi si tri minúty a odpovedz na 6 otázok.

LETNÉ KÚPALISKO NA BÚDKOVEJ OTVORENÉ DO 31. 8. 2014

28. 8. 2014

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže oznamuje verejnosti, že brány Letného kúpaliska na Búdkovej sa v tohtoročnej sezóne zatvorili v nedeľu, 31. augusta 2014.

všetky Novinky

Video

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Úniou miest Slovenska zorganizovali v dňoch 18. – 19. 3. 2014 v Bratislave Konferenciu o mládeži. Jej cieľom bolo predstaviť zistenia zo Správy o mládeži, ako aj oboznámenie sa so Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Prepojenie Správy a Stratégie bolo počas prezentácie ukázané aj na príkladoch dobrej praxe prostredníctvom videoprezentácii k jednotlivým témam (pozri 8 nasledujúcich videí).

Na konferencii sa zúčastnilo 150 účastníkov – zástupcov samosprávy, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí a zástupcov rezortov, ktorých sa agenda mládeže dotýka. Účastníci počas workshopov urobili prvé kroky k realizácii Stratégie na regionálnej úrovni a pozbierali nápady na indikátory v jednotlivých témach Stratégie. Pre viac informácii klikajte na Záverečnú správu.

Dva milióny budúcností

Slovensko je jednou z najmladších krajín Európskej únie s takmer 2 miliónmi mladých ľudí do 30 rokov. Aké sú špecifické potreby mládeže na Slovensku? A akými problémami a prekážkami bojujú? Hľadajú sa možnosti ako využiť ich cenný potenciál pre rozvoj našej spoločnosti?

Odpoveďami na tieto otázky sa zaoberá Správa o mládeži 2014 a dlhodobou víziou mládežníckej politiky Stratégia štátnej politiky pre mládež v SR na roky 2014 – 2020.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Viac o IUVENTE.

Registrácia
baner_registracia_komprax

Sutaz

banner Mládež 2030

Konferencia o mládeži

Plaváreň a sauna Prenájmy priestorov Obrázok Európsky portál pre mládež  baner_za_jedno_lanoMládež 2030banner caf