IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

ZÚČASTNITE SA DISKUSIE ZA OKRÚHLYM STOLOM NA TÉMU VYTVÁRANIE KOMUNÍT PRIATEĽSKÝCH K DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM

15. 8. 2014

Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnermi Nadáciou Socia a Karpatskou nadáciou vás pozývajú diskutovať o možnostiach, stimuloch a bariérach pri vytváraní komunít priateľských k deťom a mladým ľuďom. Stretnutia za okrúhlym stolom sa budú konať 8. septembra 2014 v Košiciach a 9. septembra 2014 v Prešove.

ZVEREJŇUJEME NOVÚ VÝZVU V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020

7. 8. 2014

Od 7.augusta 2014 je zverejnená výzva na nový program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PRIORITY 2 mládežníckej politiky.

NOVÁ PRACOVNÁ VÝZVA

15. 7. 2014

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vypisuje konkurz na pracovnú pozíciu do Nitry.

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 30. 4. 2014

7. 7. 2014

Na základe odporúčania Výberovej komisie programu EÚ Erasmus+ zverejňujeme výsledky výberového procesu pre projekty KA1 a KA3 predložené k 30. aprílu 2014. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

všetky Novinky

Video

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Úniou miest Slovenska zorganizovali v dňoch 18. – 19. 3. 2014 v Bratislave Konferenciu o mládeži. Jej cieľom bolo predstaviť zistenia zo Správy o mládeži, ako aj oboznámenie sa so Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Prepojenie Správy a Stratégie bolo počas prezentácie ukázané aj na príkladoch dobrej praxe prostredníctvom videoprezentácii k jednotlivým témam (pozri 8 nasledujúcich videí).

Na konferencii sa zúčastnilo 150 účastníkov – zástupcov samosprávy, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí a zástupcov rezortov, ktorých sa agenda mládeže dotýka. Účastníci počas workshopov urobili prvé kroky k realizácii Stratégie na regionálnej úrovni a pozbierali nápady na indikátory v jednotlivých témach Stratégie. Pre viac informácii klikajte na Záverečnú správu.

Dva milióny budúcností

Slovensko je jednou z najmladších krajín Európskej únie s takmer 2 miliónmi mladých ľudí do 30 rokov. Aké sú špecifické potreby mládeže na Slovensku? A akými problémami a prekážkami bojujú? Hľadajú sa možnosti ako využiť ich cenný potenciál pre rozvoj našej spoločnosti?

Odpoveďami na tieto otázky sa zaoberá Správa o mládeži 2014 a dlhodobou víziou mládežníckej politiky Stratégia štátnej politiky pre mládež v SR na roky 2014 – 2020.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Viac o IUVENTE.

Registrácia
baner_registracia_komprax

Sutaz

banner Mládež 2030

Konferencia o mládeži

Plaváreň a sauna Prenájmy priestorov Obrázok Európsky portál pre mládež mepMládež 2030banner caf