IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

NOVÉ PRACOVNÉ VÝZVY

10. 4. 2014

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vypisuje konkurz na niekoľko pracovných pozícií.

ULICA NEMÁ ŠANCU!

2. 4. 2014

V sobotu 5. apríla 2014 sa v čase 14:00 – 19:00 v OC Atrium Optima v Košiciach uskutoční festival voľného času, klubov, krúžkov a detských organizácií „Ulica nemá šancu!“, ktorý je súčasťou projektu „Team pre budúcnosť“ realizovaného v rámci národného projektu KomPrax – Kompetence pre prax.Všetci ste vítaní!

ZÁSTUPCOVIA MINISTERSTIEV A MLÁDEŽE KRAJÍN VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA SA ZOZNAMOVALI S POLITIKOU A REALITOU MLÁDEŽE NA SLOVENSKU

1. 4. 2014

V dňoch 27 – 28. 3. 2014 Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Úradom primátora mesta Bratislava a Radou mládeže Slovenska hosťovali študijnú návštevu z krajín Východného partnerstva zameranú na podporu participácie mladých ľudí, medzisektorovú spoluprácu a podporu aktivít mládeže na miestnej úrovni.

SÚŤAŽ ŠTUDENTSKÝCH KRÁTKYCH FILMOV O ĽUDSKÝCH PRÁVACH 2014

27. 3. 2014

Usporiadatelia každoročného filmového festivalu o ľudských právach this human world, ktorý bude počas prvého decembrového týždňa 2014 prebiehať v najznámejších viedenských kinách, opäť organizujú Súťaž krátkych študentských filmov pre študentov základných a stredných škôl. Tohtoročnou témou je INTEGRÁCIA.
všetky Novinky

Video

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Úniou miest Slovenska zorganizovali v dňoch 18. – 19. 3. 2014 v Bratislave Konferenciu o mládeži. Jej cieľom bolo predstaviť zistenia zo Správy o mládeži, ako aj oboznámenie sa so Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Prepojenie Správy a Stratégie bolo počas prezentácie ukázané aj na príkladoch dobrej praxe prostredníctvom videoprezentácii k jednotlivým témam (pozri 8 nasledujúcich videí).

Na konferencii sa zúčastnilo 150 účastníkov – zástupcov samosprávy, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí a zástupcov rezortov, ktorých sa agenda mládeže dotýka. Účastníci počas workshopov urobili prvé kroky k realizácii Stratégie na regionálnej úrovni a pozbierali nápady na indikátory v jednotlivých témach Stratégie.

Dva milióny budúcností

Slovensko je jednou z najmladších krajín Európskej únie s takmer 2 miliónmi mladých ľudí do 30 rokov. Aké sú špecifické potreby mládeže na Slovensku? A akými problémami a prekážkami bojujú? Hľadajú sa možnosti ako využiť ich cenný potenciál pre rozvoj našej spoločnosti?

Odpoveďami na tieto otázky sa zaoberá Správa o mládeži 2014 a dlhodobou víziou mládežníckej politiky Stratégia štátnej politiky pre mládež v SR na roky 2014 – 2020.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Viac o IUVENTE.

Registrácia
baner_registracia_komprax

Sutaz

banner Mládež 2030

Konferencia o mládeži

Plaváreň a sauna Prenájmy priestorov Obrázok Európsky portál pre mládež mepMládež 2030banner caf