IUVENTA / Služby pre verejnosť / Plaváreň a sauna

Plaváreň a sauna


Plaváreň obr. 2

Plaváreň obr. 1

  • krytý plavecký bazén s kapacitou max.50 osôb

  • dĺžka plaveckého bazénu: 25 m (6 dráh), hĺbka: 1,5 – 4 m, teplota vody 26 °C

  • sauna s max. kapacitou 10 osôb (zmiešaná)

  • možnosť prenájmu sauny na základe telefonickej objednávky min. 2 hod. vopred pre minimálny počet 4 osoby (+421 2 592 96 651)

Plaváreň

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu.

Objednávky na rezerváciu plavárne alebo plaveckých dráh zaslať prosím najneskôr dva týždne pred požadovaným termínom.

objednávky telefonicky:

plaváreň: +421 2 592 96 651,

kancelária: +421 2 592 96 650,

 

mailom:

klaudia.soviarova@iuventa.skIUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže
Oddelenie prevádzky a správy majetku
Karloveská 64, SK-842 58 Bratislava
tel.: +421 2 592 96 651, +421 2 592 96 650
fax: +421 2 592 96 123

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030