IUVENTA / Vyjadri sssa!

Vyjadri sssa!

Predstavitelia Európskej únie sa zaujímajú o mladých ľudí a ich názory. Preto Európska únia podporuje aktivity mladých ľudí prostredníctvom rôznych programov a projektov. Zároveň Európske inštitúcie vytvárajú priestor pre vyjadrenie názorov mladých ľudí. Jedným zo spôsobov, ako môžete aj Vy vyjadriť svoj názor je zapojiť sa do Štrukturovaného dialógu.

Štruktúrovaný dialóg prebieha vždy v troch kolách a každé kolo je venované jednej téme. V popredí tohto kola Štrukturovaného dialógu je téma sociálneho začlenenia mladých ľudí. Aj váš názor pomôže vytvárať také opatrenia, ktoré budú zohľadňovať vaše očakávania. Dotazník je dostupný do utorka 12. februára 2013.

Veríme, že si nájdete niekoľko minút na vyplnenie krátkeho dotazníka. Odpovede z celej Európy ovplyvnia opatrenia prijímané na európskej úrovni.

vyjadri_sa_01 

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030