IUVENTA / KomPrax / Konferencia KomPrax

Konferencia KomPrax

VÝSTUPY KONFERENCIE KomPrax A KomPrax Day

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov