IUVENTA / KomPrax / Novinky KOMPRAX / ŠKOLENIA V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU KOMPRAX AJ NA JESEŇ

ŠKOLENIA V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU KOMPRAX AJ NA JESEŇ

3. 8. 2011

V súčasnosti su spustené vzdelávania rozdelené v troch kategóriách:

- vzdelávanie pre mladých vedúcich,

- základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich,

- základné vzdelávanie pracovníkov s mládežou.

Záujemca/záujemkyňa je povinný/-á absolvovať školenie v plnom rozsahu (buď v dvoch alebo troch víkendových intervaloch) v skupine, ktorú si zvolí na začiatku v prihláške (kombinovanie termínov a skupín nie je možné).

1. VZDELÁVANIE PRE MLADÝCH VEDÚCICH, na ktoré sa môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku 15 – 17 rokov. (Každé vzdelávanie je úplné po zúčastnení sa všetkých troch víkendových školení.)

2. ZÁKLADNE VZDELÁVANIE MLÁDEŽNÍCKYCH VEDÚCICH určené pre ľudí nad 18 rokov, ktorí majú záujem o dobrovoľnú prácu s mládežou. (Každé vzdelávanie je úplné po zúčastnení sa obidvoch víkendových školení.)

3. ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU určené pre ľudí nad 18 rokov, ktorí majú záujem o profesionálnu prácu s mládežou na úrovni samospráv, verejného alebo mimovládneho sektora. (Každé vzdelávanie je úplné po zúčastnení sa obidvoch víkendových školení.)

späť na Novinky

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov