IUVENTA / Kontakty / Odbor olympiád a súťaží

Odbor olympiád a súťaží

RNDr. Roman Lehotský
poverený riadením odboru
projektový manažér pre predmetové olympiády a postupové súťaže
(BiO, GO, ChO, DO)

tel.: +421 2 592 96 274 
fax: +421 2 592 96 123
m.t.: +421 905 49 77 08
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk


Ing. Adriana Salamová
zástupkyňa riaditeľa odboru, koordinácia a administrácia súťažných úloh
projektová manažérka pre predmetové olympiády a postupové súťaže
(TMF, IJSO, dočasne aj MO, IO, OSLJ, OAJ, OĽP)

tel.: +421 2 592 96 204
fax: +421 2 592 96 123
m.t.: +421 908 67 88 11
e-mail: adriana.salamova@iuventa.sk


Mgr. Vladimíra Kosorinská
projektový manažér pre predmetové olympiády a postupové súťaže
(FO, TO, PYT, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, EUSO)

tel.: +421 2 592 96 406
fax: +421 2 592 96 123
m.t.: +421 917 71 88 06
e-mail: vladimira.kosorinska@iuventa.sk


PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.
projekt Európa v škole

tel.: +421 2 502 22 317
fax: +421 2 592 96 123 
m.t.: +421 903 15 40 15
e-mail: nataeuro@hotmail.com


RNDr. Anton Sirota, PhD.
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády

m.t.: +421 907 47 33 67
e-mail: anton.sirota@stuba.sk

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030