IUVENTA / Mládež v akcii / Po podaní projektu

Akcie programu

Viaci informácií o tom, čo sa deje po podaní projektu nájdeš v časti:

Zoznam predložených a podporených projektov k jednotlivým predkladacím kolám nájdeš v časti:

Partneri

Informačná kancelária Európskeho parlamentu
http://www.europskyparlament.sk

Zástupenie EK na Slovensku
http://ec.europa.eu/slovensko

Zoznam Národných agentúr programu Mládež v akcii
http://ec.europa.eu/youth/youth

Medzinárodná databáza akreditovaných EDS organizácií
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas