IUVENTA / Mládež v akcii / Dokumenty / Žiadosti a záverečné správy

Prihlášky a záverečné správy

Prosíme, používajte pri predkladaní vašej prihlášky všetky zverejnené tlačivá. Používanie zverejnených kontrolných zoznamov zníží riziko vylúčenia vašej prihlášky z hodnotiaceho procesu pre neslplnenie formálnych kritérií.

Dôležité: Súčasťou formálnych kritérií je aj podmienka predloženia žiadosti v aktuálnej forme platnej k danému predkladaciemu termínu.


V prípade nejasností kontaktujte Národnú agentúru Mládež v akcii.

Partneri

Informačná kancelária Európskeho parlamentu
http://www.europskyparlament.sk

Zástupenie EK na Slovensku
http://ec.europa.eu/slovensko

Zoznam Národných agentúr programu Mládež v akcii
http://ec.europa.eu/youth/youth

Medzinárodná databáza akreditovaných EDS organizácií
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas