IUVENTA / Mládež v akcii / Mládež v akcii / Fotogalérie / Aktívni mladí občania – budúcnosť mesta Ružomberka

Aktívni mladí občania – budúcnosť mesta Ružomberka

Názov projektu: Aktívny mladí občania – budúcnosť mesta Ružomberok

Projekt predkladalo mesto Ružomberok, v ktorom žije 30 000 obyvateľov  z čoho 38% predstavuje mladých ľudí do 30 rokov. Od roku 2006 v meste pôsobí študentský parlament, ktorého hlavným poslaním je prenášanie potrieb mladých ľudí k predstaviteľom mesta a ľuďom zodpovedným za mládežnícku politiku. Tento zámer sa im však nedarí v dostatočnej miere napĺňať, čo bolo aj jedným z dôvodov podania tohto projektu. Hlavnou témou projektu je participácia mladých ľudí v občianskom živote mesta. Cieľom projektu je podporiť mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi mesta. Poskytnúť im priestor, kde môžu vyjadriť svoje potreby a záujmy, diskutovať o veciach verejných. Organizátori chcú cestou otvoreného dialógu a neformálnych stretnutí „vtiahnuť“ mladých ľudí do diskusie o budúcnosti svojho mesta.

Účastníci projektu boli Študentský parlament, Katolícka univerzita, Občianske združenia, Stredné školy a širšia vrejnosť.

Aktívni mladí občania – budúcnosť mesta Ružomberka

stretnutie s predstavitelmi mesta

Aktívni mladí občania – budúcnosť mesta Ružomberka

stretnutie

Aktívni mladí občania – budúcnosť mesta Ružomberka

turnaj v poc hrach

Aktívni mladí občania – budúcnosť mesta Ružomberka

cajovna 1

Aktívni mladí občania – budúcnosť mesta Ružomberka

cajovna 3

Aktívni mladí občania – budúcnosť mesta Ružomberka

cajovna 4

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas