IUVENTA / Mládež v akcii / Novinky MLADEŽ V AKCII / PARTNERSHIP BUILDING ACTIVITY FOR EVS MENTOR

PARTNERSHIP BUILDING ACTIVITY FOR EVS MENTOR

16. 4. 2012

Tento seminár má za úlohu motivovať a prinášať kontakty mentorom z programových krajín a má “zistiť” profil ideálneho mentora. Bude sa konať v termíne 21. – 26. mája 2012 v Grécku. Jeho cieľom je naučiť sa zvládať krízové situácie a preskúmať nástroje krízového manažmentu a krízového riadenia v medzikultúrnom prostredí a i.

 

Podrobnejšie informácie a prihlášku nájdete v časti Aktuálne školenia.

 inter_kullture

Foto: internet

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas