IUVENTA / Mládež v akcii / Novinky MLADEŽ V AKCII

Novinky MVA


KONFERENCIA „ĽUDIA AKTÍVNI V OBLASTI SOCIÁLNEHO PODNIKANIA: MÁTE SLOVO!“

20. 9. 2013

Európska komisia v spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a mestom Štrasburg organizuje v dňoch 16. a 17. januára 2014 v Štrasburgu veľkú európsku interaktívnu konferenciu zameranú na sociálne podnikanie a sociálne hospodárstvo.


VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 1. 5. 2013

28. 6. 2013

Na základe odporúčania výberovej komisie programu Mládež v akcii zverejňujeme výsledky výberového procesu pre projekty predložené k 1. máju 2013. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MLÁDEŽE AJ NA SLOVENSKU!

20. 5. 2013

V týždni od 26. mája do 2. júna 2013 sa v celej Európe bude sláviť VI. ročník Európskeho týždňa mládeže 2013. Bude ho tvoriť široká škála podujatí a činností, ktoré sa uskutočnia vo všetkých 33 krajinách zapojených do programu EÚ Mládež v akcii a ktorých koordinovanie a organizovanie boli zverené národným agentúram pre program Mládež v akcii. Do tejto celoeurópskej kampane sa svojimi aktivitami zapojí aj Slovensko.

VÝZVA NA SPOLUPRÁCU PRI AKREDITÁCII ORGANIZÁCIÍ V RÁMCI EURÓPSKEJ DOBROVOĽNÍCKEJ SLUŽBY

16. 5. 2013

Národná agentúra programu Mládež v akcii vypisuje výberové konanie na akreditorov hostiteľských a vysielajúcich organizácií v rámci Európskej dobrovoľníckej služby.

NÁRODNÉ ŠKOLENIE "MLÁDEŽ A VIDIEK"

2. 4. 2013

Školenie Mládež a vidiek poskytuje zástupcom Miestnych akčných skupín a zástupcom Národnej siete rozvoja vidieka možnosť oboznámiť sa s Programom EÚ Mládež v akcii v rámci podpory neformálneho vzdelávania vidieckej mládeže a rozvoja vidieka.

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 1. 2. 2013

28. 3. 2013

Na základe odporúčania výberovej komisie programu EÚ Mládež v Akcii zverejňujeme výsledky výberového procesu pre projekty predložené k 1. februáru 2013. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

POZVÁNKA NA PRVÚ KONFERENCIU EURÓPSKEJ PLATFORMY PRE MOBILITU VZDELÁVANIA V OBLASTI MLÁDEŽE

11. 2. 2013

V termíne 20. – 22. marca 2013 sa v Berlíne uskutoční prvá konferencia európskej platformy pre mobilitu vzdelávania v oblasti mládeže, pod názvom Mobility Spaces, Learning Spaces – Linking Policy, Research and Practice.

DOBROVOĽNÍCKE STÁŽE V RÁMCI 1. KOLA PROGRAMU ROZVOJOVÉ DOBROVOĽNÍCTVO 2013

21. 1. 2013

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. ponúka záujemcom možnosť absolvovať zahraničné rozvojové stáže v trvaní 3 – 12 mesiacov, organizovaných v rámci programu Rozvojové dobrovoľníctvo 2013.

PRIHLASOVANIE DO GLEN-U PREDĹŽENÉ DO 12. 1. 2013

8. 1. 2013

Ak máš vek od 21 do 30 rokov, zaujímaš sa o globálne vzdelávanie a rozvojovú problematiku, v roku 2013 aj tebe ponúka GLEN SLOVAKIA možnosť zúčastniť sa na jednom z troch dobrovoľníckych projektov.


PREHĽAD AKTIVÍT PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCII POČAS ROKOV 2007 – 2011

18. 12. 2012

Program Mládež v akcii je programom EÚ pre všetkých mladých ľudí. Podporuje mobilitu, neformálne vzdelávanie a interkultúrny dialóg medzi európskou mládežou a podnecuje začleňovanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí prostredníctvom podporovania širokej škály aktivít, vrátane mládežníckych výmen, medzinárodnej dobrovoľníckej služby, ako aj školení a vytváraní sietí pre mládežníckych pracovníkov. Cieľom tohto prehľadu je predstaviť hlavné výsledky programu Mládež v akcii dosiahnuté v priebehu piatich rokov 2007 – 2011.


Partneri

Informačná kancelária Európskeho parlamentu
http://www.europskyparlament.sk

Zástupenie EK na Slovensku
http://ec.europa.eu/slovensko

Zoznam Národných agentúr programu Mládež v akcii
http://ec.europa.eu/youth/youth

Medzinárodná databáza akreditovaných EDS organizácií
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas