IUVENTA / Mládež v akcii / Novinky MLADEŽ V AKCII

Novinky MVA


ELEKTRONICKÉ FORMULÁRE ŽIADOSTÍ PRE ROK 2012 – PROGRAM MLÁDEŽ V AKCII

10. 1. 2012

Dávame do pozornosti nové formuláre pre akciu 2 – Európska dobrovoľnícka služba a anglické verzie formulárov pre ostatné akcie programu.


VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE R5 2011

19. 12. 2011

Dňa 14. decembra 2011 zasadala Výberová komisia hodnotenia projektov programu EÚ Mládež v akcii 5. predkladacieho kola.


NÁVRH EURÓPSKEJ KOMISIE PRINÚTIL MLÁDEŽ K AKCII

25. 11. 2011

V stredu 23. novembra 2011 predložila Európska komisia návrh nového programu Európskej únie s názvom Erasmus pre všetkých, ktorý sa zameriava na vzdelávanie, odbornú prípravu, šport a mládež. Program sa má začať v roku 2014 a počas siedmych rokov trvania naň má byť použitý rozpočet vo výške 19 miliárd EUR. Erasmus pre všetkých by tak spojil sedem doterajších programov, medzi ktorými je aj Program celoživotného vzdelávania a Mládež v akcii. Cieľom zlúčenia je vytvorenie jednotného programu s jednotným financovaním, ktorý by bol efektívnejší, zjednodušil by podávanie žiadostí, obmedzil duplicitu v niektorých programoch a pod. Zároveň by zvýšil šance pre väčší počet ľudí. Majoritne sa však zameriava na študentov vysokých škôl...


VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE R4 2011

11. 10. 2011

Dňa 10. októbra 2011 zasadala Výberová komisia hodnotenia projektov programu EÚ Mládež v akcii 4. predkladacieho kola.


MLADÝ AKČNÝ HRDINA ÚTOČÍ

3. 10. 2011

hrdina1Chceš sa stať mladým akčným hrdinom – byť aktívnym, cestovať, spoznávať nových ľudí z celej Európy a sveta, nadviazať nové priateľstvá, vyjadrovať svoj názor, získať nové poznatky a zručnosti? Program Mládež v akcii je tu v tom prípade pre Teba! Čítaj ďalej ako na to a navyše využi šancu vyhrať balíček prežitia mladého akčného hrdinu.


POZASTAVENIE PODPORY PROJEKTOV AKCIÍ 2.1 A 3.1 PROGRAMU EÚ MLÁDEŽ V AKCII

8. 8. 2011

Národná agentúra programu Mládež v akcii oznamuje, že boli vyčerpané všetky finančné prostriedky pre akciu 3.1 – Spolupráca so susediacimi partnerskými krajinami Európskej únie. Ďalšie podporenie projektov v rámci tejto akcie už v roku 2011 nebude možné.


ZAPOJTE SA DO DIALÓGU S EURÓPSKOU KOMISIOU

20. 7. 2011

Predstavitelia Európskej únie sa zaujímajú o mladých ľudí a ich názory. Preto Európska únia podporuje aktivity mladých ľudí prostredníctvom rôznych programov (program Mládež v akcii na podporu aktívneho zapájania sa mladých ľudí do života spoločnosti a rozvoj mládežníckej politiky, či Program celoživotného vzdelávania so zameraním na podporu vzdelávania a ďalšieho vzdelávania). Zároveň Európske inštitúcie vytvárajú priestor pre vyjadrenie názorov mladých ľudí. Jedným zo spôsobov, ako môžete vyjadriť svoj názor je zapojiť sa do štrukturovaného dialógu.


VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE R3 2011

15. 7. 2011

Dňa 13. júla 2011 zasadala Výberová komisia hodnotenia projektov programu EÚ Mládež v akcii 3. predkladacieho kola. 


SLOVENSKO S POČETNOU ÚČASŤOU NA VEREJNEJ KONZULTÁCII

13. 6. 2011

Európska komisia zverejnila koncom mája výsledky verejnej konzultácie o budúcich programoch pre mládež od roku 2014. Celkovo bolo prijatých viac ako 8700 odpovedí prostredníctvom elektronického formulára alebo písomných príspevkov. Najvyššiu účasť (6787) zaznamenal program Mládež v akcii, kde zo všetkých zapojených jednotlivcov (4401) bolo 147 Slovákov.


VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE R2 2011

25. 5. 2011

Dňa 17. mája 2011 zasadala Výberová komisia hodnotenia projektov programu EÚ Mládež v akcii 2. predkladacieho kola. 


 


Partneri

Informačná kancelária Európskeho parlamentu
http://www.europskyparlament.sk

Zástupenie EK na Slovensku
http://ec.europa.eu/slovensko

Zoznam Národných agentúr programu Mládež v akcii
http://ec.europa.eu/youth/youth

Medzinárodná databáza akreditovaných EDS organizácií
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas