IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Akcie programu / Akcia 1 – Mládež pre Európu / Akcia 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie

Akcia 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie

 • Chcel by si zmeniť svoje okolie?
 • Nepáči sa ti, že za teba rozhodujú iní?
 • Chcel by si vyjadriť svoj názor na témy, ktoré sa ťa týkajú a na ktorých ti záleží?
 • Zaujíma ťa demokracia, jej fungovanie a chcel by si sa dozvedieť viac o jej procesoch?
 • Chcel by si vedieť ako fungujú inštitúcie Európskej Únie?
 • Máš pocit, že by si s tým vedel niečo urobiť?

Európska komisia Ti prostredníctvom programu Mládež v akcii ponúka unikátnu možnosť ako zohrať aktívnu úlohu v Tvojej spoločnosti a tým zmeniť veci okolo seba. Tak sa zapoj!

Projekty mládežníckej demokracie už od roku 2007 ponúkajú tisíckam mladých ľudí v 31 programových krajinách jedinečnú príležitosť ako môžu byť priamo zapojení do spoločnosti. Zmeniť dianie vo svojej komunite, byť vypočutý ľuďmi zodpovednými za rozhodovanie alebo dozvedieť sa viac o demokratických procesoch, na to všetko Ti môžu prísť na pomoc do projektu mladí ľudia z iných programových krajín. Záleží len na Tebe, akých partnerov si vyberieš. Spolu máte možnosť nájsť riešenia problémov, ktoré sa Vás dotýkajú a teda aj spoločne naplánovať a zrealizovať projekt, ktorý je dôležitou životnou skúsenosťou ako neformálnym vzdelávaním obohatiť nie len samého seba, ale aj svojich priateľov alebo život tvojej komunity. Navyše si môžeš prizvať do projektu ľudí s rozhodovacou právomocou z oblasti tebou zvolenej témy a spoločne s nimi urobiť zmenu. Trúfneš si zmeniť svet?

Cieľom projektov mládežníckej demokracie je teda podpora participácie (aktívnej účasti) mladých ľudí na demokratickom živote, konkrétne:

 • podporovať aktívnu účasť mladých ľudí v organizáciách a v iných štruktúrach;
 • rozvíjať dialóg medzi verejnými inštitúciami a skupinami mladých ľudí;
 • uľahčiť dialóg medzi verejnými inštitúciami a mladými ľuďmi, ktorí nie sú členmi žiadnych organizácií;
 • vytvoriť štruktúry a stratégie, ktoré by umožňovali mladým ľuďom byť bližšie k politickému rozhodovaniu;
 • identifikovať a prekonať prekážky, ktoré bránia mladým ľuďom v aktívnej účasti na demokratickom živote.

NAPLŇ KRITÉRIA A VDÝCHNI ŽIVOT VLASTNÉMU PROJEKTU!

Kto môže realizovať projekt mládežníckej demokracie?

 • nezisková organizácia (občianske združenie, mimovládna organizácia a pod.);
 • verejná inštitúcia pôsobiaca na miestnej alebo regionálnej úrovni (škola, mestský úrad a pod.);
 • inštitúcia ktorá aktívne pôsobí v oblasti práce s mládežou na Európskej úrovni;
 • neformálna skupina mladých ľudí.
S kým do toho? Ako na partnerov?

V projektoch mládežníckej demokracie nikdy nie si sám. Potrebuješ mať minimálne 1 partnera zo Slovenska a minimálne 2 partnerov z inej programovej krajiny. Ak si chceš nájsť partnerov do projektu, hľadaj cez www.eurodesk.sk.

Kto môže byť do projektu mládežníckej demokracie priamo zapojený?

Mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov s trvalým pobytom v programovej krajine a musí ich byť najmenej 16.

Koľko mesiacov trvá projekt mládežníckej demokracie?

3 až 18 mesiacov (počítaj s prípravnou, realizačnou a hodnotiacou fázou).

Aká je maximálna výška finančného príspevku?

Až do výšky 75 % skutočných nákladov na projekt (až do výšky 50 000 EUR).

Viac informácii nájdeš v Sprievodcovi programom Mládež v akcii. Pozri aj Program Mládež v akcii – krok za krokom. Ak sa rozhodneš zorganizovať projekt mládežníckej demokracie, neváhaj osloviť regionálneho konzultanta programu Mládež v akcii, ktorý vám poradí a môže dať cenné typy a nápady, alebo v prípade otázok kontaktujte Národnú agentúru Mládež v akcii.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas