IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Akcie programu / Akcia 3 – Mládež vo svete

Akcia 3 – Mládež vo svete

Táto akcia podporuje výmeny a spoluprácu v oblasti mládeže a neformálneho vzdelávania s ostatnými regiónmi sveta. Podporuje tiež projekty s tzv. partnerskými krajinami a školenia osôb činných v práci s mládežou v mládežníckych organizáciách v programových a partnerských krajinách, výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi nimi.
Ciele akcie:
  • podporovať dialóg, vzájomné porozumenie, interkultúrne povedomie, solidaritu a odstraňovanie predsudkov a stereotypov;
  • podporovať budovanie dlhodobých partnerstiev a výmenu skúseností v oblasti práce s mládežou.
Štruktúra akcie:
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas