IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Akcie programu / Akcia 4 – Systémy podpory mládeže

Akcia 4 – Systémy podpory mládeže

Systémy podpory mládeže programu Mládež v akcii prispievajú k rozvoju kvality podporných štruktúr, podporujú úlohu ôsob činných v práci s mládežou a v mládežníckych organizáciách, rozvíjajú kvalitu programu a presadzujú občiansku participáciu mladých ľudí na európskej úrovni podporovaním orgánov činných na európskej úrovni v oblasti mládeže.

Tento cieľ sa dosahuje:

  • prispievaním k vytváraniu sietí zainteresovaných organizácií,
  • rozvojom školenia a spolupráce medzi osobami činnými v práci s mládežou,
  • propagáciou inovácie pri tvorbe činností pre mladých ľudí,
  • prispievaním k zlepšovaniu informovanosti mladých ľudí, pričom osobitná pozornosť sa venuje mladým ľuďom so zdravotným postihnutím,
  • podporovaním dlhodobých mládežníckych projektov a iniciatív miestnych a regionálnych orgánov,
  • uľahčovaním uznania neformálneho vzdelávania mladých ľudí a zručností nadobudnutých účasťou na tomto programe,
  • výmenou osvedčených postupov.

Typy projektov:

Partneri

Informačná kancelária Európskeho parlamentu
http://www.europskyparlament.sk

Zástupenie EK na Slovensku
http://ec.europa.eu/slovensko

Zoznam Národných agentúr programu Mládež v akcii
http://ec.europa.eu/youth/youth

Medzinárodná databáza akreditovaných EDS organizácií
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas