IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Akcie programu / Akcia 5 – Podpora európskej spolupráce v oblasti práce s mládežou

Akcia 5 – Podpora európskej spolupráce v oblasti práce s mládežou

Ciele:
  • povzbudzovať výmenu dobrých skúseností a spoluprácu medzi administrátormi a tvorcami politík;
  • povzbudzovať štruktúrovaný dialóg medzi tvorcami politík a mladými ľuďmi;
  • zlepšiť znalosť o mládeži;
  • prispievať k spolupráci medzi národnými a medzinárodnými mládežníckymi dobrovoľníckymi aktivitami.

Štruktúra Akcie:

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas