IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Akcie programu / Akcia 5 – Podpora európskej spolupráce v oblasti práce s mládežou / Akcia 5.1 – Podpora európskej spolupráce v oblasti práce s mládežou

Akcia 5.1 – Podpora európskej spolupráce v oblasti práce s mládežou

Cieľom tejto akcie je propagácia európskej spolupráce v oblasti mládeže podnecovaním štruktúrovaného dialógu medzi tvorcami politík a mladými ľuďmi. Zahŕňa tiež mládežnícke podujatia organizované členskými štátmi, ktoré predsedajú EÚ a mládežnícke podujatia na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

Príklad projektu stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku:
Cieľom projektu bola organizácia 5-dňového seminára pre mladých ľudí vo veku od 18 do 25 rokov a pre odborníkov/osoby s právomocou ovplyvňovať politiku mládeže. Základom programu podujatia boli workshopy a prednášky neformálneho vzdelávania, pričom program bol rozdelený na dve časti. Dopoludňajšie prednášky pre ich ‘študentov’ viedli samotní mladí ľudia – odborníkov a politikov. Popoludňajšie zasadanie, pod vedením odborníkov a osôb s právomocou ovplyvňovať politiku mládeže, bolo venované workshopom na tému mládežníckej politiky a skutočnej situácie mládeže na miestnej úrovni. Vzdelávacie aktivity boli doplnené o komunikáciu a spoločenské hry. Vďaka tomu mali účastníci možnosť konfrontovať rozmanité témy. Odborníci a osoby s právomocou ovplyvňovať politiku mládeže boli tak schopní lepšie porozumieť názorom a potrebám mladých ľudí. A naopak, mladí ľudia boli schopní lepšie porozumieť dynamike rozhodovacích procesov, ktoré majú vplyv na ich životy a vďaka spoločne dohodnutým odporúčaniam mali možnosť ovplyvniť budúce rozhodnutia.

Akcia 5.1 podporuje dva druhy činností:

  • nadnárodné mládežnícke semináre, ktoré prebiehajú na národnej úrovni a zahŕňajú výmenu nápadov, osvedčených postupov a diskusie, pričom ide o témy z oblasti mládežníckej politiky, prioritné témy programu Mládež v akcii a štruktúrovaný dialóg;
  • druhou činnosťou sú národné mládežnícke semináre, ktoré prebiehajú na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Ich cieľom je zabezpečiť efektívny vstup mladých ľudí do diskusií o EÚ a do tvorby mládežníckej politiky.

Viac informácií nájdete v Sprievodcovi programom Mládež v akcii. Ak sa rozhodneš zorganizovať projekt v rámci Akcie 5.1, neváhaj osloviť regionálneho konzultanta programu Mládež v akcii, ktorý vám poradí a môže dať cenné typy a nápady, alebo v prípade otázok kontaktujte Národnú agentúru Mládež v akcii.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas