IUVENTA / Mládež v akcii / O nás

O Národnej agentúre Mládež v akcii

Národná agentúra Mládež v akcii je zodpovedná za administráciu grantového programu Mládež v akcii (2007 – 2013) na Slovensku. Toto zahŕňa okrem prideľovania grantov na projekty v rámci programu aj poskytovanie konzultácií záujemcom o získanie grantu, prípravu metodických materiálov, školiacich aktivít a šírenie informácií o programe Mládež v akcii a súvisiacich témach. Rovnako v tomto období IUVENTA – Národná agentúra Mládež v akcii zodpovedá za realizáciu programu Mládež, ktorý bol predchodcom súčasného programu a niektoré jeho aktivity ešte trvajú.

Aktivity Národnej agentúry pomáhajú zabezpečovať aj:

Úlohou Národnej agentúry je rovnako podpora politických činiteľov v oblasti politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, ako aj aktívna účasť na tvorbe európskej mládežníckej politiky.


Na nasledujúcich stránkach nájdete podrobné informácie o:

Partneri

Informačná kancelária Európskeho parlamentu
http://www.europskyparlament.sk

Zástupenie EK na Slovensku
http://ec.europa.eu/slovensko

Zoznam Národných agentúr programu Mládež v akcii
http://ec.europa.eu/youth/youth

Medzinárodná databáza akreditovaných EDS organizácií
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas