IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


ZVEREJŇUJEME NOVÚ VÝZVU PROGRAMU PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020

31. 7. 2015

ZVEREJŇUJEME NOVÚ VÝZVU PROGRAMU PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020 Výzva je zverejnená na našej stránke v časti Granty / Nová generácia Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 / Výzvy a formuláre, alebo klikajte tu

SLOVENSKÍ GYMNAZISTI PRINIESLI Z BAKU DRAHÉ KOVY

31. 7. 2015

SLOVENSKÍ GYMNAZISTI PRINIESLI Z BAKU DRAHÉ KOVY

Zlato, striebro, ale aj bronz – naši gymnazisti bodovali na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Azerbajdžane. Vynikajúce umiestnenia si vybojovali v tvrdej konkurencii takmer 300 súťažiacich zo 70 krajín.


STRETNUTIE K PROGRAMU PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

28. 7. 2015

STRETNUTIE K PROGRAMU PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY Radi by sme vás informovali o stretnutí v súvislosti s pripravovanou výzvou programu PRIORITY mládežníckej politiky PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ 2014 – 2020. Obsahom stretnutia budú konzultácie projektových zámerov v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky.

IUVENTA V LETE OTVÁRA BRÁNY, CHYSTÁ ROZPRÁVKY AJ DIVADLO

13. 7. 2015

IUVENTA V LETE OTVÁRA BRÁNY, CHYSTÁ ROZPRÁVKY AJ DIVADLO AKTUALIZOVANÉ Každý štvrtok a piatok bude návštevníkov lákať do areálu na Búdkovej ulici zaujímavý program. Od 16. júla štartuje Letná literárna univerzita pre deti – čítanie s pánom Mrkvičkom a počas piatkov, od 17. júla, pravidelné divadelné predstavenia.

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 30. 4. 2015

30. 6. 2015

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 30. 4. 2015

Na základe odporúčania Výberovej komisie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže zverejňujeme výsledky výberového procesu projektových žiadostí predložených k 30. aprílu 2015. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.


STRETNUTIE ZÁSTUPCOV CENTIER VOĽNÉHO ČASU

26. 6. 2015

STRETNUTIE ZÁSTUPCOV CENTIER VOĽNÉHO ČASU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež v spolupráci so štátnou tajomníčkou, sekciou regionálneho školstva, odborom legislatívy a aproximácie práva a Asociáciou centier voľného času SR, dňa 25. júna 2015 zorganizovalo v Bratislave pracovné stretnutie zriaďovateľov centier voľného času a riaditeľov centier voľného času.

INFORMÁCIA Z ROKOVANIA KOMISIE OHĽADOM PRENÁJMU KÚPALISKA

23. 6. 2015

INFORMÁCIA Z ROKOVANIA KOMISIE OHĽADOM PRENÁJMU KÚPALISKA

Dňa 18. júna 2015 sa uskutočnilo zasadnutie komisie, počas ktorej boli vyhodnotené všetky štyri ponuky zaslané do 12. júna 2015 v zmysle zverejnenej výzvy.


BIOLÓGIA UZATVORILA MARATÓN OLYMPIÁD ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

22. 6. 2015

BIOLÓGIA UZATVORILA MARATÓN OLYMPIÁD ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

V závere minulého týždňa si žiaci slovenských škôl zmerali sily v celoštátnom kole Biologickej olympiády kategórie E. Na 49. ročníku súťaže podporenej Geologickým ústavom SAV v Banskej Bystrici a Ústavom zoológie v Bratislave sa stretlo 24 žiačok a žiakov.


BRATISLAVA PRIVÍTA ZÁSTUPCOV MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ NA MEDZINÁRODNOM ŠKOLENÍ EASTERN EXPRESS

16. 6. 2015

BRATISLAVA PRIVÍTA ZÁSTUPCOV MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ NA MEDZINÁRODNOM ŠKOLENÍ EASTERN EXPRESS Školenie sa uskutoční v termíne 21. – 27. júna 2015 v hoteli Saffron. Ide o školenie ohľadom mládežníckych výmen v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii, pričom sa zameriava najmä na partnerstvá medzi krajinami V4 (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko) a krajinami Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko alebo Ukrajina).

KRAJINY V4 A VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA PODPÍŠU MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI MLÁDEŽE

16. 6. 2015

KRAJINY V4 A VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA PODPÍŠU MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI MLÁDEŽE Slovensko bude v pondelok 22. júna 2015 hosťovať ďalšie z významných medzinárodných podujatí v rámci svojho predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler v Bratislave privíta ministrov zodpovedných za mládež krajín Vyšehradskej štvorky a Východného partnerstva ako aj zástupcov Európskej komisie a Rady Európy.