IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


ČESKO-SLOVENSKÉ ŠKOLENIE „INKUBÁTOR NÁPADOV“

25. 11. 2015

ČESKO-SLOVENSKÉ ŠKOLENIE „INKUBÁTOR NÁPADOV“
Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v akcii pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Je zamerané na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1). Viac informácií nájdete TU.

ODBORNÝ SEMINÁR: KVALITA PRÁCE S MLÁDEŽOU

20. 11. 2015

ODBORNÝ SEMINÁR: KVALITA PRÁCE S MLÁDEŽOU Pozývame vás na odborný seminár venujúci sa téme kvality práce s mládežou, ktorý sa uskutoční 9. decembra 2015 v Bratislave, v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

CEZ PROJEKT PRAKTIK SA VZDELALO 495 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

19. 11. 2015

CEZ PROJEKT PRAKTIK SA VZDELALO 495 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

Celkovo 495 pracovníkov s mládežou a 3 252 detí a mladých ľudí sa zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v táboroch Zaži-to.


IUVENTA OBHÁJILA TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

19. 11. 2015

IUVENTA OBHÁJILA TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže aj tento rok obhájila titul Efektívny používateľ a to ako prvá inštitúcia verejnej správy. Témou kvality sa však zaoberá od roku 2011. Počas tohto obdobia uskutočnila dve samohodnotenia, zapojila sa do Národnej ceny za kvalitu a získala medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. 


INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNYM VÝZVAM "PROGRAMY PRE MLÁDEŽ"

19. 11. 2015

INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNYM VÝZVAM "PROGRAMY PRE MLÁDEŽ"

30. novembra 2015 sa v priestoroch organizácie IUVENTA uskutoční informačný seminár k aktuálne vyhláseným význam pre žiadateľov o štátnu dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež, podprogramy: PRIORITY mládežníckej politiky, SLUŽBY mladým a HLAS mladých. 


ZVEREJNILI SME VÝZVY NA GRANTY NA ROK 2016

18. 11. 2015

ZVEREJNILI SME VÝZVY NA GRANTY NA ROK 2016 Zverejnili sme výzvy na žiadosti o dotáciu pre rok 2016 v rámci Programov pre mládež - podprogramy SLUŽBY mladým, HLAS mladých a PRIORITY mládežníckej politiky. Uzávierka prijímania žiadostí je 18. decembra 2015. Ďalšie informácie nájdete TU.

UKÁŽ, ČO DOKÁŽEŠ! - FOTOSÚŤAŽ

15. 11. 2015

UKÁŽ, ČO DOKÁŽEŠ! - FOTOSÚŤAŽ

Si kreatívny? Máš 18 – 30 rokov? Tak neváhaj a spracuj tému „Ukáž, čo dokážeš“ vo fotografii. Fotku pošli na sutaz@iuventa.sk najneskôr do 6. 12. 2015 a hraj o tri notebooky! Pravidlá účasti v súťaži si môžete stiahnuť TU.


PRIPRAVUJEME VÝZVU V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ

30. 10. 2015

PRIPRAVUJEME VÝZVU V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ
V polovici novembra 2015 plánujeme zverejniť výzvu pre podávanie žiadostí o dotáciu v rámci PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ v programoch HLAS mladých, SLUŽBY pre mladých a PRIORITY mládežníckej politiky na rok 2016. Organizáciám, ktoré plánujú žiadať o dotáciu odporúčame požiadať príslušné úrady o potvrdenia, ktoré tvoria povinné prílohy žiadosti: potvrdenia Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a miestneho príslušného správcu dane, že voči žiadateľovi neevidujú žiadne nedoplatky. Zároveň sa krátko po zverejnení výzvy uskutoční informačný seminár v Bratislave.

INFORMAČNÉ DNI PROGRAMU ERASMUS+

28. 10. 2015

INFORMAČNÉ DNI PROGRAMU ERASMUS+ SAAIC a IUVENTA si Vás dovoľujú pozvať na informačné dni k Výzve Erasmus+ na predkladanie projektových zámerov na rok 2016.

POZVÁNKA NA KONFERENCIU "CHCEME ZMENU?"

28. 10. 2015

POZVÁNKA NA KONFERENCIU "CHCEME ZMENU?" Národná pracovná skupina pre Štruktúrovaný dialóg v SR, ktorej koordinátorom je Združenie informačných a poradenských centier v SR si Vás dovoľuje pozvať na záverečnú konferenciu k Štruktúrovanému dialógu (ŠD) s mládežou v SR pod názvom „Chceme zmenu?“.
Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf