IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


MLADÍ Z NITRY BUDÚ HOVORIŤ O SVOJICH POTREBÁCH

21. 10. 2016

MLADÍ Z NITRY BUDÚ HOVORIŤ O SVOJICH POTREBÁCH

Si mladý, žiješ alebo študuješ v Nitre a máš chuť a predstavy ako robiť veci inak. Príď a stretni tých pravých ľudí, ktorí Ti budú ochotní pomôcť zrealizovať Tvoj nápad.


INFORMAČNÉ DNI

11. 10. 2016

INFORMAČNÉ DNI

Pozývame Vás na spoločné INFORMAČNÉ DNI organizácií IUVENTA a SAAIC.


AKREDITAČNÉ ŠKOLENIE

7. 10. 2016

AKREDITAČNÉ ŠKOLENIE

Na tomto školení, ktoré je určené organizáciám a pracovníkom, ktorí majú záujem o prijímanie alebo vysielanie EDS dobrovoľníkov, budeme hovoriť o tom ako  sa pripraviť na ich hosťovanie, ako ich kvalitne pripraviť pred vycestovaním do zahraničia. Účastníci o.i. spoznajú ciele a filozofiu programu ERASMUS+.


POZÝVAME VÁS DO ROŽŇAVY

4. 10. 2016

POZÝVAME VÁS DO ROŽŇAVY

Milí študenti, pracovníci s mládežou, odborníci, politici…

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR vás 11. -12. októbra 2016 pozýva na stretnutie na Radnici v Rožňave, kde budeme spolu hovoriť o tom, čo mladých ľudí trápi, čo im chýba a čo potrebujú na to, aby mohli svoj talent a nadanie efektívne využiť a aby bolo mesto Rožňava vždy miestom, kde sa radi vrátia.


REGISTRÁCIA NA ŠTARTÉR JE OPÄŤ OTVORENÁ

4. 10. 2016

REGISTRÁCIA NA ŠTARTÉR JE OPÄŤ OTVORENÁ
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR Vám prináša ďalšie zo svojich akreditovaných školení na tému štruktúrovaného dialógu. Účastníci získajú základné zručnosti argumentácie, komunikácie a budete schopní pripravovať a samostatne viesť aktivity súvisiace s politickou participáciou mladých.

NÁRODNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE PO PRVÝ KRÁT V ŽILINE

23. 9. 2016

NÁRODNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE PO PRVÝ KRÁT V ŽILINE
4. októbra 2016 privíta mesto Žilina 200 delegátov - mladých ľudí zo Slovenska na Národnej konferencii mládeže s názvom Som talent. Konferencia je súčasťou aktivít Slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

MLADÍ ĽUDIA VNÍMAJÚ SPOLOČNOSŤ KRITICKY A ZVAŽUJÚ EMIGRÁCIU

14. 9. 2016

MLADÍ ĽUDIA VNÍMAJÚ SPOLOČNOSŤ KRITICKY A ZVAŽUJÚ EMIGRÁCIU
Konzultácie s mladými ľuďmi v rámci „Štruktúrovaného dialógu“, ktoré zabezpečovala Rada mládeže Slovenska (RmS), priniesli viaceré zaujímavé zistenia. Ide o jeden z najreprezentatívnejších prieskumov medzi mladými ľuďmi. RmS získala odpovede od 12 tisíc respondentov. Prebiehal vo všetkých krajoch, online a aj formou priamych konzultácií.

VÝZVA K POSLEDNÉMU PREDKLADACIEMU TERMÍNU ERASMUS+

14. 9. 2016

VÝZVA K POSLEDNÉMU PREDKLADACIEMU TERMÍNU ERASMUS+
Dňa 4. októbra (12:00 Stredoeurópskeho času) uplynie čas na podávanie žiadostí k poslednému predkladaciemu termínu v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže. Neváhajte a zapojte sa podávaním projektových žiadostí.

NÁRODNÁ KONFERENCIA MLÁDEŽE „ SOM TALENT “

2. 9. 2016

NÁRODNÁ KONFERENCIA MLÁDEŽE „ SOM TALENT “
Každý mladý človek má potenciál a nadanie, ktoré po objavení môže rozvíjať pre svoj osobnostný rozvoj aj pre obohatenie živote v spoločnosti. Rada mládeže Žilinského kraja pozýva mladých ľudí na Národnú konferenciu mládeže, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2016 v Žiline. 

NA MEDZINÁRODNEJ BIOLOGICKEJ SÚŤAŽI VO VIETNAME SA PRESADILA ŽIAČKA ZO ŠALE

30. 8. 2016

NA MEDZINÁRODNEJ BIOLOGICKEJ SÚŤAŽI VO VIETNAME SA PRESADILA ŽIAČKA ZO ŠALE
V dňoch 17. – 24. júla 2016 sa vo vietnamskom Hanoji uskutočnil 27. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO 2016). Súťaže sa zúčastnilo spolu 253 žiakov zo 68 krajín. Zo štyroch slovenských účastníkov dosiahla výrazný úspech Liliana Tušková z Gymnázia J. Fándlyho v Šali ziskom bronzovej medaily. Oliver Pitoňák zo Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade obdržal diplom Certificate of Merit. 

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030