IUVENTA / Novinky IUVENTA / IUVENTA MÁ NOVÉHO GENERÁLNEHO RIADITEĽA

IUVENTA MÁ NOVÉHO GENERÁLNEHO RIADITEĽA

1. 4. 2015

img_9380V súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 12. marca 2015.

Do funkcie generálneho riaditeľa organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bol dňa 1. apríla 2015 vymenovaný Mgr. Rastislav Pavlík.

Študoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a bol štipendistom na Universität Wien. Počas vysokoškolského štúdia pracoval v oblasti mládežníckej politiky, praxoval vo viacerých mládežníckych organizáciách ako napr. Rada mládeže Slovenska. Venoval sa implementácii nápadov z fungovania mládežníckych a neziskových organizácií v Európe.

Spoluzakladal portál www.rodinka.sk a darcovský portál www.ludialudom.sk. Pracoval vo finančnej a telekomunikačnej branži. Profesne sa venoval projektu www.slovensko.sk, zavádzaniu eGovernmentu a ďalším projektom vo verejnej správe.

Bol poslancom v Bratislavskej župe a Petržalke. Dnes je obecným radcom rakúskeho prihraničného mesta Hainburg an der Donau. V súčasnosti sa venuje mládežníckej politike a osvete informatizácie spoločnosti.


 

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030