IUVENTA / Novinky IUVENTA / KOMPRAX ZÍSKAL OCENENIE FÉNIXU

KOMPRAX ZÍSKAL OCENENIE FÉNIXU

25. 11. 2014

Viac ako 130 dobrovoľníkov detskej organizácie Fénix absolvovalo vzdelávanie KomPrax-u počas jeho trvania od roku 2011. Následne zrealizovali malé projekty v rôznych regiónoch Slovenska, kde konkrétnou aktivitou prispeli k zlepšeniu svojho okolia. Fénix preto udelil organizácii IUVENTA, ktorá projekt koordinuje, ocenenie v kategórii „Pierko pomoci“.

Tento rok sa uskutočnil 3. ročník pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Maňka. Podujatie je realizované s podporou MŠVVaŠ SR a Hlavného stanu nádeje.

Projekt KomPrax – Kompetencie pre prax ponúkol mladým ľuďom od 15 do 30 rokov možnosť absolvovať bezplatné víkendové vzdelávanie, kde sa naučili ako správne komunikovať, ako si premyslieť a pripraviť projekt, či ako pracovať v tíme. Nadobudnuté vedomosti si mohli overiť v praxi realizáciou vlastného malého projektu, ktorý bol podporený dotáciou do výšky 200 eur.

ocenenie%20fenix  cena%20fenix

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030