IUVENTA / Novinky IUVENTA / V DOBRÝCH RUKÁCH - VZDELÁVAME NEFORMÁLNE

V DOBRÝCH RUKÁCH - VZDELÁVAME NEFORMÁLNE

21. 7. 2016

V Bojniciach ste 10. až 12. júna 2016 mohli vidieť zástupcov mnohých mládežníckych organizácií z celého Slovenska. Dôvodom bolo stretnutie, ktoré organizovalo Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR ako súčasť odvážneho projektu.

v%20dobrych%20rukach_01 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Projekt má názov „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“, je založený na reálnych potrebách mladých ľudí, ale i pracovníkov s mládežou v oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania. Jeho realizátorom je Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, spolupráci s Radou mládeže Slovensko a Eurodesk Slovensko.

O tom, čo v rámci práce s mládežou v našich organizáciách robíme, sa v skutočnosti a medzi verejnosťou vie málo. V lepšom prípade si verejnosť myslí, že sa s deťmi len hráme, temnejšie verzie sú o zneužívaní verejných zdrojov a ničnerobení. Iný názor však majú mladí ľudia, ktorí vďaka zážitkom z učenia prostredníctvom neformálneho vzdelávania získali nové zručnosti, spoznali nových zaujímavých ľudí a zistili, že to učenie môže byť vlastne aj sranda. A prišli opäť, a rástli a učili sa, boli stále smelší a rozhľadenejší.. a tak zaradiť sa do „dospeláckeho“ života bolo pre nich oveľa jednoduchšie, ako pre tých, ktorí sa so zážitkovým učením nikdy nestretli.

Preto sme sa rozhodli dať o týchto aktivitách viac vedieť. Na Slovensku pôsobí množstvo šikovných ľudí, ktorí robia aktivity pre deti a mládež kvalitne a s nadšením. No vďaka neustálej snahe robiť ešte lepšie a získať ďalších priaznivcov svojich aktivít, zostáva len málo času (a ešte menej zdrojov) na to, aby sa aj kvalitne prezentovali pred verejnosťou.

Cieľom bojnického stretnutia bolo vytvoriť koordinačnú skupinu, ktorej členovia by v rámci jednotlivých regiónov oslovili ďalšie mládežnícke organizácie k spolupráci. Následne sa všetci aktívni záujemcovia stretnú, a aj vďaka podpore ZIPCeM a finančných zdrojov získaných prostredníctvom Programov PRE MLÁDEŽ MŠVVaŠ SR majú možnosť sa buď prezentovať v regióne, prípadne si aspoň v príjemnej neformálnej atmosfére naplánovať spoločné aktivity, dohodnúť si efektívnejšiu spoluprácu a vzájomnú pomoc pri svojej činnosti. Zároveň je stále otvorená otázka šírenia dobrého mena neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou a možnosti jeho efektívnej propagácie voči cieľovým skupinám.

Stretnutie v Bojniciach prebehlo v uvoľnenej a energiou nabitej atmosfére, diskusie a tímová práca viedla k zaujímavým úlohám, rozhodnutiam a záverom. Aby sme, aj napriek skvelým nápadom, zostali pri zemi, výstupmi by mali byť nástroje užitočné pre cieľové skupiny, ako aj pre verejnosť, ktoré by uľahčili orientáciu v oblasti aktivít pre mládež, jednak podľa obsahu činnosti a tiež z hľadiska lokalizácieorganizácií. No a keďže nám záleží aj na lepšej propagácii dobrého mena práce s mládežou, hľadámenajlepší spôsob, ako to dosiahnuť. Táto cesta však bude náročnejšia a aj preto budeme radi, ak pomôžete svojou účasťou na tomto projekte. Pripojte sa.

Žiaľ, nie pre každý kraj sme našli koordinátorov, preto ak vás nikto neosloví s ponukou zapojiť sa, neznamená to, že sme na vás zabudli. Ozvite sa vy, na e-mail: lucia@zipcem.sk. Budeme sa tešiť na vás a ďalšiu spoluprácu.

Aby ste vedeli, ktoré organizácie boli prítomné na stretnutí v Bojniciach, tu sú:

Združenie Informačných a poradenských center mladých v SR (ZIPCeM), ICM Topoľčany, ICM Martin, ICM Banská Bystrica, ICM Prievidza, Rada mládeže Banskobystrického kraja, RDMOM, Protect work, Active-Youth, A.D.E.L., Rada mládeže Brezno, Rada mládeže Trnavského kraja, Eurodesk Slovensko.


 

Kontaktná osoba:

Mgr. Lucia Macaláková

Koordinátorka aktivít ZIPCeM

E: lucia@zipcem.sk

M: +421 911 183383

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030