IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNYM VÝZVAM V GRANTOVÝCH PROGRAMOCH HLAS MLADÝCH A SLUŽBY MLADÝM NA ROK 2017

22. 11. 2016

INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNYM VÝZVAM V GRANTOVÝCH PROGRAMOCH HLAS MLADÝCH A SLUŽBY MLADÝM NA ROK 2017
V stredu 16.11.2016 boli zverejnené 2 nové výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu na rok 2017 z grantovej schémy MŠVVaŠ SR „PROGRAMY PRE MLÁDEŽ v rokoch 2014-2020“, konkrétne k programom HLAS MLADÝCH a SLUŽBY MLADÝM.

V DOBRÝCH RUKÁCH – VZDELÁVAME NEFORMÁLNE (PREŠOV)

22. 11. 2016

V DOBRÝCH RUKÁCH – VZDELÁVAME NEFORMÁLNE (PREŠOV)

Pozývame vás na neformálne stretnutie pracovníkov s mládežou v Reštaurácií Soraya – budova Vzorodevu v Prešove, na Levočskej ulici 2, 1. decembra 2016 od 10.00 do 15.30, ktoré organizuje Združenie Informačných a poradenských centier mladých spolu s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania.


V DOBRÝCH RUKÁCH – VZDELÁVAME NEFORMÁLNE (TRENČÍN)

14. 11. 2016

V DOBRÝCH RUKÁCH – VZDELÁVAME NEFORMÁLNE (TRENČÍN)
Pozývame vás na neformálne stretnutie pracovníkov s mládežou v Kultúrnom centre Aktivity v Trenčíne, na Kyjevskej ulici 3183, 2. decembra 2016 od 10.00 do 15.00, ktoré organizuje Združenie Informačných a poradenských centier mladých spolu s Krajským centrom voľného času v Trenčíne.

V DOBRÝCH RUKÁCH – VZDELÁVAME NEFORMÁLNE (BANSKÁ BYSTRICA)

14. 11. 2016

V DOBRÝCH RUKÁCH – VZDELÁVAME NEFORMÁLNE (BANSKÁ BYSTRICA)
Pozývame vás na neformálne stretnutie pracovníkov s mládežou v Záhrade-Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, 29. novembra 2016 od 9.00 do 15.00, ktoré organizuje Združenie Informačných a poradenských centier mladých spolu s Informačným centrom mladých v Banskej Bystrici.

MEDZIREZORTNÁ PRACOVNÁ SKUPINA PRE ŠTÁTNU POLITIKU V OBLASTI MLÁDEŽE

26. 10. 2016

MEDZIREZORTNÁ PRACOVNÁ SKUPINA PRE ŠTÁTNU POLITIKU V OBLASTI MLÁDEŽE

10. novembra 2016 sa uskutoční pracovné stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže v priestoroch Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže.


SEMINÁR O STRATÉGII SERVICE LEARNING

25. 10. 2016

SEMINÁR  O STRATÉGII SERVICE LEARNING

Dovoľte, aby sme vám dali do pozornosti seminár o stratégii service learning, ktorý realizuje Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


MLADÍ Z NITRY BUDÚ HOVORIŤ O SVOJICH POTREBÁCH

21. 10. 2016

MLADÍ Z NITRY BUDÚ HOVORIŤ O SVOJICH POTREBÁCH

Si mladý, žiješ alebo študuješ v Nitre a máš chuť a predstavy ako robiť veci inak. Príď a stretni tých pravých ľudí, ktorí Ti budú ochotní pomôcť zrealizovať Tvoj nápad.


INFORMAČNÉ DNI

11. 10. 2016

INFORMAČNÉ DNI

Pozývame Vás na spoločné INFORMAČNÉ DNI organizácií IUVENTA a SAAIC.


AKREDITAČNÉ ŠKOLENIE

7. 10. 2016

AKREDITAČNÉ ŠKOLENIE

Na tomto školení, ktoré je určené organizáciám a pracovníkom, ktorí majú záujem o prijímanie alebo vysielanie EDS dobrovoľníkov, budeme hovoriť o tom ako  sa pripraviť na ich hosťovanie, ako ich kvalitne pripraviť pred vycestovaním do zahraničia. Účastníci o.i. spoznajú ciele a filozofiu programu ERASMUS+.


REGISTRÁCIA NA ŠTARTÉR JE OPÄŤ OTVORENÁ

4. 10. 2016

REGISTRÁCIA NA ŠTARTÉR JE OPÄŤ OTVORENÁ
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR Vám prináša ďalšie zo svojich akreditovaných školení na tému štruktúrovaného dialógu. Účastníci získajú základné zručnosti argumentácie, komunikácie a budete schopní pripravovať a samostatne viesť aktivity súvisiace s politickou participáciou mladých.

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030