IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


VÝZVA NA POZÍCIE ČLENOV VÝBEROVEJ KOMISIE PROGRAMU ERASMUS+

21. 2. 2017

VÝZVA NA POZÍCIE ČLENOV VÝBEROVEJ KOMISIE PROGRAMU ERASMUS+

 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje Výzvu na pozície člena Výberovej komisie programu EÚ Erasmus +


VÝZVA NA ÚČASŤ V TÍME EURÓPSKYCH VÝSKUMNÍKOV PRE OBLASŤ MLÁDEŽE

17. 2. 2017

VÝZVA NA ÚČASŤ V TÍME EURÓPSKYCH VÝSKUMNÍKOV PRE OBLASŤ MLÁDEŽE

 Zapojte sa do tímu Európskych výskumníkov pre oblasť mládeže


ZAPOJTE SA DO VEREJNEJ KONZULTÁCIE K EURÓPSKEMU ZBORU SOLIDARITY

8. 2. 2017

ZAPOJTE SA DO VEREJNEJ KONZULTÁCIE K EURÓPSKEMU ZBORU SOLIDARITY Využite možnosť podeliť sa o Vaše názory a návrhy a podieľať sa na budovaní a formovaní Európskeho zboru solidarity.

POZVÁNKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII

6. 2. 2017

POZVÁNKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII

Cieľom konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. a 8. apríla 2017, je predstaviť rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi; využitie vzdelávacích  programov o  mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a ich uvedenie do praxe; participácia  a podpora projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese mediátorov.


TICTAC - MULTILATERAL TRAINING COURSE TO SUPPORT QUALITY IN YOUTH WORKER MOBILITY ACTIVITIES UNDER ERASMUS+ YOUTH IN ACTIONTHE POWER OF NON FORMAL EDUCATION

23. 1. 2017

TICTAC - MULTILATERAL TRAINING COURSE TO SUPPORT QUALITY IN YOUTH WORKER MOBILITY ACTIVITIES UNDER ERASMUS+ YOUTH IN ACTIONTHE POWER OF NON FORMAL EDUCATION Školenie TICTAC je určené pre profesionálnych ale aj dobrovoľných pracovníkov s mládežou, ktorí majú záujem využiť medzinárodnú spoluprácu s cieľom zlepšovať ich rozvojové stratégie a kvalitu programov Erasmus+: Mládež v akcii.

VZDELÁVACIE PRÍLEŽITOSTI V RÁMCI KAMPANE BEZ NENÁVISTI

23. 1. 2017

VZDELÁVACIE PRÍLEŽITOSTI V RÁMCI KAMPANE BEZ NENÁVISTI

Kampaň Rady Európy "Bez nenávisti na internete" spúšťa aktivity v roku 2017 dvomi školeniami, ktoré sú zamerané na tvorbu alternatívnych prístupov k nenávistným prejavom, produkovanie atraktívneho online obsahu a vedenie vzdelávacích aktivít s využitím druhého, doplneného vydania manuálu Bookmarks.


THE IMPACT OF YOUTH WORK TRAINING

16. 1. 2017

THE IMPACT OF YOUTH WORK TRAINING Školenia The Impact of Youth Work Training je zamerané na pochopenie prečo je dôležité skúmať vplyvy práce s mládežou v projektoch Erasmus+.

LEARNING PROGRAMME “YOUTHFUL EUROPE” - EECA EDITION

16. 1. 2017

LEARNING PROGRAMME “YOUTHFUL EUROPE” - EECA EDITION
Školenia Learning programme “Youthful Europe” - EECA edition poskytuje pracovníkom s mládežou možnosť kriticky preskúmať rôzne prístupy k Európe, prostredníctvom svojej identity, hodnôt a aktívnej účasti.

THE POWER OF NON FORMAL EDUCATION

16. 1. 2017

THE POWER OF NON FORMAL EDUCATION Školenie The Power of Non Formal Education je zamerané na zlepšenie vplyvu neformálneho vzdelávania a zlepšenie princípov a metód pri vytváraní príležitostí pre posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti.

TYE - TOOLS FOR YOUTH EXCHANGES

12. 1. 2017

TYE - TOOLS FOR YOUTH EXCHANGES Školenia TYE pomôže účastníkom preskúmať nástroje, ktoré súvisia s mládežníckymi výmenami. Medzi tieto nástroje patria skupinové stretnutia, interkultúrne vzdelávanie, zapojenie mladých ľudí do rôznych aktivít.
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030