IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


PROJEKTY 21. STOROČIA

24. 4. 2017

PROJEKTY 21. STOROČIA

Pozývame Vás na odborný seminár venovaný IT nástrojom pre riadenie projektov určený pre všetkých profesionálov, špecialistov a fanúšikov projektového riadenia, Projekty 21. storočia, ktorý sa uskutoční 24.5. 2017 v Bratislave.


POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

24. 4. 2017

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

Pozývame Vás na informačný seminár k aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY, ktorý je súčasťou národnej grantovej schémy na podporu práce s mládežou PROGRAMY PRE MLÁDEŽ v rokoch 2014 – 2020.


VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 2.2.2017

21. 4. 2017

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 2.2.2017 Na základe odporúčania Výberovej komisie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže zverejňujeme výsledky výberového procesu projektových žiadostí predložených k 2. februáru 2017. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

NAJLEPŠÍ NEMČINÁRI SÚ ZNÁMI

23. 3. 2017

NAJLEPŠÍ NEMČINÁRI SÚ ZNÁMI

V poradí 27. ročník celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku priviedol do Bratislavy 57 žiakov a študentov z celého Slovenska. V pondelok, 20. marca 2017, si porovnali svoje vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka v priestoroch Gymnázia sv. Uršule na Nedbalovej ulici v Bratislave.MLADÍ ĽUDIA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA

22. 3. 2017

MLADÍ ĽUDIA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport, sa spolu s partnerskými národnými agentúrami z Estónska, Lotyšska, Chorvátska, Nemecka, Rakúska, Francúzska a Belgicka (Flámsko), zapojila do projektu s názvom „Networking of Erasmus+ NA's to mainstream Human Rights Education in the field of Youth“.

IUVENTA BUDE PATRIŤ MALÝM PLAVCOM

17. 3. 2017

IUVENTA BUDE PATRIŤ MALÝM PLAVCOM Plavecký bazén, ktorý je súčasťou komplexu budov organizácie IUVENTA – Slovenského inštitútu mládeže, na Karloveskej ulici, budú využívať na plavecké kurzy žiaci základných škôl Mestskej časti Bratislava - Dúbravka.

CHÉMIA NA SLOVENSKU MÁ BUDÚCNOSŤ

16. 3. 2017

CHÉMIA NA SLOVENSKU MÁ BUDÚCNOSŤ Najlepší stredoškolskí chemici si po roku opäť zmerali sily na celoštátnom kole Chemickej olympiády. Zlaté medaily putujú tento rok do Martina a Banskej Štiavnice.

VÝZVA NA ÚČASŤ V TÍME EURÓPSKYCH VÝSKUMNÍKOV PRE OBLASŤ MLÁDEŽE

17. 2. 2017

VÝZVA NA ÚČASŤ V TÍME EURÓPSKYCH VÝSKUMNÍKOV PRE OBLASŤ MLÁDEŽE

 Zapojte sa do tímu Európskych výskumníkov pre oblasť mládeže


ZAPOJTE SA DO VEREJNEJ KONZULTÁCIE K EURÓPSKEMU ZBORU SOLIDARITY

8. 2. 2017

ZAPOJTE SA DO VEREJNEJ KONZULTÁCIE K EURÓPSKEMU ZBORU SOLIDARITY Využite možnosť podeliť sa o Vaše názory a návrhy a podieľať sa na budovaní a formovaní Európskeho zboru solidarity.

POZVÁNKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII

6. 2. 2017

POZVÁNKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII

Cieľom konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. a 8. apríla 2017, je predstaviť rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi; využitie vzdelávacích  programov o  mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a ich uvedenie do praxe; participácia  a podpora projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese mediátorov.


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030