IUVENTA / Novinky IUVENTA / A to ste vedeli? Miliónty vydaný Youthpass už je na ceste

A to ste vedeli? Miliónty vydaný Youthpass už je na ceste

26. 8. 2019

A to ste vedeli? Miliónty vydaný Youthpass už je na ceste

A to ste vedeli? Miliónty vydaný Youthpass už je na ceste. Bola to viac ako dekádu dlhá cesta, Youthpass slúžil účastníkom projektov už od roku 2007 a onedlho bude na svete už milión certifikátov.

Čo ale vlastne Youthpass je? Pre väčšinu ľudí je to certifikát, ktorý dostanú na konci projektu Erasmus+ alebo Európskeho zboru solidarity. Vysvedčenie, ktoré preukáže, čo sa počas projektu naučil. Je to však omnoho viac než len to. Youthpass je nástroj určený na zaznamenávanie vzdelávania získaného počas projektov a na uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania.

Na čo však ešte Youthpass slúži?

Podporuje facilitáciu vzdelávacieho procesu počas projektov a tiež reflexiu účastníkov

Podporuje sociálne uznávanie práce s mládežou

Podporuje aktívne Európske občianstvo

Podporuje zamestnateľnosť mladých ľudí

Ako však Youthpass funguje? Používa kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie. Je to rámec určitých kompetencií (vedomostí, zručností a postojov), ktorých úroveň sa zvyšuje počas vzelávacích projektov cez Eramsus+ a Európsky zbor solidarity. Tieto kompetencie prešli v roku 2018 revíziou a súčastný kompetenčný rámec vyzerá takto:

     - Viacjazyčnosť

     - Osobná, sociálna kompetencia a schopnosť sa učiť

     - Občianska kompetencia

     - Podnikateľská kompetencia

     - Kultúrne povedomie a vyjadrenie

     - Digitálna kompetencia

     - Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, technike a inžinierstve

     - Gramotnosť

Každá z týchto kompetencií má ešte sériu podkompetencií a kritérií, ktoré slúžia pre definíciu a zaradenie nadobudnutých znalostí, zručností a postojov. (vic info: https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/political-context/)

Youthpass sa uberá zaujímavou cestou a blíži sa k veľkému míľniku. 1,000,000 certifikátov bude vydaných niekedy v septembri (ak bude trend pribúdania pokračovať tak ako doteraz).

SALTO Training and cooperation, ktoré spravuje Youthpass plánuje urobiť súťaž k milióntemu vydanému Youthpasu.  Stačí poslať svedectvo alebo výpoveď (písanú alebo vo videoformáte) o vašej skúsenosti s Youthpassom. Výpoveď by mala obsahovať informácie o projekte, spôsob akým sa v projekte riešila vzdelávacia fáza a ako vám Youthpass pomohol, alebo čo pre Vás Youthpass zmenil. Lehota na predkladanie výpovedí je do 30.9.2019 17:00. Viac informácií o súťaži nájdete na webe: https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/1million-youthpasses/call-for-testimonials/

Preto neváhajte a povedzte o svojom Youthpasse celému svetu!

                                                               

yp infographic zmensene                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030