IUVENTA / Novinky IUVENTA / Avízo o pripravovanej Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020

Avízo o pripravovanej Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020

10. 7. 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor mládeže, pripravuje v nastávajúcich dňoch Výzvu na prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky obsiahnuté v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti.

Výzva je pripravovaná v súlade s cieľmi programu PRIORITY mládežníckej politiky a pripravovaná Výzva sa zameriava témy inklúzie – práca s mládežou ohrozenou sociálnym vylúčením.

Oprávnenými žiadateľmi budú subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou uvedené v paragrafe 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu.

Odporúčame záujemcom o predloženie žiadosti o dotáciu, aby zvážili svoju predbežnú prípravu napríklad v oblasti povinných príloh.

Archív predošlých výziev je možné si pozrieť na: http://www.minedu.sk/8588-sk/aktualne-vyzvy/

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030