IUVENTA / Novinky IUVENTA / Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží štartujú už budúci týždeň

Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží štartujú už budúci týždeň

28. 2. 2020

Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží  štartujú už budúci týždeň

Od marca až do polovice júna 2020 organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 20 celoštátnych kôl 17-tich predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), v ktorých si zmerajú sily najtalentovanejší žiaci z celého Slovenska.

V aktuálnom školskom roku 2019/2020 zažívajú olympiády nezvyčajne vysoký počet jubilejných ročníkov. V mesiacoch marec, apríl a máj sa uskutoční až 6 jubilejných predmetových olympiád: Olympiáda v španielskom jazyku – 30. ročník (10. – 11. marca 2020 v Bratislave, 4 súťažné kategórie), Olympiáda v nemeckom jazyku – 30. ročník (22. – 23. marca 2020 v Bratislave, 7 súťažných kategórií), Olympiáda v anglickom jazyku – 30. ročník (24. – 25. marca 2020 v Piešťanoch, 8 súťažných kategórií), Olympiáda v ruskom jazyku – 50. ročník (6. – 7. apríla 2020 v Bratislave, 7 súťažných kategórií), Olympiáda vo francúzskom jazyku – 30. ročník (28. – 29. apríla 2020 v Bratislave, 6 súťažných kategórií) a Technická olympiáda – 10. ročník (5. – 6. mája 2020 v Martine, 1 súťažná kategória).

Primátor mesta Bratislava Matúš Vallo prevzal záštitu nad všetkými predmetovými olympiádami v cudzích jazykoch konajúcich sa v Bratislave – nad Olympiádou v španielskom jazyku, Olympiádou v nemeckom jazyku, Olympiádou v ruskom jazyku a Olympiádou vo francúzskom jazyku. Primátor Piešťan Peter Jančovič prevzal záštitu nad Olympiádou v anglickom jazyku. Jazykové olympiády v nemeckom, španielskom a ruskom jazyku zároveň získali záštitu Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko, Veľvyslanectva Španielska a Veľvyslanectva Ruskej federácie.

V priebehu marca sa okrem jubilejných jazykových olympiád uskutočnia ešte ďalšie 4 celoštátne kolá súťaží.

Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády sa bude konať 4. – 7. marca 2020 na UPJŠ v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka a záštitou rektora UPJŠ Pavla Sováka. Najlepší chemici stredných škôl si budú merať sily v 2 súťažných kategóriách.

69. ročník Matematickej olympiády vyvrcholí celoštátnym kolom v Piešťanoch. V dňoch 22. – 25. marca 2020 budú súťažiť najúspešnejší riešitelia krajských kôl kategórie A. Nad podujatím prevzal záštitu primátor mesta Piešťany, Peter Jančovič.

Primátor mesta Piešťany prijal záštitu aj nad celoštátnym kolom 35. ročníka Olympiády v informatike. Mladí informatici budú v dňoch 25. – 28. marca 2020 zápoliť v Piešťanoch v jednej súťažnej kategórii.

Päťčlenné stredoškolské súťažné tímy zabojujú o prvenstvo v celoštátnom kole 28. ročníka Turnaja mladých fyzikov, ktorý sa už tradične uskutoční v Bratislave, tento rok v termíne 31. marca – 3. apríla 2020.

Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou.

Hlavnou úlohou Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží, jedného z odborov organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, je koordinácia tvorby a distribúcia súťažných úloh a riešení, termínov jednotlivých podujatí. Spolupracuje s celoštátnymi odbornými komisiami a okresnými úradmi v sídle kraja, zabezpečuje a priamo realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží, sústredenia pred medzinárodnými olympiádami, zasadnutia celoštátnych odborných komisií a vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné kolá súťaží.

Poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov v oblasti súťaží, pripravuje podklady a vyhodnotenia pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030