IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Mládežnícka delegácia z Južnej Kórey na Slovensku

6. 9. 2018

Mládežnícka delegácia z Južnej Kórey na Slovensku

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prijala na svojej pôde dňa 5.9.2018 mládežnícku delegáciu a zástupcov Korean Youth Work Agency (KYWA) z Južnej Kórey. Pri tejto príležitosti boli na stretnutie prizvaní - zástupca Oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a zástupcovia mládežníckych organizácií - CVČ Štúrovo, Študentskej rady vysokých škôl SR, Národného mládežníckeho parlamentu, Duke of Edinburgh, Slovenského skautingu a Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Stretnutie vytvorilo priestor pre zaujímavú výmenu informácií a diskusiu o mládežníckej politike na Slovensku a v Kórejskej republike. Bratislava v septembri ožije jazykmi: LingvaFest‘2018

5. 9. 2018

Bratislava v septembri ožije jazykmi: LingvaFest‘2018

Prvý medzinárodný jazykový festival na Slovensku LingvaFest sa bude konať v dňoch 28. a 29.9.2018 v čase od 9:00 do 18:00 hod. na Ekonomickej univerzite v Petržalke a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je partnerom tohto jedinečného podujatia!

LingvaFest‘2018 je podujatie plné jazykov, ale aj zábavy, vystavovateľov, kvízov, prednášok, diskusií, rýchlokurzov a koncertov.


Zmena prevádzkových hodín na Kúpalisku EKOIUVENTA

3. 9. 2018

Zmena prevádzkových hodín na Kúpalisku EKOIUVENTA

Vážení návštevníci Kúpaliska EKOIUVENTA,

dovoľujeme si vám oznámiť, že s účinnosťou od 4.9.2018 bude kúpalisko v prípade priaznivého počasia otvorené v pondelok až piatok v čase od 11:00 do 18:00 hod.

Viac informácií… 


OZNAM plaváreň IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

3. 9. 2018

OZNAM plaváreň IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Vážení návštevníci plavárne IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže,

nakoľko si plaváreň vyžaduje väčšie technické opravy, plánované práce sa z tohto dovôdu predĺžia.

Viac informácií…


Máme dôkazy! Na Slovensku sa dejú aj dobré skutky

30. 8. 2018

Máme dôkazy! Na Slovensku sa dejú aj dobré skutky

Slovensko sa už čoskoro zmení na krajinu dobrých skutkov. Od 16. až do 22. septembra sa môže do TÝŽDŇA DOBROVOĽNÍCTVA 2018 zapojiť naozaj každý! 

Týždeň dobrovoľníctva je pre všetkých a pomôcť je možné naozaj akokoľvek. Výzva na spoluprácu: Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

9. 8. 2018

Výzva na spoluprácu: Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ponúka spoluprácu 2 odborníkom/odborníčkam na tvorbe vzdelávacieho programu Prevencia rodovo podmieneného násilia.


Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

6. 8. 2018

Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

Ste pracovník/čka s mládežou? 
Ste ochotný/á podeliť sa o to, akou vzdelávacou cestou ste museli prejsť k tomu, aby ste sa stali mládežníckym pracovníkom?

Partnerstvo medzi  Európskou komisiou a Radou Európy pre oblasť mládeže uskutočňuje prieskum mapujúci vzdelávacie a profesijné cesty pracovníkov s mládežou v Európe. Cieľom tohto prieskumu je pochopiť, aké majú vzdelanostné  zázemie a ako sa človek učí stať sa pracovníkom s mládežou (formálnymi a neformálnymi metódami).


Neformálne o ľudských právach s IUVENTOU

16. 7. 2018

Neformálne o ľudských právach s IUVENTOU

Vzdelávanie k ľudským právam môže byť chápané rôzne. Niektorí odborníci a odborníčky zdôrazňujú právny aspekt ochrany ľudských práv, niektorí historickú a politicko-spoločenskú rovinu a v neposlednom rade hodnoty ľudských práv a postoje. Ak je cieľom vzdelávania k ľudským právam rozvoj kompetencií (nielen poznatkov, zručností, ale aj hodnôt a postojov), kľúčovými sú práve metódy zážitkového učenia a prepojenie všetkých uvedených aspektov.


Avízo o pripravovanej Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020

10. 7. 2018

Avízo o pripravovanej Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor mládeže, pripravuje v nastávajúcich dňoch Výzvu na prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky obsiahnuté v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti.


Študijná návšteva zástupcov zo Slovenska v Soule

2. 7. 2018

Študijná návšteva zástupcov zo Slovenska v Soule

V termíne  1. až 9. júla 2018 sa slovenská delegácia piatich mládežníkov zúčastňuje študijnej návštevy do Južnej Kórey - Soulu a regiónu Chungcheong. Návštevu organizuje IUVENTA – Slovenský Inštitút mládeže v rámci napĺňania Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom rodovej rovnosti a rodiny v Kórejskej republike.


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030