IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Konferencia 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018

21. 6. 2018

Konferencia 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová otvorila dnes v Bratislave dvojdňovú medzinárodnú odbornú konferenciu 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018. Cieľom konferencie je predstaviť zistenia zo Správy o mládeži 2018, ktorá popisuje, aká je situácia mladých ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach ich života. Podujatie organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a odbor mládeže MŠVVaŠ SR.


Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

6. 6. 2018

Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže realizuje v dňoch 4. až 9. júna 2018 v Šamoríne prvú fázu medzinárodného školenia školiteľov v rámci projektu "Youth for Human Rights" pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martina Giertla.

Výzva na spoluprácu: Vypracovanie štandardu kvality pre základné a stredné školy Škola bez nenávisti

31. 5. 2018

Výzva na spoluprácu: Vypracovanie štandardu kvality pre základné a stredné školy Škola bez nenávisti

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ponúka spoluprácu 3 odborníkom/odborníčkam v oblasti rozvoja priateľského a demokratického školského prostredia v rámci prípravy a pilotného overenia „benchmarku“ Škola bez nenávisti.


Víťazi národného kola RoboRAVE na celosvetovom finále RoboRAVE International 2018

31. 5. 2018

Víťazi národného kola RoboRAVE na celosvetovom finále RoboRAVE International 2018

Na celosvetovom finále robotickej súťaže RoboRAVE International 2018, ktoré sa konalo 10. – 12. mája 2018 v Albuquerque, v Novom Mexiku, USA sa zúčastnili dva slovenské tímy, z ktorých tím Fire Breathing Rubber Duckies (FBRD), zložený zo študentov Gymnázia VPT v Martine, angažujúcich sa pri ICM, n.o. Martin, sa umiestnil za tímami z Číny a Čiech na treťom – bronzovom mieste v kategórii „Fire Fighting“ (Hasenie ohňa), čo je najnáročnejšia kategória celej súťaže autonómnych robotov, v ktorej musia roboty zhotovené členmi tímov nájsť a zhasnúť 4 rôzne vysoké horiace sviečky, z ktorých 3 sú ukryté za stenami rôznych tvarov.


Mladí za ľudské práva! / Youth for Human Rights!

25. 5. 2018

Mladí za ľudské práva! / Youth for Human Rights!

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je partnerom v projekte konzorcia Národných agentúr Erasmus+ pre mládež a šport

„Youth for Human Rights“ s cieľom podporiť vzdelávanie k ľudským právam v oblasti práce s mládežou.


7. Zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie v oblasti mládeže

23. 5. 2018

7. Zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie v oblasti mládeže

V dňoch 14. – 15. mája 2018 sa po šesťročnej prestávke uskutočnilo v Bratislave v poradí siedme zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie pre oblasť mládeže. Výsledkom rokovania bude Protokol o spolupráci, ktorý má  formu zápisu z rokovania a definuje spoluprácu v oblasti mládeže medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.


OSN v Ženeve privítala našu stredoškolskú elitu v oblasti ľudských práv

14. 5. 2018

OSN v Ženeve privítala našu stredoškolskú elitu v oblasti ľudských práv

Olympiáda ľudských práv už dvadsať rokov podporuje mladých ľudí so záujmom o ľudskoprávnu problematiku a upozorňuje tak na význam ľudskoprávneho vzdelávania a zvyšovanie jeho kvality na slovenských školách. Vďaka osobnému nasadeniu celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv ponúka táto súťaž obohacujúce sprievodné podujatia a príležitosť stretnúť sa s významnými osobnosťami v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv na Slovensku.


Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

25. 4. 2018

Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

V dňoch 20.-21.4.2018 sa v Senci uskutočnila tretia, posledná fáza pilotného vzdelávania v rámci medzinárodného projektu Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv. Vyvrcholením bola Slovensko - česká konferencia, ktorou sa uzatvorilo bezplatné trojfázové školenie lokálnych tímov v oblasti práce s mládežou. 


Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

24. 4. 2018

Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

Mladá generácia má potenciál prispievať k ozdravovaniu a rozvoju spoločnosti nastavovaním zrkadla, spochybňovaním mocenských štruktúr či úprimnosti deklarovaných hodnôt. Ak mladí ľudia veria určitým hodnotám, vedia do ich presadzovania vložiť energiu, čas a odvahu. Tieto hodnoty však môžu byť rôzne. V prípade, ak hodnoty nie sú v súlade s hodnotami ľudských práv a demokracie, môže byť ich presadzovanie nebezpečné nielen pre samotných aktérov, ale aj pre ich okolie a spoločnosť ako takú. 


TLAČOVÁ SPRÁVA - Medzinárodné školenie: Úloha práce s mládežou v boji proti násilnej radikalizácii a význam rozvoja demokratických kompetencií

13. 4. 2018

TLAČOVÁ SPRÁVA - Medzinárodné školenie: Úloha práce s mládežou v boji proti násilnej radikalizácii a význam rozvoja demokratických kompetencií

 V termíne 9.4.2018–12.4.2018 spoluorganizovali tri inštitúcie IUVENTA – NA Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, SR  


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030