IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Je radikalizácia mladých ľudí relevantnou témou pre prácu s mládežou?

21. 3. 2019

Je radikalizácia mladých ľudí relevantnou témou pre prácu s mládežou?

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovala v dňoch 12. – 14. marca 2019 v Bratislave medzinárodnú konferenciu s názvom „Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou“.

Konferencia bola jedným z odborných a vzdelávacích podujatí Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu zameraných na problematiku radikalizácie mladých ľudí. Jej cieľom bolo poskytnúť odborníkom a odborníčkam z oblasti výskumu, práce s mládežou a mládežníckej politiky platformu pre výmenu skúseností z praxe či zistení z najnovších výskumov v oblasti radikalizácie mládeže.


Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

7. 3. 2019

Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

Úloha práce s mládežou v prevencii extrémizmu mladých ľudí je témou medzinárodnej konferencie pre výskum, prácu s mládežou a mládežnícku politiku, ktorú organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v dňoch 12.-14. marca 2019 v Bratislave.


IUVENTA aj tento rok súčasťou PROFESIA DAYS v Bratislave

6. 3. 2019

IUVENTA aj tento rok súčasťou PROFESIA DAYS v Bratislave

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je aj tento rok súčasťou festivalu príležitostí PROFESIA DAYS v INCHEBA EXPO Bratislava. Stretnite sa s nami 6. - 7. 3. 2019 na Ostrove mladých talentov!


KomPrax ožíva v Banskobystrickom kraji!

27. 2. 2019

KomPrax ožíva v Banskobystrickom kraji!

V rokoch 2011 – 2016  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže - realizovala Národný projekt KomPrax – kompetencie pre prax. Cieľom vzdelávania, pozostávajúceho z 2-3 víkendových školení, bolo posilnenie kľúčových kompetencií aktívnych mladých ľudí (vek 15-17 rokov) a pracovníkov s mládežou.


Participácia: stretnutie aktérov mládežníckej politiky

11. 2. 2019

Participácia: stretnutie aktérov mládežníckej politiky

V Krajskej knižnici v Žiline sa 28.1.2019 pod taktovkou IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže konalo celoslovenské stretnutie aktérov mládežníckej politiky v oblasti participácie. 


Stredoškolské a mládežnícke tímy predstavili svoje projekty pre Agendu 2030 v OSN

11. 2. 2019

Stredoškolské a mládežnícke tímy predstavili svoje projekty  pre Agendu 2030 v OSN

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s United Nations Information Service (UNIS) Viedeň pripravili pre osem mládežníckych a stredoškolských tímov workshop k Agende 2030 s podtitulom „Mladí pre ciele trvalo udržateľného rozvoja“ na pôde OSN vo Viedni. Workshop bol realizovaný v rámci série „Agenda 2030 – Agenda mladých“, ktorými IUVENTA podporuje participáciu mladých na implementácii Agendy 2030 na Slovensku.


Ďalší ročník súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež

7. 2. 2019

Ďalší ročník súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež

Ponuka nielen pre stredné, vysoké školy a mládežnícke organizácie: máte 16 – 30 rokov a podieľate sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhrajte zájazd do Aachenu i mnoho iného. Termín na predloženie ponúk sa predlžuje do 18. februára 2019.


Predĺženie prvého predkladacieho termínu podávania žiadostí programu EÚ Európsky zbor solidarity vo výzve 2019

7. 2. 2019

Predĺženie prvého predkladacieho termínu podávania žiadostí programu EÚ Európsky zbor solidarity vo výzve 2019

Európska komisia predĺžila termín na podávanie návrhov projektov zo 7. februára 2019 na 13. február 2019. Európska komisia sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje a pracuje na odstránení nedostatkov. 


Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2019

6. 2. 2019

Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2019

Do pozornosti vám dávame aj termín 12. február 2019, ktorý je prvým predkladacím termínom pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2019. Prečítajte si viac o cieľoch a prioritách programu. 


Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Európsky zbor solidarity pre rok 2019

5. 2. 2019

Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Európsky zbor solidarity pre rok 2019

V súvislosti s blížiacim sa 7. februárom 2019, ktorý je prvým predkladacím termínom pre žiadosti v rámci programu Európsky zbor solidarity pre rok 2019 vám v mene Národnej agentúry dávame do pozornosti ciele programu.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030