IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Vzdelávanie pre školské tímy pilotného ročníka programu ŠKOLA BEZ NENÁVISTI v IUVENTE

4. 2. 2019

Vzdelávanie pre školské tímy pilotného ročníka programu ŠKOLA BEZ NENÁVISTI v IUVENTE

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovala v dňoch 29. – 31. januára 2019 vzdelávanie školských tímov pilotného ročníka programu Škola bez nenávisti.

Cieľom programu je podporiť školy v nastavovaní preventívnych opatrení voči šikanovaniu, nenávistným prejavom a podpore priateľského a bezpečného prostredia na školách. 


Predĺženie prvého predkladacieho termínu podávania žiadostí programu EÚ Erasmus+ vo výzve 2019

1. 2. 2019

Predĺženie prvého predkladacieho termínu podávania žiadostí programu EÚ Erasmus+ vo výzve 2019

Predĺženie prvého predkladacieho termínu podávania žiadostí programu EÚ Erasmus+ vo výzve 2019.


Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027

22. 1. 2019

Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027

Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 sa snaží riešiť súčasné aj nadchádzajúce výzvy, ktorým čelia mladí ľudia po celej Európe.

Poskytuje rámec cieľov, zásad, priorít, kľúčových oblastí a opatrení pre spoluprácu týkajúcu sa politiky v oblasti mládeže pre všetky príslušné zainteresované strany s náležitou pozornosťou venovanou ich jednotlivým právomociam a zásade subsidiarity.


Konferencia Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

21. 1. 2019

Konferencia Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vás pozýva na medzinárodnú konferenciu pre výskum, prácu s mládežou a mládežnícku politiku, ktorá sa uskutoční 12. – 14. marca 2019 v Bratislave!


Vzdelávanie školských tímov v programe Škola bez nenávisti

11. 1. 2019

Vzdelávanie školských tímov v programe Škola bez nenávisti

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže srdečne pozýva základné a stredné školy, mládežnícke organizácie a všetkých tých, ktorí majú záujem sa zapojiť či dozvedieť viac o programe ŠKOLA BEZ NENÁVISTI na predstavenie tohto programu dňa 29.1.2019 v sídle IUVENTY, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4. 


Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu KOMUNITA III/D/1/201

10. 1. 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu KOMUNITA III/D/1/201

Výzva KOMUNITA III/D/1/2019 sa zameriava na implementáciu opatrení strategického dokumentu na miestnej úrovni pre oblasť mládeže. Je určená pre obce, mestá alebo mestské časti, ktoré majú vytvorený aktuálny strategický dokument pre oblasť mládeže. 


Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu PRIORITY/D/1/2019

10. 1. 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu PRIORITY/D/1/2019

Výzva PRIORITY/D/1/2019 je určená na podporu aktivít podporujúcich zdravý životný štýl mládeže, podporu práce s neorganizovanou mládežou a podporu sociálnej inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.


Agenda 2030 – Agenda mladých v OSN

8. 1. 2019

Agenda 2030 – Agenda mladých v OSN

Chceli by ste navštíviť sídlo OSN, oboznámiť sa s online nástrojmi a aktivitami k cieľom Agendy 2030, činnosťou agentúr, ako aj možnosťami uplatnenia mladých v štruktúrach OSN? Prihláste svoj tím na workshop, ktorý sa uskutoční 7. februára 2019 v sídle OSN vo Viedni!

Využite možnosť spoznať atmosféru „mesta v meste“, nechajte sa inšpirovať odhodlaním ľudí pracujúcich pre Agendu 2030 a predstavte svoj projekt na pôde OSN.


PF a vianočný videopozdrav z organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

21. 12. 2018

PF a vianočný videopozdrav z organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

PF a vianočný videopozdrav zamestnancov organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


IUVENTA sa od januára 2019 stane súčasťou medzinárodnej agentúry ERYICA

28. 11. 2018

IUVENTA sa od januára 2019 stane súčasťou medzinárodnej agentúry ERYICA

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže požiadala na jeseň 2018 o členstvo v Európskej informačnej a poradenskej agentúre pre mládež ERYICA, ktorá je nezávislou európskou organizáciou zloženou z vnútroštátnych a regionálnych koordinačných orgánov a sietí pre informácie o mládeži. Správna rada agentúry ERYICA po dôkladnej analýze žiadosť schválila.

IUVENTA sa jej oficiálnym členom stane od 1. januára 2019!

Prečítajte si tlačovú správu a dozviete sa viac. 


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030