IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


ŽIVÁ KNIŽNICA - Búranie predsudkov a stereotypov Nitra

14. 9. 2018

ŽIVÁ KNIŽNICA - Búranie predsudkov a stereotypov Nitra

V mene organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vás srdečne pozývame na 

ŽIVÚ KNIŽNICU – BÚRANIE PREDSUDKOV A STEREOTYPOV

ktorá sa bude konať dňa 5.10. 2018 v KOS v Nitre (Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, Nitra) v čase od 8:30 do 14:30 hod.Publikácia SME NA ŤAHU

13. 9. 2018

Publikácia SME NA ŤAHU

V rámci spolupráce Národnej agentúry Erasmus+ a Združenia miest a obcí Slovenska vznikla kampaň ku Komunálnym voľbám 2018 pod názvom SME NA ŤAHU. Jedným z výstupov spolupráce je aj publikácia pod rovnomenným názvom.

Táto publikácia je venovaná nielen každému, kto má právo voliť, ale aj tým, ktorí vedia, že po voľbách existujú ďalšie možnosti, ako sa aktívne zapájať do správy miestnych záležitostí. Miestna územná samospráva nie je výlučne o práve voliť, ale o príležitostiach spolurozhodovať. Sú na dosah, stačí ich využiť. 


Iuventa spustila kampaň na podporu účasti mladých ľudí v komunálnych voľbách

7. 9. 2018

Iuventa spustila kampaň na podporu účasti mladých ľudí v komunálnych voľbách

V období september až október 2018 spustila Národná agentúra Erasmus+, sídliaca v organizácii IUVENTA – Slovenský Inštitút mládeže v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, kampaň pod názvom SME NA ŤAHU. Národná agentúra Erasmus+ sa touto kampaňou zameriava na jednu zo svojich hlavných priorít, ktorou je participácia mládeže. 


Mládežnícka delegácia z Južnej Kórey na Slovensku

6. 9. 2018

Mládežnícka delegácia z Južnej Kórey na Slovensku

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prijala na svojej pôde dňa 5.9.2018 mládežnícku delegáciu a zástupcov Korean Youth Work Agency (KYWA) z Južnej Kórey. Pri tejto príležitosti boli na stretnutie prizvaní - zástupca Oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a zástupcovia mládežníckych organizácií - CVČ Štúrovo, Študentskej rady vysokých škôl SR, Národného mládežníckeho parlamentu, Duke of Edinburgh, Slovenského skautingu a Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Stretnutie vytvorilo priestor pre zaujímavú výmenu informácií a diskusiu o mládežníckej politike na Slovensku a v Kórejskej republike. Bratislava v septembri ožije jazykmi: LingvaFest‘2018

5. 9. 2018

Bratislava v septembri ožije jazykmi: LingvaFest‘2018

Prvý medzinárodný jazykový festival na Slovensku LingvaFest sa bude konať v dňoch 28. a 29.9.2018 v čase od 9:00 do 18:00 hod. na Ekonomickej univerzite v Petržalke a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je partnerom tohto jedinečného podujatia!

LingvaFest‘2018 je podujatie plné jazykov, ale aj zábavy, vystavovateľov, kvízov, prednášok, diskusií, rýchlokurzov a koncertov.


Zmena prevádzkových hodín na Kúpalisku EKOIUVENTA

3. 9. 2018

Zmena prevádzkových hodín na Kúpalisku EKOIUVENTA

Vážení návštevníci Kúpaliska EKOIUVENTA,

dovoľujeme si vám oznámiť, že s účinnosťou od 4.9.2018 bude kúpalisko v prípade priaznivého počasia otvorené v pondelok až piatok v čase od 11:00 do 18:00 hod.

Viac informácií… 


OZNAM plaváreň IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

3. 9. 2018

OZNAM plaváreň IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Vážení návštevníci plavárne IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže,

nakoľko si plaváreň vyžaduje väčšie technické opravy, plánované práce sa z tohto dovôdu predĺžia.

Viac informácií…


Máme dôkazy! Na Slovensku sa dejú aj dobré skutky

30. 8. 2018

Máme dôkazy! Na Slovensku sa dejú aj dobré skutky

Slovensko sa už čoskoro zmení na krajinu dobrých skutkov. Od 16. až do 22. septembra sa môže do TÝŽDŇA DOBROVOĽNÍCTVA 2018 zapojiť naozaj každý! 

Týždeň dobrovoľníctva je pre všetkých a pomôcť je možné naozaj akokoľvek. Výzva na spoluprácu: Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

9. 8. 2018

Výzva na spoluprácu: Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ponúka spoluprácu 2 odborníkom/odborníčkam na tvorbe vzdelávacieho programu Prevencia rodovo podmieneného násilia.


Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

6. 8. 2018

Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

Ste pracovník/čka s mládežou? 
Ste ochotný/á podeliť sa o to, akou vzdelávacou cestou ste museli prejsť k tomu, aby ste sa stali mládežníckym pracovníkom?

Partnerstvo medzi  Európskou komisiou a Radou Európy pre oblasť mládeže uskutočňuje prieskum mapujúci vzdelávacie a profesijné cesty pracovníkov s mládežou v Európe. Cieľom tohto prieskumu je pochopiť, aké majú vzdelanostné  zázemie a ako sa človek učí stať sa pracovníkom s mládežou (formálnymi a neformálnymi metódami).


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030