IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Neformálne o ľudských právach s IUVENTOU

16. 7. 2018

Neformálne o ľudských právach s IUVENTOU

Vzdelávanie k ľudským právam môže byť chápané rôzne. Niektorí odborníci a odborníčky zdôrazňujú právny aspekt ochrany ľudských práv, niektorí historickú a politicko-spoločenskú rovinu a v neposlednom rade hodnoty ľudských práv a postoje. Ak je cieľom vzdelávania k ľudským právam rozvoj kompetencií (nielen poznatkov, zručností, ale aj hodnôt a postojov), kľúčovými sú práve metódy zážitkového učenia a prepojenie všetkých uvedených aspektov.


Avízo o pripravovanej Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020

10. 7. 2018

Avízo o pripravovanej Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor mládeže, pripravuje v nastávajúcich dňoch Výzvu na prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky obsiahnuté v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti.


Študijná návšteva zástupcov zo Slovenska v Soule

2. 7. 2018

Študijná návšteva zástupcov zo Slovenska v Soule

V termíne  1. až 9. júla 2018 sa slovenská delegácia piatich mládežníkov zúčastňuje študijnej návštevy do Južnej Kórey - Soulu a regiónu Chungcheong. Návštevu organizuje IUVENTA – Slovenský Inštitút mládeže v rámci napĺňania Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom rodovej rovnosti a rodiny v Kórejskej republike.


Kúpalisko EKOIUVENTA opäť po roku otvára brány svojim návštevníkom!

29. 6. 2018

Kúpalisko EKOIUVENTA opäť po roku otvára brány svojim návštevníkom!

Pre všetkých nadšencov letnej sezóny kúpaliska EKOIUVENTA!

Dovoľujeme si našim cteným návštevníkom oznámiť, že v nedeľu 1. júla 2018 od 9:00 hod. otvorí svoje brány vaše obľúbené kúpalisko na Búdkovej 2 v Bratislave, ktoré je všetkým dobre známe aj pod názvom MIČURIN.  


Staň sa zástupcom mladých ľudí a rokuj v ich mene v OSN!

29. 6. 2018

Staň sa zástupcom mladých ľudí a rokuj v ich mene v OSN!

Asociácia krajských rád mládeže, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pozýva mladých ľudí stať sa MLÁDEŽNÍCKYM DELEGÁTOM SR v OSN!

Poslaním projektu, Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018, je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.
Konferencia 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018

21. 6. 2018

Konferencia 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová otvorila dnes v Bratislave dvojdňovú medzinárodnú odbornú konferenciu 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018. Cieľom konferencie je predstaviť zistenia zo Správy o mládeži 2018, ktorá popisuje, aká je situácia mladých ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach ich života. Podujatie organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a odbor mládeže MŠVVaŠ SR.


Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

6. 6. 2018

Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže realizuje v dňoch 4. až 9. júna 2018 v Šamoríne prvú fázu medzinárodného školenia školiteľov v rámci projektu "Youth for Human Rights" pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martina Giertla.

Výzva na spoluprácu: Vypracovanie štandardu kvality pre základné a stredné školy Škola bez nenávisti

31. 5. 2018

Výzva na spoluprácu: Vypracovanie štandardu kvality pre základné a stredné školy Škola bez nenávisti

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ponúka spoluprácu 3 odborníkom/odborníčkam v oblasti rozvoja priateľského a demokratického školského prostredia v rámci prípravy a pilotného overenia „benchmarku“ Škola bez nenávisti.


Víťazi národného kola RoboRAVE na celosvetovom finále RoboRAVE International 2018

31. 5. 2018

Víťazi národného kola RoboRAVE na celosvetovom finále RoboRAVE International 2018

Na celosvetovom finále robotickej súťaže RoboRAVE International 2018, ktoré sa konalo 10. – 12. mája 2018 v Albuquerque, v Novom Mexiku, USA sa zúčastnili dva slovenské tímy, z ktorých tím Fire Breathing Rubber Duckies (FBRD), zložený zo študentov Gymnázia VPT v Martine, angažujúcich sa pri ICM, n.o. Martin, sa umiestnil za tímami z Číny a Čiech na treťom – bronzovom mieste v kategórii „Fire Fighting“ (Hasenie ohňa), čo je najnáročnejšia kategória celej súťaže autonómnych robotov, v ktorej musia roboty zhotovené členmi tímov nájsť a zhasnúť 4 rôzne vysoké horiace sviečky, z ktorých 3 sú ukryté za stenami rôznych tvarov.


Mladí za ľudské práva! / Youth for Human Rights!

25. 5. 2018

Mladí za ľudské práva! / Youth for Human Rights!

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je partnerom v projekte konzorcia Národných agentúr Erasmus+ pre mládež a šport

„Youth for Human Rights“ s cieľom podporiť vzdelávanie k ľudským právam v oblasti práce s mládežou.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030