IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


VZDELÁVANIE ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD

21. 12. 2017

VZDELÁVANIE ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD

Cieľ vzdelávania je získať a prehĺbiť si poznatky o zakladaní, činnosti a možnostiach pôsobenia ŽŠR a jej miesta v aktivitách vedúcich k prevencii a podpore pozitívnych prejavov žiakov na škole.


NAJČASTEJŠIE PRÍČINY NEÚSPECHU PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ. VYVARUJTE SA IM

21. 12. 2017

NAJČASTEJŠIE PRÍČINY NEÚSPECHU PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ. VYVARUJTE SA IM

Hlavným cieľom Programov pre mládež na roky 2014–2020 je zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život. Od roku 2014 získali finančnú podporu v rámci šiestich programov podpory práce s mládežou desiatky mládežníckych organizácií. Organizácie reagovali na Výzvy MŠVVaŠ predložením svojich projektových žiadostí.EURÓPSKA KOMISIA SPÚŠŤA YOUTH WIKI - ONLINE ENCYKLOPÉDIU O MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE

13. 12. 2017

EURÓPSKA KOMISIA SPÚŠŤA YOUTH WIKI - ONLINE ENCYKLOPÉDIU O MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE

Youth Wiki je porovnateľnou encyklopédiou národných systémov, politík a aktivít zameraných na mládež.  Cieľom portálu je propagovať Európsku  spoluprácu v oblasti mládeže a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní. 


IUVENTA & ŽIGO MUSIC SCHOOL OTVÁRA NOVÉ HUDOBNÉ KURZY OD JANUÁRA 2018!

4. 12. 2017

IUVENTA & ŽIGO MUSIC SCHOOL OTVÁRA NOVÉ HUDOBNÉ KURZY OD JANUÁRA 2018!

Iuventa & Žigo music school otvára nové hudobné kurzy od Januára 2018!

 


POZVÁNKA NA KONFERENCIU: BEZ TEBA TO NEJDE

28. 11. 2017

POZVÁNKA NA KONFERENCIU: BEZ TEBA TO NEJDE

Rada mládeže Trenčianskeho kraja Považská Bystrica, Mesto Považská Bystrica, Študentský parlament mesta Považská Bystrica Vás pozývajú na konferenciu mladých ľudí s motiváciou k participácii: Bez teba to nejde.


TLAČOVÁ SPRÁVA: OCENENIE PRE ĽUDÍ SO SRDCOM NA DLANI 2017

27. 11. 2017

TLAČOVÁ SPRÁVA: OCENENIE PRE ĽUDÍ SO SRDCOM NA DLANI 2017

Bratislavské dobrovoľnícke centrum bude v decembri opäť oceňovať tých, ktorí to najmenej čakajú. Ocenenie Srdce na dlani je jednou z možností ako upozorniť na výnimočnosť a nepostrádateľnosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - ľudí, ktorí venujú svoj čas, schopnosti a vedomosti v prospech iných bez nároku na odmenu.

 


TLAČOVÁ SPRÁVA: AKTIVIZÁCIA MLÁDEŽE – OD AMBÍCIE K ÚSPECHU

27. 11. 2017

TLAČOVÁ SPRÁVA: AKTIVIZÁCIA MLÁDEŽE – OD AMBÍCIE K ÚSPECHU

Od septembra 2015 sa datuje realizácia medzinárodného projektu Aktivizácia mládeže – Dlhodobá ambícia, ktorého zámerom je pripraviť skupinu aktívnych mladých ľudí so zrakovým postihnutím na to, aby v budúcnosti sami vytvárali možnosti a príležitosti na aktívne trávenie voľného času pre rovnako znevýhodnených mládežníkov. Táto cieľová skupina má totiž v podmienkach Slovenska značne obmedzený výber aktivít – ponuka tých špecializovaných je veľmi obmedzená, možnosť využívať existujúce mainstreamové programy prakticky nulová.RIADITELIA ŠPÚ A IUVENTY SA DOHODLI NA SPOLUPRÁCI V OBLASTI VZDELÁVANIA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

26. 11. 2017

RIADITELIA ŠPÚ A IUVENTY SA DOHODLI NA SPOLUPRÁCI V OBLASTI VZDELÁVANIA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

Akadémia k ľudským právam, neformálne aktivity na podporu výchovy a vzdelávania k ľudským právam a príprava Konferencie na podporu vzdelávania k európskemu občianstvu – to boli tri hlavné témy stretnutia riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka a generálnej riaditeľky Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže Aleny Minns.


EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA: VŠETKO, ČO O NEJ POTREBUJETE VEDIEŤ

20. 11. 2017

EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA: VŠETKO, ČO O NEJ POTREBUJETE VEDIEŤ

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) mladým ľuďom umožňuje spoznávať nové kultúry a pomáhať tam, kde je to potrebné. Najväčší dôraz pri EDS je však vždy kladený práve na vzdelávací aspekt. Z dobrovoľníckej služby sa totiž mladí ľudia vracajú s novými vedomosťami a zručnosťami, ktoré im vo veľkej miere pomáhajú presadiť sa v budúcom profesijnom živote.

 


VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV NA OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2017 V ŽILINSKOM KRAJI.

13. 11. 2017

VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV NA OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2017 V ŽILINSKOM KRAJI.

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. 


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030