IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


OSN v Ženeve privítala našu stredoškolskú elitu v oblasti ľudských práv

14. 5. 2018

OSN v Ženeve privítala našu stredoškolskú elitu v oblasti ľudských práv

Olympiáda ľudských práv už dvadsať rokov podporuje mladých ľudí so záujmom o ľudskoprávnu problematiku a upozorňuje tak na význam ľudskoprávneho vzdelávania a zvyšovanie jeho kvality na slovenských školách. Vďaka osobnému nasadeniu celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv ponúka táto súťaž obohacujúce sprievodné podujatia a príležitosť stretnúť sa s významnými osobnosťami v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv na Slovensku.


Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

25. 4. 2018

Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

V dňoch 20.-21.4.2018 sa v Senci uskutočnila tretia, posledná fáza pilotného vzdelávania v rámci medzinárodného projektu Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv. Vyvrcholením bola Slovensko - česká konferencia, ktorou sa uzatvorilo bezplatné trojfázové školenie lokálnych tímov v oblasti práce s mládežou. 


Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

24. 4. 2018

Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

Mladá generácia má potenciál prispievať k ozdravovaniu a rozvoju spoločnosti nastavovaním zrkadla, spochybňovaním mocenských štruktúr či úprimnosti deklarovaných hodnôt. Ak mladí ľudia veria určitým hodnotám, vedia do ich presadzovania vložiť energiu, čas a odvahu. Tieto hodnoty však môžu byť rôzne. V prípade, ak hodnoty nie sú v súlade s hodnotami ľudských práv a demokracie, môže byť ich presadzovanie nebezpečné nielen pre samotných aktérov, ale aj pre ich okolie a spoločnosť ako takú. 


TLAČOVÁ SPRÁVA - Medzinárodné školenie: Úloha práce s mládežou v boji proti násilnej radikalizácii a význam rozvoja demokratických kompetencií

13. 4. 2018

TLAČOVÁ SPRÁVA - Medzinárodné školenie: Úloha práce s mládežou v boji proti násilnej radikalizácii a význam rozvoja demokratických kompetencií

 V termíne 9.4.2018–12.4.2018 spoluorganizovali tri inštitúcie IUVENTA – NA Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, SR  


VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM

22. 3. 2018

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže je jedným z partnerov medzinárodného projektu „Youth for Human Rights“, ktorého cieľom je podpora a zvýšenie kvality vzdelávania k ľudským právam v oblasti práce s mládežou. Jedným z výstupov projektu je aj vzdelávanie pre školiteľov pracovníkov s mládežou zamerané na rôzne aspekty ľudskoprávneho prístupu v práci s mládežou a metód neformálneho vzdelávania k ľudským právam.PRÍČINY RADIKALIZÁCIE MLÁDEŽE VO VEKU 14 – 17 ROKOV

16. 2. 2018

PRÍČINY RADIKALIZÁCIE MLÁDEŽE VO VEKU 14 – 17 ROKOV

Prezentácia výstupov 1. fázy kvalitatívneho výskumu „Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 – 17 rokov“ zástupcom organizácií verejnej správy sa uskutočnila 15. februára 2018 v priestoroch organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.TLAČOVÁ SPRÁVA: Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

31. 1. 2018

TLAČOVÁ SPRÁVA: Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Zo všetkých končín Slovenska – z veľkých miest aj z malých dedín – prišli lokálne tímy v dňoch 25.-27. januára 2018 do Belej pri Žiline na pilotné vzdelávanie v rámci medzinárodného projektu Europe goes local. Lokálne tímy troch až piatich aktérov v práci s mládežou boli zložené zo zástupcov samosprávy, mladých ľudí do 30 rokov, pracovníkov centier voľného času, občianskych združení, či neformálnych skupín v oblasti práce s mládežou. 


1. predkladací termín programu Erasmus+ pre rok 2018

16. 1. 2018

1. predkladací termín programu Erasmus+ pre rok 2018

 Milí aplikanti, v rámci Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu si Vás dovoľujeme upozorniť, že online formuláre žiadosti sú už dostupné.


Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti hodnôt a mobility

15. 1. 2018

Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti hodnôt a mobility

Dávame Vám do pozornosti dotazník na tému Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti hodnôt a mobility, kde sa môžete vyjadriť k aktuálnej situácii v rámci fondov v EÚ.


IUVENTA VÁM PRAJE VESELÉ VIANOCE

22. 12. 2017

IUVENTA VÁM PRAJE VESELÉ VIANOCE

V mene organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vám prajeme šťastné a veselé Vianoce. Želáme si, aby ste ich prežili s láskou, pokorou a v kruhu svojich najbližších. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na spoločné stretnutia v novom roku.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030