IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


HUMAN RIGHTS EDUCATION V CENTRE ZÁUJMU IUVENTY

25. 5. 2017

HUMAN RIGHTS EDUCATION V CENTRE ZÁUJMU IUVENTY

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ako partner projektu „Youth for Human Rights“ realizuje mapovanie úrovne Human Rights Education v neformálnom vzdelávaní. Cieľom mapovania je identifikovanie konceptov, prístupov, aktérov, vzdelávacích zdrojov alebo mechanizmov v tejto téme.  Ak ste školitelia, pracovníci s mládežou, alebo dobrovoľníci a poznáte napr. školiaci modul ako vzdelávať mladých ľudí o ľudských právach, neváhajte sa zapojiť do tohto mapovania. Dotazník a bližšie informácie nájdete na webstránke IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


Analýza rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni v podmienkach Slovenska

24. 5. 2017

Analýza rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni v podmienkach Slovenska

 Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti dotazník, ktorého cieľom bolo zmapovať rámce, v ktorých sa rozvíja práca s mládežou na miestnej úrovni v Európe ako aj v podmienkach jednotlivých krajín.


POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

19. 5. 2017

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

Pozývame Vás na informačný seminár k aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY 3/2017  MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY, ktorý je súčasťou národnej grantovej schémy MŠVVaŠ SR na podporu práce s mládežou PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020.


Neformálne vzdelávanie v oblasti: Projektový manažment v práci s mládežou - modul I.

10. 5. 2017

Neformálne vzdelávanie  v oblasti: Projektový manažment v práci s mládežou - modul  I.

Pozývame Vás na neformálne vzdelávanie v oblasti Projektový manažment v práci s mládežou - modul  I., ktoré sa uskutoční 26. – 28. mája 2017 v Centre účelových zariadení, stredisko SMREKOVEC Donovaly.

Z dôvodu naplnenia kapacity školenia a po vytvorení zoznamu náhradníkov si Vás dovoľujeme informovať, že prihlasovanie bolo pozastavené. Nové školenia budú otvorené v septembri 2017. (18. 5. 2017)


POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

24. 4. 2017

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

Pozývame Vás na informačný seminár k aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY,  ktorý je súčasťou národnej grantovej schémy MŠVVaŠ SR na podporu práce s mládežou PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020.


PROJEKTY 21. STOROČIA

24. 4. 2017

PROJEKTY 21. STOROČIA

Pozývame Vás na odborný seminár venovaný IT nástrojom pre riadenie projektov určený pre všetkých profesionálov, špecialistov a fanúšikov projektového riadenia, Projekty 21. storočia, ktorý sa uskutoční 24.5. 2017 v Bratislave.


NAJLEPŠÍ NEMČINÁRI SÚ ZNÁMI

23. 3. 2017

NAJLEPŠÍ NEMČINÁRI SÚ ZNÁMI

V poradí 27. ročník celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku priviedol do Bratislavy 57 žiakov a študentov z celého Slovenska. V pondelok, 20. marca 2017, si porovnali svoje vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka v priestoroch Gymnázia sv. Uršule na Nedbalovej ulici v Bratislave.MLADÍ ĽUDIA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA

22. 3. 2017

MLADÍ ĽUDIA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport, sa spolu s partnerskými národnými agentúrami z Estónska, Lotyšska, Chorvátska, Nemecka, Rakúska, Francúzska a Belgicka (Flámsko), zapojila do projektu s názvom „Networking of Erasmus+ NA's to mainstream Human Rights Education in the field of Youth“.

IUVENTA BUDE PATRIŤ MALÝM PLAVCOM

17. 3. 2017

IUVENTA BUDE PATRIŤ MALÝM PLAVCOM Plavecký bazén, ktorý je súčasťou komplexu budov organizácie IUVENTA – Slovenského inštitútu mládeže, na Karloveskej ulici, budú využívať na plavecké kurzy žiaci základných škôl Mestskej časti Bratislava - Dúbravka.

CHÉMIA NA SLOVENSKU MÁ BUDÚCNOSŤ

16. 3. 2017

CHÉMIA NA SLOVENSKU MÁ BUDÚCNOSŤ Najlepší stredoškolskí chemici si po roku opäť zmerali sily na celoštátnom kole Chemickej olympiády. Zlaté medaily putujú tento rok do Martina a Banskej Štiavnice.
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030