IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


VÝZVA NA ÚČASŤ V TÍME EURÓPSKYCH VÝSKUMNÍKOV PRE OBLASŤ MLÁDEŽE

17. 2. 2017

VÝZVA NA ÚČASŤ V TÍME EURÓPSKYCH VÝSKUMNÍKOV PRE OBLASŤ MLÁDEŽE

 Zapojte sa do tímu Európskych výskumníkov pre oblasť mládeže


ZAPOJTE SA DO VEREJNEJ KONZULTÁCIE K EURÓPSKEMU ZBORU SOLIDARITY

8. 2. 2017

ZAPOJTE SA DO VEREJNEJ KONZULTÁCIE K EURÓPSKEMU ZBORU SOLIDARITY Využite možnosť podeliť sa o Vaše názory a návrhy a podieľať sa na budovaní a formovaní Európskeho zboru solidarity.

POZVÁNKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII

6. 2. 2017

POZVÁNKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII

Cieľom konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. a 8. apríla 2017, je predstaviť rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi; využitie vzdelávacích  programov o  mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a ich uvedenie do praxe; participácia  a podpora projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese mediátorov.


TICTAC - MULTILATERAL TRAINING COURSE TO SUPPORT QUALITY IN YOUTH WORKER MOBILITY ACTIVITIES UNDER ERASMUS+ YOUTH IN ACTIONTHE POWER OF NON FORMAL EDUCATION

23. 1. 2017

TICTAC - MULTILATERAL TRAINING COURSE TO SUPPORT QUALITY IN YOUTH WORKER MOBILITY ACTIVITIES UNDER ERASMUS+ YOUTH IN ACTIONTHE POWER OF NON FORMAL EDUCATION Školenie TICTAC je určené pre profesionálnych ale aj dobrovoľných pracovníkov s mládežou, ktorí majú záujem využiť medzinárodnú spoluprácu s cieľom zlepšovať ich rozvojové stratégie a kvalitu programov Erasmus+: Mládež v akcii.

VZDELÁVACIE PRÍLEŽITOSTI V RÁMCI KAMPANE BEZ NENÁVISTI

23. 1. 2017

VZDELÁVACIE PRÍLEŽITOSTI V RÁMCI KAMPANE BEZ NENÁVISTI

Kampaň Rady Európy "Bez nenávisti na internete" spúšťa aktivity v roku 2017 dvomi školeniami, ktoré sú zamerané na tvorbu alternatívnych prístupov k nenávistným prejavom, produkovanie atraktívneho online obsahu a vedenie vzdelávacích aktivít s využitím druhého, doplneného vydania manuálu Bookmarks.


KEĎ ĽUDSKOSŤ A ČLOVEČINA VONIA

12. 12. 2016

KEĎ ĽUDSKOSŤ A ČLOVEČINA VONIA V Žilinskom kraji sa po prvý raz udeľovali ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Kategórie aktívny mládežník aj občan, top starosta, obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a top čin ľudskosti má svojich víťazov.

ENDING NUCLEAR TESTS: PREČO BY SOM SA MAL ZAUJÍMAŤ?

2. 12. 2016

ENDING NUCLEAR TESTS: PREČO BY SOM SA MAL ZAUJÍMAŤ? Informačná služba OSN Viedeň vás pozýva na Konverzácie s mladými ľuďmi na tému „Ending Nuclear Tests: prečo by som sa mal zaujímať?“

INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNYM VÝZVAM V GRANTOVÝCH PROGRAMOCH HLAS MLADÝCH A SLUŽBY MLADÝM NA ROK 2017

22. 11. 2016

INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNYM VÝZVAM V GRANTOVÝCH PROGRAMOCH HLAS MLADÝCH A SLUŽBY MLADÝM NA ROK 2017
V stredu 16.11.2016 boli zverejnené 2 nové výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu na rok 2017 z grantovej schémy MŠVVaŠ SR „PROGRAMY PRE MLÁDEŽ v rokoch 2014-2020“, konkrétne k programom HLAS MLADÝCH a SLUŽBY MLADÝM.

V DOBRÝCH RUKÁCH – VZDELÁVAME NEFORMÁLNE (PREŠOV)

22. 11. 2016

V DOBRÝCH RUKÁCH – VZDELÁVAME NEFORMÁLNE (PREŠOV)

Pozývame vás na neformálne stretnutie pracovníkov s mládežou v Reštaurácií Soraya – budova Vzorodevu v Prešove, na Levočskej ulici 2, 1. decembra 2016 od 10.00 do 15.30, ktoré organizuje Združenie Informačných a poradenských centier mladých spolu s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania.


V DOBRÝCH RUKÁCH – VZDELÁVAME NEFORMÁLNE (TRENČÍN)

14. 11. 2016

V DOBRÝCH RUKÁCH – VZDELÁVAME NEFORMÁLNE (TRENČÍN)
Pozývame vás na neformálne stretnutie pracovníkov s mládežou v Kultúrnom centre Aktivity v Trenčíne, na Kyjevskej ulici 3183, 2. decembra 2016 od 10.00 do 15.00, ktoré organizuje Združenie Informačných a poradenských centier mladých spolu s Krajským centrom voľného času v Trenčíne.

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030