IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Máme dôkazy! Na Slovensku sa dejú aj dobré skutky

30. 8. 2018

Máme dôkazy! Na Slovensku sa dejú aj dobré skutky

Slovensko sa už čoskoro zmení na krajinu dobrých skutkov. Od 16. až do 22. septembra sa môže do TÝŽDŇA DOBROVOĽNÍCTVA 2018 zapojiť naozaj každý! 

Týždeň dobrovoľníctva je pre všetkých a pomôcť je možné naozaj akokoľvek. Výzva na spoluprácu: Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

9. 8. 2018

Výzva na spoluprácu: Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ponúka spoluprácu 2 odborníkom/odborníčkam na tvorbe vzdelávacieho programu Prevencia rodovo podmieneného násilia.


Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

6. 8. 2018

Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

Ste pracovník/čka s mládežou? 
Ste ochotný/á podeliť sa o to, akou vzdelávacou cestou ste museli prejsť k tomu, aby ste sa stali mládežníckym pracovníkom?

Partnerstvo medzi  Európskou komisiou a Radou Európy pre oblasť mládeže uskutočňuje prieskum mapujúci vzdelávacie a profesijné cesty pracovníkov s mládežou v Európe. Cieľom tohto prieskumu je pochopiť, aké majú vzdelanostné  zázemie a ako sa človek učí stať sa pracovníkom s mládežou (formálnymi a neformálnymi metódami).


Neformálne o ľudských právach s IUVENTOU

16. 7. 2018

Neformálne o ľudských právach s IUVENTOU

Vzdelávanie k ľudským právam môže byť chápané rôzne. Niektorí odborníci a odborníčky zdôrazňujú právny aspekt ochrany ľudských práv, niektorí historickú a politicko-spoločenskú rovinu a v neposlednom rade hodnoty ľudských práv a postoje. Ak je cieľom vzdelávania k ľudským právam rozvoj kompetencií (nielen poznatkov, zručností, ale aj hodnôt a postojov), kľúčovými sú práve metódy zážitkového učenia a prepojenie všetkých uvedených aspektov.


Avízo o pripravovanej Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020

10. 7. 2018

Avízo o pripravovanej Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor mládeže, pripravuje v nastávajúcich dňoch Výzvu na prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky obsiahnuté v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti.


Študijná návšteva zástupcov zo Slovenska v Soule

2. 7. 2018

Študijná návšteva zástupcov zo Slovenska v Soule

V termíne  1. až 9. júla 2018 sa slovenská delegácia piatich mládežníkov zúčastňuje študijnej návštevy do Južnej Kórey - Soulu a regiónu Chungcheong. Návštevu organizuje IUVENTA – Slovenský Inštitút mládeže v rámci napĺňania Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom rodovej rovnosti a rodiny v Kórejskej republike.


Kúpalisko EKOIUVENTA opäť po roku otvára brány svojim návštevníkom!

29. 6. 2018

Kúpalisko EKOIUVENTA opäť po roku otvára brány svojim návštevníkom!

Pre všetkých nadšencov letnej sezóny kúpaliska EKOIUVENTA!

Dovoľujeme si našim cteným návštevníkom oznámiť, že v nedeľu 1. júla 2018 od 9:00 hod. otvorí svoje brány vaše obľúbené kúpalisko na Búdkovej 2 v Bratislave, ktoré je všetkým dobre známe aj pod názvom MIČURIN.  


Staň sa zástupcom mladých ľudí a rokuj v ich mene v OSN!

29. 6. 2018

Staň sa zástupcom mladých ľudí a rokuj v ich mene v OSN!

Asociácia krajských rád mládeže, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pozýva mladých ľudí stať sa MLÁDEŽNÍCKYM DELEGÁTOM SR v OSN!

Poslaním projektu, Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018, je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.
Konferencia 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018

21. 6. 2018

Konferencia 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová otvorila dnes v Bratislave dvojdňovú medzinárodnú odbornú konferenciu 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018. Cieľom konferencie je predstaviť zistenia zo Správy o mládeži 2018, ktorá popisuje, aká je situácia mladých ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach ich života. Podujatie organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a odbor mládeže MŠVVaŠ SR.


Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

6. 6. 2018

Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže realizuje v dňoch 4. až 9. júna 2018 v Šamoríne prvú fázu medzinárodného školenia školiteľov v rámci projektu "Youth for Human Rights" pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martina Giertla.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030