IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


MEDZIREZORTNÁ PRACOVNÁ SKUPINA PRE ŠTÁTNU POLITIKU V OBLASTI MLÁDEŽE

26. 10. 2016

MEDZIREZORTNÁ PRACOVNÁ SKUPINA PRE ŠTÁTNU POLITIKU V OBLASTI MLÁDEŽE

10. novembra 2016 sa uskutoční pracovné stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže v priestoroch Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže.


SEMINÁR O STRATÉGII SERVICE LEARNING

25. 10. 2016

SEMINÁR  O STRATÉGII SERVICE LEARNING

Dovoľte, aby sme vám dali do pozornosti seminár o stratégii service learning, ktorý realizuje Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


MLADÍ Z NITRY BUDÚ HOVORIŤ O SVOJICH POTREBÁCH

21. 10. 2016

MLADÍ Z NITRY BUDÚ HOVORIŤ O SVOJICH POTREBÁCH

Si mladý, žiješ alebo študuješ v Nitre a máš chuť a predstavy ako robiť veci inak. Príď a stretni tých pravých ľudí, ktorí Ti budú ochotní pomôcť zrealizovať Tvoj nápad.


INFORMAČNÉ DNI

11. 10. 2016

INFORMAČNÉ DNI

Pozývame Vás na spoločné INFORMAČNÉ DNI organizácií IUVENTA a SAAIC.


POZÝVAME VÁS DO ROŽŇAVY

4. 10. 2016

POZÝVAME VÁS DO ROŽŇAVY

Milí študenti, pracovníci s mládežou, odborníci, politici…

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR vás 11. -12. októbra 2016 pozýva na stretnutie na Radnici v Rožňave, kde budeme spolu hovoriť o tom, čo mladých ľudí trápi, čo im chýba a čo potrebujú na to, aby mohli svoj talent a nadanie efektívne využiť a aby bolo mesto Rožňava vždy miestom, kde sa radi vrátia.


REGISTRÁCIA NA ŠTARTÉR JE OPÄŤ OTVORENÁ

4. 10. 2016

REGISTRÁCIA NA ŠTARTÉR JE OPÄŤ OTVORENÁ
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR Vám prináša ďalšie zo svojich akreditovaných školení na tému štruktúrovaného dialógu. Účastníci získajú základné zručnosti argumentácie, komunikácie a budete schopní pripravovať a samostatne viesť aktivity súvisiace s politickou participáciou mladých.

NÁRODNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE PO PRVÝ KRÁT V ŽILINE

23. 9. 2016

NÁRODNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE PO PRVÝ KRÁT V ŽILINE
4. októbra 2016 privíta mesto Žilina 200 delegátov - mladých ľudí zo Slovenska na Národnej konferencii mládeže s názvom Som talent. Konferencia je súčasťou aktivít Slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

MLADÍ ĽUDIA VNÍMAJÚ SPOLOČNOSŤ KRITICKY A ZVAŽUJÚ EMIGRÁCIU

14. 9. 2016

MLADÍ ĽUDIA VNÍMAJÚ SPOLOČNOSŤ KRITICKY A ZVAŽUJÚ EMIGRÁCIU
Konzultácie s mladými ľuďmi v rámci „Štruktúrovaného dialógu“, ktoré zabezpečovala Rada mládeže Slovenska (RmS), priniesli viaceré zaujímavé zistenia. Ide o jeden z najreprezentatívnejších prieskumov medzi mladými ľuďmi. RmS získala odpovede od 12 tisíc respondentov. Prebiehal vo všetkých krajoch, online a aj formou priamych konzultácií.

VÝZVA K POSLEDNÉMU PREDKLADACIEMU TERMÍNU ERASMUS+

14. 9. 2016

VÝZVA K POSLEDNÉMU PREDKLADACIEMU TERMÍNU ERASMUS+
Dňa 4. októbra (12:00 Stredoeurópskeho času) uplynie čas na podávanie žiadostí k poslednému predkladaciemu termínu v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže. Neváhajte a zapojte sa podávaním projektových žiadostí.

NÁRODNÁ KONFERENCIA MLÁDEŽE „ SOM TALENT “

2. 9. 2016

NÁRODNÁ KONFERENCIA MLÁDEŽE „ SOM TALENT “
Každý mladý človek má potenciál a nadanie, ktoré po objavení môže rozvíjať pre svoj osobnostný rozvoj aj pre obohatenie živote v spoločnosti. Rada mládeže Žilinského kraja pozýva mladých ľudí na Národnú konferenciu mládeže, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2016 v Žiline. 

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030