IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Stretnutie Splnomocnenca pre rýchlostné cesty a vedenia organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže so Stálou delegátkou SR pri UNESCO

9. 8. 2017

Stretnutie Splnomocnenca pre rýchlostné cesty a vedenia organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže so Stálou delegátkou SR pri UNESCO

Ďalšie z úzkych expertných stretnutí zainteresovaných strán k valorizácii značky svetového dedičstva UNESCO v podmienkach SR prebehlo na pôde MZVaEZ SR dňa 8. augusta 2017.


Neformálne vzdelávanie v oblasti: Projektový manažment v práci s mládežou - modul II.

5. 6. 2017

Neformálne vzdelávanie v oblasti: Projektový manažment v práci s mládežou - modul II.

Pozývame Vás na druhú časť neformálneho vzdelávania v oblasti Projektový manažment v práci s mládežou - modul  II.
Vzdelávanie sa uskutoční v dňoch 23. – 25. 6. 2017 v Centre účelových zariadení, stredisko Krupina Tepličky.
 


HUMAN RIGHTS EDUCATION V CENTRE ZÁUJMU IUVENTY

25. 5. 2017

HUMAN RIGHTS EDUCATION V CENTRE ZÁUJMU IUVENTY

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ako partner projektu „Youth for Human Rights“ realizuje mapovanie úrovne Human Rights Education v neformálnom vzdelávaní. Cieľom mapovania je identifikovanie konceptov, prístupov, aktérov, vzdelávacích zdrojov alebo mechanizmov v tejto téme.  Ak ste školitelia, pracovníci s mládežou, alebo dobrovoľníci a poznáte napr. školiaci modul ako vzdelávať mladých ľudí o ľudských právach, neváhajte sa zapojiť do tohto mapovania. Dotazník a bližšie informácie nájdete na webstránke IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


Analýza rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni v podmienkach Slovenska

24. 5. 2017

Analýza rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni v podmienkach Slovenska

 Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti dotazník, ktorého cieľom bolo zmapovať rámce, v ktorých sa rozvíja práca s mládežou na miestnej úrovni v Európe ako aj v podmienkach jednotlivých krajín.


POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

19. 5. 2017

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

Pozývame Vás na informačný seminár k aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY 3/2017  MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY, ktorý je súčasťou národnej grantovej schémy MŠVVaŠ SR na podporu práce s mládežou PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020.


Neformálne vzdelávanie v oblasti: Projektový manažment v práci s mládežou - modul I.

10. 5. 2017

Neformálne vzdelávanie  v oblasti: Projektový manažment v práci s mládežou - modul  I.

Pozývame Vás na neformálne vzdelávanie v oblasti Projektový manažment v práci s mládežou - modul  I., ktoré sa uskutoční 26. – 28. mája 2017 v Centre účelových zariadení, stredisko SMREKOVEC Donovaly.

Z dôvodu naplnenia kapacity školenia a po vytvorení zoznamu náhradníkov si Vás dovoľujeme informovať, že prihlasovanie bolo pozastavené. Nové školenia budú otvorené v septembri 2017. (18. 5. 2017)


POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

24. 4. 2017

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

Pozývame Vás na informačný seminár k aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY,  ktorý je súčasťou národnej grantovej schémy MŠVVaŠ SR na podporu práce s mládežou PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020.


PROJEKTY 21. STOROČIA

24. 4. 2017

PROJEKTY 21. STOROČIA

Pozývame Vás na odborný seminár venovaný IT nástrojom pre riadenie projektov určený pre všetkých profesionálov, špecialistov a fanúšikov projektového riadenia, Projekty 21. storočia, ktorý sa uskutoční 24.5. 2017 v Bratislave.


NAJLEPŠÍ NEMČINÁRI SÚ ZNÁMI

23. 3. 2017

NAJLEPŠÍ NEMČINÁRI SÚ ZNÁMI

V poradí 27. ročník celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku priviedol do Bratislavy 57 žiakov a študentov z celého Slovenska. V pondelok, 20. marca 2017, si porovnali svoje vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka v priestoroch Gymnázia sv. Uršule na Nedbalovej ulici v Bratislave.MLADÍ ĽUDIA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA

22. 3. 2017

MLADÍ ĽUDIA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport, sa spolu s partnerskými národnými agentúrami z Estónska, Lotyšska, Chorvátska, Nemecka, Rakúska, Francúzska a Belgicka (Flámsko), zapojila do projektu s názvom „Networking of Erasmus+ NA's to mainstream Human Rights Education in the field of Youth“.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030