IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


VZDELÁVANIE PRE PEDAGÓGOV PRACUJÚCICH SO ZNEVÝHODNENOU MLÁDEŽOU

19. 4. 2016

VZDELÁVANIE PRE PEDAGÓGOV PRACUJÚCICH SO ZNEVÝHODNENOU MLÁDEŽOU

IUVENTA - Slovensky inštitút mládeže pripravuje v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC vzdelávanie určené pre pedagógov, pracovníkov s mládežou a pracovníkov organizácií a inštitúcií pracujúcich so zdravotne znevýhodnenou mládežou. Obsahom školenia budú poznatky z oblasti kariérneho poradenstva, ako zvládnuť pracovný pohovor, identifikáciu vhodného pracovného miesta, komunikáciu s potenciálnym zamestnávateľom ako aj predstavenie možností hľadania pracovného miesta s ohľadom na mládež so zdravotným znevýhodnením.


VÍŤAZ FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY SA CHYSTÁ NA CAMBRIDGE

18. 4. 2016

VÍŤAZ FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY SA CHYSTÁ NA CAMBRIDGE

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády prinieslo milé prekvapenie. Všetkých 22 súťažiacich dosiahlo dosť bodov na to, aby sa stali úspešnými riešiteľ mi, čo sa v histórii olympiády stalo po prvý raz.

 
 


NA OLYMPIÁDE ZO SLOVENČINY BOLA NAJÚSPEŠNEJŠIA VRANOVČANKA

15. 4. 2016

NA OLYMPIÁDE ZO SLOVENČINY BOLA NAJÚSPEŠNEJŠIA VRANOVČANKA
Na celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa v tomto školskom roku stretlo 23 žiačok a žiakov v troch kategóriách. Spomedzi všetkých súťažiacich sa hranicu 50 bodov podarilo dosiahnuť len jednej z nich.

OLYMPIÁDU V RUŠTINE OVLÁDLI DIEVČATÁ

14. 4. 2016

OLYMPIÁDU V RUŠTINE OVLÁDLI DIEVČATÁ

Na celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku sa v dňoch 12. a 13. apríla 2016 stretlo 44 žiačok a žiakov z celého Slovenska.Do finálovej zostavy sa prebojovalo 28 dievčat a 16 chlapcov.


TALENTOVANÍ MLADÍ FYZICI PÔJDU NA MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ DO RUSKA

14. 4. 2016

TALENTOVANÍ MLADÍ FYZICI PÔJDU NA MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ DO RUSKA

V poradí 24. ročník Turnaja mladých fyzikov sa uskutočnil 10. – 13. apríla v Bratislave. Víťazné priečky obsadili družstvá z Bratislavy a Košíc. Na celoštátnom kole súťažilo dohromady šesť päťčlenných družstiev, ktoré museli okrem riešenia fyzikálnych zadaní svoje výsledky obhajovať aj pred porotou.


NA OLYMPIÁDE ĽUDSKÝCH PRÁV DOMINOVALI GYMNAZISTI

12. 4. 2016

NA OLYMPIÁDE ĽUDSKÝCH PRÁV DOMINOVALI GYMNAZISTI Nosnou témou 18. ročníka Olympiády ľudských práv bola Ľudská dôstojnosť. Súťaž sa uskutočnila 6. – 8. apríla 2016 v Modre a vedomosti si prišlo zmerať 62 súťažiacich, ktorí postúpili z krajských kôl. Dominovali medzi nimi gymnazisti, ktorí obsadili prvé tri priečky.

OLYMPIÁDU V INFORMATIKE VYHRAL ŽILINČAN

12. 4. 2016

OLYMPIÁDU V INFORMATIKE VYHRAL ŽILINČAN
Celoštátne kolo Olympiády v informatike sa konalo 6. – 9. apríla 2016 v Banskej Bystrici. Do finálovej zostavy sa prebojovalo 30 najlepších mladých informatikov z celého Slovenska v pomere 25 chlapcov a 5 dievčat. Najpočetnejšie zastúpenie mali žiaci z Gymnázia J. Hronca v Bratislave. Zlatú medailu si však odniesol študent zo Žiliny.

UČITELIA A KARIÉRNI PORADCOVIA SPOZNALI SIMULÁTOR PRACOVNÝCH POHOVOROV

7. 4. 2016

UČITELIA A KARIÉRNI PORADCOVIA SPOZNALI SIMULÁTOR PRACOVNÝCH POHOVOROV

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC zorganizovali v dňoch 4. až 5. apríla 2016 vzdelávanie pod názvom Simulátor pracovných pohovorov pre žiakov posledných ročníkov stredných škôl. Vzdelávanie bolo primárne určené pre učiteľov a kariérnych poradcov na stredných školách, ale aj pre pracovníkov s mládežou v Banskobystrickom kraji. Jeho cieľom bolo prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti mládeže v kraji, ktorý je v súčasnosti jedným z tých s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku.  


NA OLYMPIÁDE V MATEMATIKE DOMINOVALI CHLAPCI, ZO STRIEBRA SA ALE TEŠILO DIEVČA

7. 4. 2016

NA OLYMPIÁDE V MATEMATIKE DOMINOVALI CHLAPCI, ZO STRIEBRA SA ALE TEŠILO DIEVČA

V dňoch 3. – 6. apríla 2016 sa na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo Matematickej olympiády. Sily si zmeralo 39 súťažiacich, medzi nimi sa objavilo len šesť dievčat. Jedna z nich však domov odišla s medailou.


EXPERTÍZA UNESCO V GLOBÁLNOM VZDELÁVANÍ PRÍDE NA SLOVENSKO

30. 3. 2016

EXPERTÍZA UNESCO V GLOBÁLNOM VZDELÁVANÍ PRÍDE NA SLOVENSKO
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská komisia pre UNESCO a Rada mládeže Žilinského kraja realizujú v rámci kampane Rady Európy "Bez nenávisti na internete" projekt výmeny poznatkov, skúseností, know-how a osvedčených postupov v téme vzdelávania k dodržiavaniu ľudských práv a tolerancii.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030