IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


VÝZVA NA ZABEZPEČENIE OFICIÁLNEHO DOZORU POČAS CELOŠTÁTNYCH KÔL PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD

8. 2. 2016

VÝZVA NA ZABEZPEČENIE OFICIÁLNEHO DOZORU POČAS CELOŠTÁTNYCH KÔL PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ponúka zodpovedným a časovo flexibilným záujemcom možnosť vykonávať dozor počas  celoštátnych kôl predmetových olympiád. Náplňou práce je vykonávanie dozoru nad súťažiacimi (žiakmi ZŠ a SŠ) počas oficiálneho trvania súťaže, zodpovednosť za bezpečnosť a plynulý priebeh podujatia v súlade s vopred naplánovaným programom. Životopisy zasielajte najneskôr do 29. februára 2016. Viac informácií TU.

ERASMUS+ ŠPORT INFO DEŇ V BRUSELI

8. 2. 2016

ERASMUS+ ŠPORT INFO DEŇ V BRUSELI

Európska komisia a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) organizujú: Erasmus+ ŠPORT INFO DEŇ, ktorý sa koná 3. marca 2016 v Bruseli (v budove Charlemagne, Rue de la Loi 170, B-1000 Brusel).


KONCEPCIA ROZVOJA PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2016 – 2020 JE SCHVÁLENÁ

27. 1. 2016

KONCEPCIA ROZVOJA PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2016 – 2020 JE SCHVÁLENÁ Po viac ako polročných prípravách bola 13. januára 2016 vládou schválená Koncepcia práce s mládežou na roky 2016 – 2020.

DEVIATY ROČNÍK EURÓPSKEJ CENY KAROLA VEĽKÉHO PRE MLADÝCH ZA ROK 2016

22. 1. 2016

DEVIATY ROČNÍK EURÓPSKEJ CENY KAROLA VEĽKÉHO PRE MLADÝCH ZA ROK 2016

Súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje už po deviaty rok Európsky parlament spoločne s Medzinárodnou nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene. Svoje projekty do nej môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov v termíne do 15. februára 2016.


TERMÍN NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ ERASMUS+ PRE OBLASŤ MLÁDEŽE JE 2. FEBRUÁR 2016

20. 1. 2016

TERMÍN NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ ERASMUS+ PRE OBLASŤ MLÁDEŽE JE 2. FEBRUÁR 2016

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informuje potenciálnych žiadateľov o aktivitách a témach podporovaných v priebehu roku 2016. Prvý predkladací termín je 2. február 2016 (12:00 SEČ).


ŠKOLENIE "ALL INCLUSIVE"

14. 1. 2016

ŠKOLENIE "ALL INCLUSIVE" Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu organizuje v termíne 16. - 20. marca 2016 školenie pod názvom „All inclusive“. Školenie je zamerané na motivovanie pracovníkov s mládežou a sociálnych pracovníkov k realizácii inkluzívnych projektov so zmiešanými skupinami cez projekty Erasmus+.

TERMÍN NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU K PROGRAMOM PRE MLÁDEŽ UŽ TENTO PIATOK

16. 12. 2015

TERMÍN NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU K PROGRAMOM PRE MLÁDEŽ UŽ TENTO PIATOK Už v piatok 18. decembra 2015 o 12:00 hodine je termín na predloženie žiadostí o dotácie k aktuálnym výzvam pre tri Programy pre mládež: PRIORITY mládežníckej politiky, HLAS mladých a SLUŽBY pre mladých.

ERASMUS+ PODPORIL TENTO ROK VIAC AKO 140 PROJEKTOV

16. 12. 2015

ERASMUS+ PODPORIL TENTO ROK VIAC AKO 140 PROJEKTOV Program Erasmus+ má za sebou druhý rok fungovania. V oblasti mládeže podporil v tomto roku vyše 140 projektov a zrealizoval viac ako 40 vzdelávacích aktivít, čím finančné prostriedky z Európskej komisie vyčerpal takmer na sto percent.

IUVENTA V ROKU 2015: DVA UKONČENÉ NÁRODNÉ PROJEKTY A 27 MEDAILÍ

15. 12. 2015

IUVENTA V ROKU 2015: DVA UKONČENÉ NÁRODNÉ PROJEKTY A 27 MEDAILÍ
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v roku 2015 ukončila aktivity na dvoch národných projektoch, ktoré pomohli niekoľkým tisícom mladých ľudí a pracovníkom s mládežou zlepšiť si zručnosti potrebné pre trh práce. Výrazné úspechy dosiahli aj žiaci na medzinárodných olympiádach. Na Slovensko priniesli spolu 27 medailí z celého sveta.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PROGRAMOM PRE MLÁDEŽ

8. 12. 2015

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PROGRAMOM PRE MLÁDEŽ
Zverejnili sme prezentácie z informačného seminára k aktuálnym výzvam Programov pre mládež, ktoré bližšie špecifikujú tematické priority výziev a sumarizujú podmienky a technické náležitosti predkladaných projektov. Zároveň sme zverejnili dokument, v ktorom nájdete odpovede na otázky položené počas seminára a prostredníctvom konzultácií. Jednotlivé dokumenty nájdete TU.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030