IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


POZVÁNKA NA KONFERENCIU "CHCEME ZMENU?"

28. 10. 2015

POZVÁNKA NA KONFERENCIU "CHCEME ZMENU?" Národná pracovná skupina pre Štruktúrovaný dialóg v SR, ktorej koordinátorom je Združenie informačných a poradenských centier v SR si Vás dovoľuje pozvať na záverečnú konferenciu k Štruktúrovanému dialógu (ŠD) s mládežou v SR pod názvom „Chceme zmenu?“.

SPOLU O EURÓPE

26. 10. 2015

SPOLU O EURÓPE Príďte 5. novembra do Starej tržnice v Bratislave diskutovať o aktuálnych otázkach Európskej únie s predstaviteľmi Slovenskej republiky a Európskej komisie. Občiansky dialóg otvorí prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

ONLINE ŠKOLENIE "MOOC - MASSIVE OPEN ONLINE COURSE"

23. 10. 2015

ONLINE ŠKOLENIE "MOOC - MASSIVE OPEN ONLINE COURSE" Online školenie pod názvom „MOOC – Massive open online course“, ktoré bude prebiehať od 2. novembra do 29. novembra 2015, poskytne priestor pre sieťovanie, budovanie a šírenie povedomia o európskej mládežníckej spolupráci a medzinárodnej práci v oblasti mládeže pomocou finančných prostriedkov poskytnutých v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

VÝSLEDKY ODBORNEJ KOMISIE PROGRAMU PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 31. 8. 2015

20. 10. 2015

VÝSLEDKY ODBORNEJ KOMISIE PROGRAMU PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 31. 8. 2015

Na základe odporúčania odbornej komisie Programov pre mládež programu PRIORITY mládežníckej politiky zverejňujeme výsledky výberového procesu pre projekty predložené k 31. augustu 2015. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.


IUVENTA MENÍ ADMINSTRATÍVNE SÍDLO

22. 9. 2015

IUVENTA MENÍ ADMINSTRATÍVNE SÍDLO
Od pondelka 28. septembra meníme naše administratívne sídlo z Búdkovej 2 na Karloveskú 64 v Bratislave. Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné technické výpadky počas sťahovania kancelárií. V prípade potreby sú zamestnanci organizácie IUVENTA dostupní na mobilných číslach.

VÝBEROVÉ KONANIE NA ČLENOV AKREDITAČNEJ KOMISIE

11. 9. 2015

VÝBEROVÉ KONANIE NA ČLENOV AKREDITAČNEJ KOMISIE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor mládeže, sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež vypisuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou.

IUVENTA VYDALA NOVÉ PUBLIKÁCIE, SÚ DOSTUPNÉ ONLINE

11. 9. 2015

IUVENTA VYDALA NOVÉ PUBLIKÁCIE, SÚ DOSTUPNÉ ONLINE V priebehu mesiacov júl a august bolo v rámci Národného projektu PRAKTIK vydaných spolu osem publikácií – sedem tematických a jedna metodická.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2015

27. 8. 2015

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2015
Slovenský olympijský výbor sa stal národným koordinátorom Európskeho týždňa športu, ktorý je novou iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Prvý Európsky týždeň športu sa bude konať od 7. do 13. septembra 2015. Počas prvého ročníka budú mať zapojené krajiny možnosť podieľať sa na aktivitách a podujatiach organizovaných na národnej úrovni až do konca septembra. V prípade Európskeho týždňa športu nejde o jednorazové podujatie. Počínajúc rokom 2015 sa bude konať každoročne v septembri.

OKRÚHLY STÔL K MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE MESTA BRATISLAVY

26. 8. 2015

OKRÚHLY STÔL K MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE MESTA BRATISLAVY Príležitosť pre mladých ľudí v Bratislave vyjadriť sa k veciam, ktoré chcú zlepšiť, naštartovať, zmeniť. Prípravné stretnutie mládeže sa uskutoční 7. septembra 2015, samotné stretnutie so zástupcami tvorcov politiky 9. septembra 2015.

PRIESKUM EURÓPSKEJ KOMISIE PREDĹŽENÝ DO 20. SEPTEMBRA

25. 8. 2015

PRIESKUM EURÓPSKEJ KOMISIE PREDĹŽENÝ DO 20. SEPTEMBRA Európska komisia organizuje krátkodobý prieskum, kde zisťuje ako napĺňanie Stratégie EÚ pre mládež vidia mladí ľudia. Do prieskumu sa môžu zapojiť mladí ľudia od 15 rokov. Anketu možno vyplniť do 20. septembra 2015.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030