IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Začal sa Týždeň celoživotného učenia

21. 10. 2019

Začal sa Týždeň celoživotného učenia

Týždeň celoživotného učenia (21. – 27. október 2019) je podujatím zameraným na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti. Jeho program bude tvoriť séria konferencií, prednášok, seminárov a ďalších odborných či diskusných stretnutí, dní otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť.


Strategické plánovanie v práci s mládežou pre samosprávy

16. 10. 2019

Strategické plánovanie v práci s mládežou pre samosprávy
Začiatkom roka 2020 vyhlási Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe KOMUNITA mladých. Obce a mestá tak majú možnosť financovať svoje aktivity pre mládež na základe vytvoreného a zastupiteľstvom schváleného strategického dokumentu pre oblasť mládeže, ktorý je podmienkou pre oprávnenosť žiadostí.

Zástupcu Slovenska zvolili za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

14. 10. 2019

Zástupcu Slovenska zvolili za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada bol dnes zvolený za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež spadajúceho pod Radu Európy. Do tejto funkcie ho zvolili na dnešnom zasadnutí výboru v Štrasburgu. Jeho mandát začne 1. januára 2020. Viceprezidentkou sa stala Miriam Teuma z Malty.


Predĺženie predkladacieho termínu v oblasti mládeže

1. 10. 2019

Predĺženie predkladacieho termínu v oblasti mládeže

Pre technické problémy súvisiace s podávaním on-line žiadostí cez Portál Európskej komisie programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, je termín na predkladanie žiadostí v oblasti mládeže predĺžený do 8. októbra 201912:00 SEČ.

 


Technické problémy s podávaním žiadostí o grant v platformách webforms pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

1. 10. 2019

Technické problémy s podávaním žiadostí o grant v platformách webforms pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Vážení žiadatelia o grant,

evidujeme problémy s podávaním žiadostí o grant v platformách webforms pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. O problémoch už vedia aj zástupcovia príslušnej administratívy Európskej komisie, ktorí intenzívne pracujú na vyriešení problémov.


Ukončenie pilotnej fázy projektu Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

26. 9. 2019

Ukončenie pilotnej fázy projektu Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Dňa 23. septembra 2019 sa v Liptovskom Mikuláši konala konferencia, ktorou Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu SR uzatvorila pilotnú fázu projektu Europe Goes Local na Slovensku.


IUVENTA & LingvaFest‘2019

24. 9. 2019

IUVENTA & LingvaFest‘2019

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bola aj tento rok partnerom medzinárodného festivalu jazykov LingvaFestu, ktorý v dňoch 26. – 27. septembra 2019 priniesol pestrú ponuku prednášok, workshopov, kultúrneho programu a vystavovateľov.


Skupine expertov EÚ pre oblasť mládeže spolupredsedá aj zástupca Slovenska

23. 9. 2019

Skupine expertov EÚ pre oblasť mládeže spolupredsedá aj zástupca Slovenska

V dňoch 18.-19. septembra 2019 na prvom zasadnutí Skupiny expertov pre ukazovatele EÚ v oblasti mládeže bol zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Dean Reš zvolený za jej spolupredsedu. Cieľom a výstupom činnosti expertnej skupiny budú kvantitatívne a kvalitatívne politické ukazovatele a referenčné hodnoty prispôsobené potrebám zapojených členských štátov a odvetví, ako prostriedok porovnávania najlepších postupov a monitorovania vykonávania stratégie pre mládež.


Registrácia na informačné dni k Výzve 2020 je spustená!

13. 9. 2019

Registrácia na informačné dni k Výzve 2020 je spustená!
Zúčastnite sa niektorého z informačných dní organizovaných Národnými agentúrami programu Erasmus+ na Slovensku a informujte sa, ako sa zapojiť do programu Erasmus+.


 


Bratislava v septembri opäť ožije jazykmi: LingvaFest‘ 2019

12. 9. 2019

Bratislava v septembri opäť ožije jazykmi: LingvaFest‘ 2019

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorým je 26. september, sa po druhýkrát uskutoční jediný festival svojho druhu na Slovensku –  LingvaFest’ 2019. Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je jedným z jeho partnerov.  


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030